Nedávno firma přišla s novinkou v podobě injektážní pryskyřice Hermes-WS, která představuje ekonomické a velmi efektivní řešení při řešení zamezení průniku balastních vod do kanalizačního systému. Na podrobnosti jsme se zeptali jednatele českého zastoupení firmy, Ing. Radka ­Bayera, který v úvodu říká: „Injektážní pryskyřice mají velmi rozsáhlé využití ve stavebnictví, kde slouží ke zpevňování stavebních konstrukcí a utěsňování průsaku vod do kanalizačního systému.“

Dokáže injektáž, jakožto pracovní postup, zabránit funkčnímu poškození staveb, tj. přítomnosti koroze, ohrožení stability a zamezení nechtěným přítokům balastních vod na ČOV?

Ano, přesně pro tento účel byla stvořena dvousložková injektážní pryskyřice Hermes-WS. Tento materiál je rychle reagující, silně pěnivý a představuje inovativní produkt, který slouží ke snadnému zamezení průniku vody v dutinách a prasklinách konstrukcí. Tato směs dokáže až 30× zvětšit svůj objem. Proto může být využita například pro zastavení tlakové vody ve stavebních konstrukcích, případně ke zpevnění suchého až vodonosného uvolněného kameniva, kamenů, betonu či zdiva.

Zamezte průniku vody v šachtách a průchozích stokách injektážní pryskyřicí Hermes-WS!


Jaké jsou výhody použití kartušového systému při aplikaci?

Hlavním benefitem je extrémně krátká reakční doba, přibližně 10 sekund. Pryskyřice pění za jakýchkoliv podmínek, a to i při kontaktu, resp. bez kontaktu s vodou.  Díky dobré adhezi, vysoké viskozitě a krátké době potřebné pro reakci s vodou vznikne maximálně spolehlivé utěsnění trhlin.

Může být kartušový systém použit i v extrémních podmínkách?

Ano, vzhledem k vlastnostem pryskyřice může být kartušový systém použit v extrémních podmínkách jako např. při vysoké průtokové rychlosti podzemní vody, a poskytne tak trvalé a téměř okamžité utěsnění konstrukce.

Zamezte průniku vody v šachtách a průchozích stokách injektážní pryskyřicí Hermes-WS!


Jak složitá je aplikace injektážní pryskyřice Hermes-WS a jak probíhá?

Aplikace je velmi snadná pomocí manuální nebo pneumatické aplikační pistole. Injektáž se provádí z vnitřní strany stavby. Pryskyřice je promíchána ve statickém směšovači a tlakem injektována prostřednictvím natloukacího pakru se zpětným ventilem na vnější stranu stavební konstrukce. Díky tekuté konzistenci a silné pěnivosti je schopna dokonale utěsnit i velmi jemné trhliny ve struktuře stavby a proniká i do pórovitého prostoru okolní zeminy. Výsledná oprava je při dodržení předepsaného pracovního postupu stabilní a pevná.
Pokud byste se chtěli podívat na vysvětlující ukázkové video, stačí přečíst QR kód vaším mobilním zařízením.

Jaké jsou vlastnosti tohoto materiálu?

Polyuretanovou pryskyřici charakterizuje vysoká chemická odolnost a stálost. Již zhruba po 60 sekundách pryskyřice nelepí. Výrobek Hermes-WS neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky, halogeny a je plně ekologicky nezávadný.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický