Všechny změny jsou důsledkem trendu posilování autonomie jednotlivých regionálních poboček. Wienerberger jako nadnárodní korporace se tak celosvětově přizpůsobuje skutečnosti, že byznys, kterému se věnuje, je velmi lokální. A obstát na lokálním trhu vyžaduje nikoliv univerzální, ale lokální nástroje, cesty a řešení. Efektivní řízení nadnárodní společnosti s lokálními specifiky však současně s posílením autonomie vyvolává i potřebu jednotné organizační struktury. Právě na to také reagují současné změny ve Wienerberger s.r.o. v České republice.

Pokud jde o personální změny, dotýkají se samotného vedení. Nově byla ustavena pozice generálního ředitele společnosti, jímž se stal Ing. Kamil Jeřábek, dosavadní jednatel s odpovědností za obchod a marketing. To je kompetence, kterou si s pozicí jednatele ponechává i do budoucna. Došlo však k rozdělení kompetencí, které měl ve své gesci dosavadní druhý jednatel Ing. Luděk Bárta. Ten k 1. 4. 2021 odešel do poradenské role mimo společnost Wienerberger a jeho nástupci se stali nově dva jednatelé – za finance a administrativu je nyní odpovědný Ing. Petr Magda, za výrobu pak Ing. Vlastimil Cech.

Generální ředitel Wienerberger s.r.o. Ing. Kamil Jeřábek
Generální ředitel Wienerberger s.r.o. Ing. Kamil Jeřábek


Cílem zmíněných změn je ještě více využít existující firemní potenciál, těsněji propojit procesy napříč odděleními a hledat vždy to nejlepší řešení pro společnost jako celek. „Máme skvělé lidi a jde jen o to vytvořit jim prostor pro inovativní řešení,“ uvádí nový generální ředitel Kamil Jeřábek a dodává: „Těmito personálními změnami nedojde k žádnému zásadnímu posunu ve směřování společnosti. Mám v úmyslu pokračovat v linii, kterou jsme v posledních letech připravovali společně s Luďkem Bártou. Vycházeli jsme z toho, co je pro naši společnost dobré, snažili jsme se dělat věci s určitou vizí a přesahem. Na to chci určitě navázat.“

Společnost Wienerberger Česká republika se tak i v budoucnu bude dále orientovat na výrobu cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach. V centru pozornosti budou i v příštích letech inovace a podpora zákazníků, což jsou hodnoty, které společnost zdobí po celou dobu její existence. „I nadále budeme pracovat na zlepšování a prohlubování spolupráce s našimi obchodními partnery. Společně budeme hledat další možnosti pro podporu koncových stavitelů. Pro koncern Wienerberger je ústředním tématem tvorba takových řešení, které jsou v souladu s vytvářením zdravých budov, ekologií a udržitelností. A jinak tomu není ani v České republice. Důkazem je koncept e4 domu s celokeramickou obálkou, který jsme i s velkorysým programem podpory nabídli a stále jej rozvíjíme. V tom budeme určitě pokračovat i nadále,“ představuje plány pro budoucnost nový generální ředitel společnosti.

Výrazným doplněním portfolia Wienerberger Česká republika bude v roce 2021 začlenění produktů značky Semmelrock. Start integrace špičkového výrobce betonových produktů, dceřiné společnosti Semmelrock, je nejvýznamnější organizační změnou. Wienerberger tak opět aplikuje svou strategii růstu akvizicí, podobně jako v případě české společnosti Tondach, k jejímuž převzetí došlo v roce 2015 a integrace byla završena fúzí v lednu 2019. Můžeme a chceme samozřejmě růst dalším zlepšováním produktů a služeb, ale to má na všech trzích své meze. Jednou z cest růstu, kterou skupina Wienerberger již tradičně jde, jsou akvizice a integrace,“ komentuje to Kamil Jeřábek.

Ing. Kamil Jeřábek
Vystudoval materiálové inženýrství na pražské ČVUT, kde absolvoval v roce 1992. Profesní dráhu zahájil jako produktový manažer pro šikmé střechy u firmy, dovážející do ČR stavební materiály, později se stal jednatelem zastoupení jednoho ze zahraničních výrobců podstřešních izolací společnosti Dörken. V roce 2002 nastoupil jako obchodní ředitel ke značce Tondach, s níž spojil celý svůj další profesní život. V roce 2010 se stal jednatelem společnosti Tondach a v roce 2015, po akvizici společnosti Tondach, jedním z jednatelů společnosti Wienerberger. Kamil Jeřábek je ženatý, otec tří synů a dnes již i šťastný dědeček. Dlouhá léta aktivně hrál fotbal.