V roce 2019 byl pro období 2019 – 2025 (dle Grand View ­Research, 2019) predikován roční růst trhu horizontálního řízeného vrtání o 13,2 %. Dá se očekávat zvýšená poptávka po těchto instalacích v návaznosti na minimalizaci dopadu na životní prostředí i zanedbatelné dopravní omezení z důvodu provádění těchto infrastrukturálních projektů. Právě díky těmto faktorům získává HDD na popularitě, zejména ze strany telekomunikačního, ropného a plynárenského průmyslu. Totéž platí i u ostatních typů instalací, jako jsou rozvody vody, kanalizací apod. V současné době zaznamenáváme také rostoucí zájem o rychlé a dostupné internetové připojení, které nám umožní být vzájemně ve spojení, mít přístup k datům a být aktivní i v době, kdy spousta lidí pracuje z domovů.
HDD je jednou z nejvíce specializovaných metod pro instalaci podzemních sítí s minimálním poškozením okolního ekosystému. To nahrává i udržitelnému rozvoji v době, kdy dochází k omezení v důsledku rizika nákazy koronavirem. Je důležité zmínit, že původní odhady růstu některé studie upravují, ale i ty nejhorší scénáře mají stále rostoucí trend, co se týká trhu a technologií horizontálního řízeného vrtání.

Vermeer telematika na nových strojích značky Vermeer po dobu 3 let zdarma.


Vermeer telematika na 3 roky zdarma

Společnost Vermeer, jako leader a dodavatel špičkových strojů pro řízené horizontální vrtání, podporuje takový růst a i v této složité době nabízí řešení pomáhající vrtařům i investorům. Jedním z takových řešení je Vermeer telematika na nových strojích značky Vermeer po dobu 3 let zdarma.

O co jde a jaký přínos má?

Standardní telematický balíček Vermeer zajišťuje vzdálený přístup a informace o provozních hodinách stroje, GPS souřadnice i možnosti ohraničení lokace, kde se stroj může pohybovat. Pomocí takto získaných dat může majitel efektivně redukovat provozní náklady, produktivitu stroje a mít přehled o plánovaných servisech včetně notifikací o nich. Je to systém, který přehledně zobrazuje a diagnostikuje provozní parametry. Přístup k datům probíhá pomocí chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů.

HDD je jednou z nejvíce specializovaných metod pro instalaci podzemních sítí s minimálním poškozením okolního ekosystému.


Společnost Vermeer je jedním z prvních výrobců, kteří zavádějí telematiku i do sektoru specializovaných průmyslových odvětví a kategorií strojů, kam patří i řízené horizontální vrtání. Společně jsme se zavázali k vytváření řešení založených na datech. Ta se zaměřují na potřeby trhu a zákazníků, kterým sloužíme. Vermeer aktualizuje i svůj telematický uživatelský portál, aby byl pro uživatele přívětivější a umožnil jim export dat pro použití i s ​​jinými platformami pro správu vozového parku.
Bližší informace o Vermeer ­Telematice i dalších programech můžete nalézt na stránce www.­store.vermeer.com nebo u svého nejbližšího zástupce Vermeer – firmy Transtechnik CS, spol. s r. o.