Optimální výběr bednění může výrazně usnadnit realizaci stavby. Například stěnová rámová bednění Framax a Frami s logickým rastrem, velkoplošná bednění TOP 50 skládaná z běžných dílů, kompatibilní kruhová bednění H20 nebo třeba jednoduché stropní systémy Dokaflex se snadnou instalací systému ochrany volného okraje XP pro výstavbu budov. Sofistikované systémy jako vozíky letmé betonáže, výsuvné skruže pro mosty, šplhací i samošplhací bednění pro mostní pilíře a výškové budovy nebo speciální bednění pro přehrady a chladicí věže pak usnadní realizaci i těch nejsložitějších projektů. Důkazem mohou být stovky ambiciózních projektů, které jsou každoročně realizovány s bedněním Doka – a to ve sto šedesáti zemích světa.

Bednění Doka je profesionálním nástrojem pro dosažení těch nejlepších výsledků. Od prvotního plánování pro optimální a ekonomické nasazení systémů, přes jejich vývoz i servis až po vyhodnocení projektu jsou navíc k dispozici odborníci na bednění, jejichž mezinárodní zkušenosti jsou zárukou kompetentního přístupu k projektu.

Zvláštní bednění pro speciální projekty
Běžné konstrukce je možné vytvářet pomocí standardních bednění a práce postupují rychle kupředu. Někdy ale záměry architektů přesáhnou možnosti běžných bednicích systémů a pak je třeba přikročit k výrobě zvláštního bednění, které vtiskne stavbě požadovaný tvar. Takové bednění, které často pracuje s oblouky, neobvyklými přechody nebo například zborcenými plochami, umí vyrobit v dílnách společnosti Česká Doka. „Bednění pro specifický projekt je tvořeno od základu. Po úvodní konzultaci se zákazníkem naši technici vytvoří trojdimenzionální model a navrhnou nejvhodnější řešení. To je následně převedeno do reality v truhlářské dílně a v praxi nasazeno za pomoci našich montážních mistrů,“ popisuje vedoucí technického oddělení Doka ­Dipl. Ing. Arch. Zoran Tanevski. 

U zvláštního bednění se navíc často jedná o otisk, který plní zejména estetickou formu a zůstává i po dokončení stavby bez dalších úprav. Proto například u zábradlí Trojského mostu bylo dbáno na rovnoměrné rozmístění ohýbaných latí a spojovacího materiálu, střecha environmentálního centra KRNAP zase nese otisk téměř půl druhé stovky speciálních panelů s povrchem z nehoblovaných prken. Zvláštní bednění je určeno pro formování staveb s komplikovanými tvary, a tak i výroba bednicích forem není jednoduchá; musí odpovídat požadovanému tvaru, ale zároveň splňovat technické požadavky na únosnost, snadné nasazení i bezpečnost použití. Ať už je ale představa architekta jakkoliv složitá, důležité je, že s pomocí zvláštního bednění Doka je realizovatelná. A to rychle, úsporně a zároveň bezpečně.

Lešení a bezpečnostní systémy pro bednění
Bezpečná a pohodlná obsluha bednění je základem rychlého a úspěšného postupu monolitické stavby. Různá improvizovaná řešení spíše škodí, než napomáhají a navíc kvůli svým parametrům, uspořádání i chybějícím statickým výpočtům neodpovídají platným technickým normám a předpisům. Přitom práce na bednění a hrubé stavbě může být zcela bezpečná; stačí jen využít systémové prvky jako je armovací lešení Modul, Doka betonářské lávky, systém ochrany volného okraje Doka XP nebo například stabilní výstupy a ochranné štíty. Ty jsou uzpůsobeny tak, aby jejich využití s bedněním bylo co nejjednodušší ale zároveň co nejefektivnější. Řada produktů je tak dodávána předmontovaná – například betonářské plošiny, či je možné provést montáž kompletu na zemi a na finální místo usadit pomocí jeřábu (například podpěrné lešení Staxo 100, respektive Staxo 40 nebo výstupové věže 250).

Pro rychlou, efektivní a zejména bezpečnou monolitickou výstavbu je správná volba bednění a kompatibilních bezpečnostních prvků základem. Jednoduché použití, nasazení systémových prvků bednění, jeho jednoduchá obsluha a rychlá obrátkovost jde ruku v ruce s předpřipravenými bezpečnostními systémy a dokáže značně usnadnit práci na staveništi. Společný vývoz, plánování a jednotné nasazení systémů pak snižuje náklady na celkový projekt. Nasazení bednicích a bezpečnostních systémů Doka tak prokazatelně šetří čas a náklady na výstavbu.

Text a foto: Radek Syka a archiv společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.

Případová studie: Palác Národní, Praha
Budova Paláce Národní (4PP – 8NP) vzniká v režii společnosti Terracon a. s. jako monolitická stavba s nasazením bednicích systémů Doka. Pro svislé konstrukce jsou nasazeny rámové systémy Framax s deskami Xlife, bednění stropů je realizováno prostřednictvím variabilního nosníkového sytému Dokaflex s bednicími deskami Doka 3-So. Při stavbě je zároveň nasazeno zvláštní bednění pro stropy i různě tvarované stěny. V rámci stavby je rovněž realizována řada speciálních otisků v monolitických stěnách i stropech: „Do bednění Dokaflex, kterým realizujeme stropy, jsou vkládány různé provazy, kabely a plachty, abychom vytvořili zajímavé obrazce ve finálním betonu. Ty se pak prolínají celou budovou. Stejně tak měníme desky stěnového bednění a podle přání architekta je nahrazujeme na vybraných místech jinými – například OSB deskami, heraklitem, hoblovanými nebo broušenými prkny a dalšími materiály. Máme tak vedle sebe hladký otisk desek Doka Xlife nebo Doka 3-SO i strukturovaný povrch dalších materiálů, což vytváří zajímavou mozaiku,“ popisuje Miroslav Mrázek, stavbyvedoucí společnosti Terracon.

Součástí dodávky bednicích systémů bylo také profesionální bezpečnostní řešení. Stavba je tak vybavena desítkami běžných metrů systému ochrany volného okraje XP: „Sloupky zábradlí jsme doplnili o ochranné mříže XP, které vnímáme jako velký bonus. Nejen, že se snadno montují, ale zejména je jejich použití skutečně bezpečné. Nestává se totiž, že by si chlapi na stavbě půjčili prkno ze zábradlí a nechali v zábradlí díru, protože zrovna potřebují fošnu,“ komentuje Miroslav Mrázek a dodává: „Stavíme Palác Národní, a to je něco výjimečného. Taková příležitost pro realizaci už asi nebude a my jsme proto hrdí, že tady můžeme společně se společností Doka zanechat svůj otisk.“ Mimochodem doslova, protože jedna z rukou, které jsou otištěny v suterénních prostorách, je právě stavbyvedoucího Mrázka.

Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.
Za Avií 868, 196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: 284 001 311, fax: 284 001 312
e-mail: Ceska@doka.com

pobočka Brno:
ul. Kšírova 265, 619 00 Brno - Horní Heršpice
tel.: 543 424 711, fax: 543 424 712
e-mail: Brno@doka.com

pobočka Ostrava:
ul. Palackého 1144/80, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 595 134 611, fax: 595 134 612
e-mail: Ostrava@doka.com

www.doka.cz