Pro utěsnění netěsných míst byl použit v té době zcela nový typ vodotěsné malty. Toto opatření se ukázalo jako velmi účinné a firma Kaspara Winklera, která maltu vyvinula a aplikovala, tak získala první významnou referenci. Ta ji zařadila mezi dodavatele vysoce kvalitních produktů. Nikdo v té době netušil, že právě staví základní kámen firmy Sika, která se po sto letech od tohoto okamžiku stane nejvýznamnějším výrobcem stavební chemie pro průmysl a stavebnictví na světě.

Dnešní nadnárodní koncern provozuje po celém světě více než 80 výrobních a prodejních organizací v 71 zemích všech kontinentů. V současné době firma zaměstnává více jak 12 000 pracovníků a její obrat činil v roce 2009 4,2 mld. CHF.
Od roku 1991 působí Sika také na území České republiky. Nejdříve zde otevřela technickou kancelář, o něco později, v roce 1993, vznikla v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. Další pracoviště firmy bylo později otevřeno v Říčanech u Prahy, Karlových Varech, Lomnici nad Popelkou, Pardubicích a dalších městech. Centrální sklady materiálů se značkou Sika jsou nyní zákazníkům k dispozici v Brně a v Říčanech.
Sortiment materiálů firmy Sika pro oblast stavebnictví je nesmírně široký. V současné době obsahuje materiály pro izolace spodních staveb, přísady do malt a betonu, sanační malty, tmely, lepidla, těsnicí hmoty, ochranné nátěry na betonové a ocelové konstrukce, podlahové systémy, hydroizolace, střešní fóliové systémy a v neposlední řadě také vysoce specializované systémy na zesilování konstrukcí, např. mostů apod.
Čelní postavení zaujímá společnost Sika na trhu hydroizolačních systémů na bázi PVC a flexibilních polyolefínů. S pomocí těchto materiálů byla v minulosti na území ČR realizována řada významných staveb. Z objektů, které vznikly v posledním období, můžeme jmenovat například střechy logistického centra VGP v Praze-Horních Počernicích, outletového centra v Praze-Tuchoměřicích nebo rekonstrukci střechy obchodního centra G v Liberci.
Předností hydroizolačních systémů Sika je jejich snadná a rychlá pokládka, dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu. Tyto přednosti oceňuje stále širší spektrum významných investorů. Dokládá to i poslední prestižní zakázka střešního pláště při výstavbě obchodně administrativního centra společnosti Kaufland v Praze na Vypichu, kde pro ukončení izolačního souvrství ploché střechy byly použity právě fóliové systémy firmy Sika.
Zástupce dodavatele montáže střešního pláště, firmy Brněnské izolace, pan Rostislav Kuba k tomu dodává: "Střechu Kauflandu v Praze na Vypichu jsme realizovali pro generálního dodavatele stavby, Metrostav a.s. Dílo se skládá ze dvou objektů A a B. V objektu A je soustředěna obchodní část a objekt B má administrativní využití. Při realizaci střešního pláště objektu A jsme použili ve skladbě trapézový plech, PE parozábranu a separační geo­textilii. Dále byla aplikována tepelná izolace Nobasil SPN tl. 110 mm a Nobasil SPS tl. 60 mm. Toto izolační souvrství bylo mechanicky kotveno do trapézového plechu s pomocí kotev Ejot. Souvrství bylo ukončeno hydroizolační fólií na bázi PVC Sika - Sikaplan 15 G.
U objektu B bylo izolační souvrství realizováno na železobetonovou desku. Po její penetraci byly na ni nataveny asfaltové pásy v tl. 40 mm jako vysoce funkční parozábrana. Na takto připravený podklad byl nejdříve kladen spádový EPS 100 S tl. 60 - 2% a dále EPS 100 S tl. 50 mm a skelná rohož 120 g/m2. Pro ukončení souvrství byl opět použit mechanicky kotvený hydroizolační pás na bázi PVC Sika - Sikaplan 15 G."
Jak jsme zjistili, s výslednou kvalitou střešního pláště obchodně administrativního centra Kaufland v Praze na Vypichu je spokojen i zástupce stavebního dozoru investora pan Petr Lenc. Ten v krátkém telefonickém rozhovoru s námi uvedl, že hydroizolace Sika patří mezi osvědčené materiály, které se uplatnily nejen při výstavbě tohoto Kauflandu, ale i na mnoha dalších stavbách pro téhož investora u nás i v zahraničí.
Vedoucí prodeje hydroizolačních systémů firmy Sika CZ Ing. Milan Ryba následně k celé akci dodává: "Výstavba centrály Kauflandu pro střední a východní Evropu v Praze na Vypichu byla zahájena na přelomu roku 2008 a investor ji začal využívat na podzim roku 2009. Stavba obsahuje nejen administrativně technické zázemí společnosti, ale také největší prodejnu Kauflandu provozovanou na území ČR. Střecha je zajímavá nejen svou rozlohou a různou skladbou, ale také umístěním řady technologií, ať již topných či klimatizačních systémů. Z důvodů snadného a bezpečného přístupu při servisuúdržbě těchto technologií jsou na přístupových a obslužných trasách instalovány pochozí chodníčky Sikaplan Walkway, které umožňují bezpečný pohyb osob po střeše a zamezují jejímu mechanickému poškození. Se společností Kaufland spolupracujeme na území ČR již řadu let. Poslední naší velkou zakázkou pro tuto firmu byla dodávka našich materiálů včetně technologie Sika na zastřešení logistického centra Kaufland pro Moravu v Olomouci, kde montáž střešní skladby realizuje náš významný a dlouhodobý partner firma TESTA Letohrad s.r.o. Tam naše úspěšná spolupráce pokračuje IV. etapou dostavby tohoto centra a osobně jsem přesvědčen, že naváže na všechny předchozí akce a bude pro obě strany opět vizitkou optimálního spojení kvalitních vstupních materiálů, technologie Sika a precizně provedené montáže."

A co říci závěrem? Z výše uvedených informací je zřejmé, že firma ­Sika úspěšně navazuje na staletou tradici i nyní a plní tak roli stabilního partnera stavbařů nejen v ČR, ale i v mnoha dalších zemích světa.

Ivo Románek


Sika CZ, s.r.o.
dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, 602 292 457
e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz