Vytyčením plynovodů předejdete nehodám a zbytečným škodám, navíc ušetříte peníze. Jen za loňský rok eviduje skupina GasNet 537 případů, kdy došlo k narušení plynárenských zařízení. Více než osmdesát procent z nich způsobily neodborné stavební činnosti. „Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě, nebo provádějí práce neodborným postupem. Tím způsobují narušení plynovodních sítí a další komplikace. Ročně tak vznikají škody v řádu milionů korun, které po viníkovi pochopitelně vymáháme,“ říká ředitel provozu společnosti GasNet Služby Petr Koutný.


Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Aby zemní práce v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu byly v souladu se zákonem, je nutné získat od společnosti GasNet souhlas s jejich zahájením. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na jehož základě si může vytyčení plynárenských sítí objednat. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ uvádí Petr Koutný.

I přesto však každý rok dochází ke stovkám případů, kdy k narušení zařízení dojde. Jen za loňský rok si stavebníci a firmy nezažádali o vytyčení u 42 procent případů. Následná narušení poté odstavila od plynu více než 7 000 lidí po celé České republice. „Oproti roku 2019 došlo v loňském roce k nárůstu těchto případů, a proto apelujeme na stavebníky a firmy, aby podobným situacím předcházeli,“ říká Petr Koutný a dodává, že bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí začít stavebníci pracovat.

GasNet radí stavebníkům: Nezapomeňte na vytyčení plynovodů


Vytyčení je zdarma a lze ho objednat online

Vytyčení nabízí GasNet všem zájemcům zdarma. Zažádat si o něj lze na webu společnosti v sekci Distribuce plynu online, kde získáte také informace o poloze plynovodů a souhlas se stavební činností.

Pro zjednodušení objednání vytyčení letos GasNet pro stavebníky připravil užitečnou novinku. Stanoviska vyjadřující souhlas se stavební činností obsahují nově QR kódy, které žadatele o vytyčení rychle navedou do zmíněné sekce Distribuce plynu online.