Většina sil se soustředí právě na tento problém. Ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou kladeny podstatně vyšší požadavky na hygienu pracovišť. Zaměstnanci se pochopitelně chtějí cítit stále více bezpečněji při výkonu své práce. Ne všechny pracovní pozice lze odsunout do chráněnější zóny homeoffice.

Jedním z mnoha nezbytných opatření je minimalizace přímého styku mezi lidmi. Často je však nutné zachovat vizuální kontakt a možnost komunikace. K tomu napomáhají pevné přepážky z plexiskla či polykarbonátu, ale také průhledné plastové clony. Ty navíc umožňují flexibilní prostupy v libovolných místech. Firma Portaflex realizovala v uplynulém roce celou řadu zakázek v nemocnicích při vytváření koridorů, v obchodech pro oddělení zóny prodávajícího a zákazníka, ve vstupních průchodech ve firmách, kde docházelo k testování pracovníků.

Clony ochrání obsluhu zákazníků i poslouží ve vstupní zóně firmy při testování pracovníků.

Clony ochrání obsluhu zákazníků i poslouží ve vstupní zóně firmy při testování pracovníků.


Průhledné lamelové clony (též zvané plenty, stripy, průmyslové žaluzie) pochopitelně nachází své uplatnění i za časů klidnějších. Největším přínosem je úspora draze vyrobeného tepla či naopak chladu ve speciálních provozech. Nemalé finance mizí vyvětráváním daných prostor častými průchody či průjezdy. Své opodstatnění však mají i ve vztahu k problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to ve dvou rovinách.  Slouží jako obrana před okamžitou škodou na zdraví nebo chrání před plíživým ohrožením dlouhodobé fyzické a psychické pohody.

NEŠTĚSTÍ NECHODÍ PO HORÁCH, ALE PO LIDECH
Ke vzniku úrazu stačí malá neopatrnost zaměstnance, spěch, nedodržování pracovního postupu nebo nepoužívání přidělených osobních ochranných pracovních prostředků. Velkým pomocníkem pro prevenci jsou kamerové systémy, kdy zaměstnanci cítí dohled. Ovšem z titulu dělení prostor přepážkami kamery ne všude dohlédnou – pokud ovšem nepoužijete jako předělovací prvek průhledné průchozí stěny z měkčeného PVC.

Dalším přínosem pro zlepšení bezpečnosti je efekt vteřinového zpomalení – ať již při průchodu či průjezdu, pracovník přece jen překonává překážku a lehce přibrzdí. Nesmí se ovšem zanedbávat péče o transparentnost clon (údržbou nebo výměnou nejopotřebovanějších pásů), což by naopak bylo ve vztahu k BOZP kontraproduktivní.

Označení okrajů clony červenými či žlutými pásy opticky zúží otvor a potencionálně ochrání jak stavbu, tak projíždějící techniku.

Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení se týká převážně automatizovaných a robotizovaných pracovišť. I zde lze vymezit bezpečnou vzdálenost pracovníka od těchto zařízení snadno průchozí transparentní clonou s vizuální kontrolou.

Barevně tónovanými lamelami s UV ochrannými filtrem je pracovník chráněn nejen před dlouhodobým ozařováním, ale také před okamžitým úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky. V čirém provedení clony použijete tam, kde odstříkávají tekutiny, odlétávají třísky či jiné částice zdraví ohrožující.

Čiré clony se signálními červenými lamelami a bronzové pásy pro ochranu zraku.

Čiré clony se signálními červenými lamelami a bronzové pásy pro ochranu zraku.


STOKRÁT NIC UMOŘÍ (nejen) ZAMĚSTNANCE
Některé provozy můžou mít z dlouhodobého hlediska negativní dopad na zdraví zaměstnance nebo vliv i na blízké okolí firmy. Také zde mohou být lamelové clony nápomocny.

Zabraňují proudění či víření vzduchu. Omezují prašnost venkovních skládek materiálu (uhlí, štěrk, popel, piliny, posypový materiál). Své uplatnění najdou i na pásových drahách, kde např. snižují prašnost přesypů. Omezují tedy negativní vlivy na dýchací cesty. Užitek clony přináší i v interiérech, kde oddělí provozy s různými nároky na čistotu.

Clony lze použít jako preventivní opatření na snížení hlučnosti strojních zařízení. Jsou variantou dražších akustických obkladů - vedle nižších pořizovacích nákladů je výhodou i jejich flexibilita – s novým uspořádáním pracoviště lze změnit dispozici průhledné žaluzie.

Tmavě tónované PVC s UV filtrem chrání svářeče. Vysoké oslnění může znemožnit  zrakové potíže, způsobit ztrátu orientace. Tmavé  zbarvení  lamel zabraňuje pronikání nebezpečných ultrafialových paprsků  a  zároveň  zachovává vizuální kontakt.

Z dalších záporných činitelů, které lze částečně či zcela omezit, je nepříznivé proudění vzduchu, úniky pachových látek, šíření nežádoucích výparů či vnikání hmyzu nebo ptactva. Clony dobře zabraňují vnikání deště či sněhu do prostor.

Z výše uvedeného vyplývá, že plastové průhledné předěly můžou svým dílem přispět ke snížení počtu úrazů a nemocí z povolání, ke snížení stresu a zvýšení produktivity práce. Na to navazuje možné snížení pravděpodobnosti placení právních nákladů a odškodnění, zlepšení pojistného rizika. Proto jsou tito průhlední pomocníci vhodnou součástí výrobních, skladových či prodejních areálů jako doplněk opatření BOZP.

Ing. Petr Ďásek, Portaflex s.r.o., www.lamelove-clony.cz