- Soustava pěti kamer nahrazuje zpětná zrcátka
- Dva velké displeje v HD rozlišení v kabině
- Zlepšuje výhled pro řidiče, monitoruje mrtvé úhly a pomáhá předcházet nehodám

- Dostupný jako opce ke všem modelovým řadám MAN TGL, TGM, TGS a TGX

Systém OptiView se v nabídce všech modelových řad MAN TGL, TGM, TGS a TGX objevil v říjnu loňského roku. Jeho hlavním úkolem je prevence dopravních nehod. MAN OptiView totiž dramaticky snižuje riziko situace, kdy řidiči nákladních vozidel přehlédnou ostatní účastníky silničního provozu. Zorné pole systému totiž zviditelní slepá místa na straně řidiče i spolujezdce, což pomáhá chránit například cyklisty projíždějící městy nebo chodce na čerpacích stanicích. Tento asistenční systém ale samozřejmě i garantuje větší vizuální komfort řidiče a více bezpečnosti ve složitých situacích během jízdy.

Pět kamer
OptiView zcela nahrazuje konvenční vnější zpětná zrcátka a místo nich pracuje s pěti kamerami. Dvě – jedna širokoúhlá a jedna pro snímání blízkých předmětů – jsou umístěné na obou stranách nad rámem dveří a nahrazují vnější zpětná, širokoúhlá a blízkopohledová zrcátka. Pátá kamera, umístěná na A-sloupku na straně spolujezdce, nahrazuje přední zrcátko a slouží k monitorování těsného prostoru před vozidlem. Boční kamery jsou chráněny před stříkající vodou a mají i automatický systém vyhřívání, pokud teplota klesne k 0°C. Dají se i manuálně sklopit a jsou odstíněné proti rušivému osvětlení, např. když je slunce nízko, nebo od světel protijedoucích vozidel.

Velký a větší HD displej
Obraz bočních kamer se přenáší na dva na výšku orientované displeje uchycené v interiéru na A-sloupcích. Oba mají vysoké HD rozlišení (1920 x 1080 pixelů), ten vlevo má velikost 12“, monitor na straně spolujezdce pak dokonce 15“, což má za úkol kompenzovat větší vzdálenost od řidiče. Jas a kontrast lze podle potřeby nastavit buď ručně prostřednictvím ovládacího modulu na dveřích, nebo ho nastavuje automatika v závislosti na intenzitě okolního osvětlení.

MAN OptiView


Ovládací modul se nachází ve dveřích na straně řidiče a je podobný tomu u konvenčních zrcátek. U systému OptiView se však pomocí tlačítek a ovládacího prvku provádí ruční nastavení displejů - nastavuje se délka konce jízdní soupravy, resp. vozidla, šířka a lze i přepínat zobrazení na displeji.

Tři režimy zobrazení
Systém MAN OptiView dokáže generovat tři různé druhy obrazu z kamer, což řidiči zajišťuje ideální přehled v každé situaci. Přepínání mezi jednotlivými režimy zobrazení na displejích uvnitř vozidla je řízeno automaticky v závislosti na směru jízdy, rychlosti jízdy a úhlu řízení. Jak už jsme ale uvedli, lze tak dělat i ručně prostřednictvím ovládacího modulu:

Standardní zobrazení: boční prostor zobrazený ve standardním zobrazení je srovnatelný se zorným polem běžných zrcátek. Vertikální a horizontální dělicí čára rozděluje displej na čtyři asymetrické kvadranty. V těchto kvadrantech se zobrazují zorná pole vnějšího zpětného, širokoúhlého a blízkopohledového zrcátka. Obrazy z kamer jsou digitálně sloučeny do jednolitého zobrazení, což umožňuje rychlou a bezpečnou kontrolu prostoru vedle vozidla i za ním.

Zobrazení se zvětšením („zoom“): ve zvětšeném zobrazení lze dříve rozpoznat vzdálenější objekty, například blížící se vozidla ve vedlejším jízdním pruhu. K tomuto účelu se v kvadrantu pro vnější zpětné zrcátko zobrazí výrazně zvětšený výřez. Zvětšené zobrazení se spustí automaticky při rychlosti přesahující 60 km/h a lze jej aktivovat také ručně, například při manévrování směrem dozadu. Neexistuje zde žádný mrtvý úhel.

Širokoúhlé zobrazení: v tomto zobrazení se na obrazovkách zobrazuje pouze širokoúhlý obraz, což znamená, že je snímáno bezprostřední okolí vozidla bez tzv. mrtvého úhlu. Řidič může vybírat ze dvou režimů: v městském automatickém režimu se širokoúhlé zobrazení aktivuje automaticky až do rychlosti 45 km/h, v automatickém režimu pro projíždění zatáček se zobrazení aktivuje až do rychlosti 50 km/h, pokud použijete ukazatel směru jízdy nebo pokud je dosaženo určitého úhlu mezi vozidlem a návěsem.

MAN OptiView kamerový systém


Doplňkové funkce
Kromě různých pohledů na monitorech přináší MAN OptiView další doplňkové asistenční funkce. Na bočních displejích se mohou zobrazit pomocné horizontální a vertikální linky, aby se řidiči při předjíždění nebo manévrování snáze odhadovaly vzdálenosti a rozměry. Řidič má možnost si pomocí ovládacího modulu ve dveřích nastavit pomocí vodicí linie jak šířku, tak především délku soupravy, což usnadňuje couvání třeba k rampě. Na displeji se navíc při jízdě zobrazují i další dvě pomocné linky označující hranici 15 a 50 m za soupravou.

Systém také na obou displejích zobrazuje ve formě žlutého orámování rohů displeje (nahrazuje tak LED diody v A-sloupcích) výstrahy asistenta odbočování, asistenta změny jízdního pruhu a asistenta předjíždění, aby se předešlo kolizím. Všechny důležité informace o okolní dopravní situaci jsou takto vždy sdruženy v zorném poli.

Další funkcí MAN OptiView, která je užitečná a také přispívá k bezpečnosti, je režim během přestávek. V tomto módu může řidič z interiéru kabiny kontrolovat okolí vozidla, když odpočívá. K dispozici má širokoúhlé zobrazení na obou displejích a také záběr přední kamery na displeji mediálního systému. To se hodí zejména v noci, kdy jsou závěsy na oknech zataženy, ale díky systému OptiView lze monitorovat podezřelé pohyby kolem vozidla. Monitorovací režim lze aktivovat ovládacím modulem u spodního lůžka kdykoliv – i vleže. Pokud je vozidlo vybaveno zpětnou kamerou, její záběr se na mediálním displeji zobrazí v rámci rozdělené obrazovky.