Dočasná změna účelu vyžaduje zároveň efektivní ochranu stávajících podlah a provedení takové podlahové konstrukce, která nejenom, že zajistí jejich ochranu proti poškození, vytvoří dokonalou plochu odolávající vysoké frekvenci návštěvníků (kdy je třeba mimo jiné počítat se zvýšeným nánosem mokrých i suchých nečistot z venkovního prostředí nanesených na podrážkách bot klientů) a agresivní působení vysoké míry dezinfekčních a čisticích prostředků. Vzhledem ke snaze co nejrychlejšího proočkování populace je kladen důraz na rychlé provedení pokládky a co možná nejvčasnějšího plného zprovozněný těchto přechodných očkovacích center. Pro pokládku podlahy a technického zařízení centra je v mnoha případech dáno jen několik málo dní. Z tohoto důvodu je nutno volit takový sytém a postup, který nevyžaduje příliš velkou přípravu stávajícího podkladu a čas pro dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními kroky. Volit takový konstrukční systém, který v ideálním případě po ukončení fungování centra (dříve nebo později) bude moci snadno sejmout bez poškození původní podlahy. Vzhledem k tomu, že je třeba počítat s používáním enormního množství čisticích a dezinfekčních prostředků, je vhodné použití PVC nebo pryžových podlahových krytin v pásech. 

Konstrukce podlah v COVID očkovacích centrech - UZIN RR 185 + SIGAN 1 + PVC a pryžové podlahové krytiny v pásech

Pro optimální řešení výše uvedeného účelu nabízí UZIN následující systém:

UZIN RR 185 (stabilizační podložka) + SIGAN (oboustranně lepicí folie) 1 + PVC a pryžové podlahové krytiny v pásech

Výhody systému:
- velmi nízká stavební výška konstrukce, cca 4-5 mm → ideální pro stávající objekt
- velmi rychlý systém, který nevyžaduje žádný čas pro odvětrání a schnutí  → možnost provedení pokládky, lepení a svařování podlahové krytiny během jedno jediného dne
- stávající podlahová krytina je chráněna → po ukončení činnosti očkovacího centra není nutná žádná sanace původní podlahové krytiny
- systém volné pokládky → po ukončení činnosti centra snadné sejmutí tohoto podlahového systému
- zcela unikátní podlahový systém na trhu díky perfektně sladěnému provázání jednotlivých složek

Sigan 1

Na co je třeba dbát při pokládce výše uvedeného podlahového systému:

- V zimním období při chladném počasí je nutno kladečský materiál nechat aklimatizovat v místě pokládky po dobu min. 48 hodin
- 3 dny před pokládkou, v průběhu pokládky a 3 dny po nalepení podlahové krytiny musí být dodrženy klimatické podmínky kolem 65% relativní vlhkosti vzduchu a teplotě 18 – 20 °C
- Vzhledem k používaní velkého množství čisticích a dezinfekčních prostředků nelze vyloučit jejich vliv na změny mezi stávajícím podkladem a novým podlahovým systémem
- UZIN RR 185, Sigan 1 a vrchní podlahová krytina jsou pokládány na sraz ve směru pokládky pásů podlahové krytiny
- Před provedením pokládky tohoto systému zdokumentujte (fotodokumentace) případná poškození starající podlahové krytiny
- Nesmí být překročena hodnota bodové tlaku 3 N/mm2. Používat polykarbonátové ochranné podložky pod kolečkové židle. Kolečka židlí musí odpovídat normě DIN 15229.


autor: Valentin Zeiler, UZIN Business Development | Technical Manager