Tento modulární systém vyniká lehkostí a vzdušností své konstrukce, která vede k hospodárnému využití prostoru a v neposlední řadě i investičních nákladů. Díky kombinaci nosných ocelových profilů se spřaženou železobetonovou prefabrikovanou deskou umožňuje systém dosáhnout 16 m rozponů bez vnitřních sloupů, čímž je zajištěno komfortní manévrování a parkování vozidel. Díky pokročilé prefabrikaci byla stavba realizována za pouhých 7 měsíců včetně založení a napojení na inženýrské sítě.

Oproti podzemním garážím dokáží nadzemní parkovací domy nabídnout i vyšší kapacitu parkovacích míst na zastavěnou plochu domu díky možnosti většího počtu podlaží.


Nadzemní parkovací domy nabízí proti podzemním garážím řadu výhod. Kromě výrazně nižších investičních nákladů dokáží snížit i náklady provozní, jelikož se obejdou bez nákladné vzduchotechniky a lze je přirozeně větrat přes otevřené fasády. Oproti podzemním garážím dokáží nadzemní parkovací domy nabídnout i vyšší kapacitu parkovacích míst na zastavěnou plochu domu díky možnosti většího počtu podlaží. Zároveň není nutné řešit nákladné hydroizolace a složité konstrukce podzemních staveb, které se navíc s rostoucí hloubkou ještě více komplikují. Dalším argumentem je rychlost výstavby a v případě parkovacích domů GOLDBECK i garantovaná kvalita prvků díky prefabrikaci v kontrolovaném prostředí za přísných požadavků, kterých by jinak při realizaci na stavbě (in-situ) nebylo možné dosáhnout. Zároveň díky vysoké kvalitě prefabrikovaných dílců není nutná dodatečná povrchová úprava pojížděných ploch.

Díky kombinaci nosných ocelových profilů se spřaženou železobetonovou prefabrikovanou deskou umožňuje systém dosáhnout 16 m rozponů bez vnitřních sloupů, čímž je zajištěno komfortní manévrování a parkování vozidel.