Teracové obkladové pásky

Teracové obkladové pásky se vyrábějí v rozměrech 300 × 98 × 2 mm, 400 × 98 × 12 mm nebo 600 × 98 × 15 mm. Lze je však vyrobit i v jiných rozměrech, dle požadavků zákazníka. Lepí se na pevný podklad do cementového lepidla. Po zaspárování se doporučuje plochu jemně přebrousit a naimpregnovat. Možnosti využití těchto výrobků, jejich barevných i tvarových kombinací závisí jen na architektovi či projektantovi. Lze je použít v kombinaci s teracovou dlažbou nebo teracovými podlahovými pásky pro obklady v interiérech, jako jsou restaurace, chodby nebo obchody.

Teracové podlahové pásky


Teracové podlahové pásky

Teracové podlahové pásky se vyrábějí z dvouvrstvých teracových dlaždic. Základní rozměry teracových pásků jsou 300 × 98 × 24 mm, 300 × 98 × 30 mm, 400 × 98 × 27 mm nebo 600 × 98 × 38 mm. Dle přání zákazníka je lze vyrobit i v jiných rozměrech. Pokládají se do betonového lože nebo do cementového lepidla. Po zaspárování se doporučuje plochu jemně přebrousit a naimpregnovat, čímž investor získá rovnou a zajímavou plochu. Kreativitě architekta a projektanta se meze nekladou a množství jednotlivých variant je nepřeberné. Lze je použít do interiérů, jako jsou obchodní jednotky, administrativní plochy, restaurace či jiné společenské prostory.

Teracový šestiúhelník


Teracový šestiúhelník

Šestiúhelník je teracová dlažba ve tvaru šestiúhelníku. Dlažba je dvouvrstvá, kdy vrchní pohledová plocha je tvořena teracovou drti různých frakcí a barev, s možností barvení do hmoty. Spodní jádrová vrstva je tvořena říčním štěrkopískem a portlandským cementem. Šestiúhelníky se vyrábějí ve formátu 300 mm, kde tloušťka dlažby je 24 nebo 30 mm. Další možností je formát 400 mm, kde tloušťka dlažby je 27 mm. Lze je vyrábět v jakémkoliv teracovém vzoru ze základní nabídky, či ve vzoru dle technické specifikace odběratele. Při dodání kladečského plánu lze v závodě připravit i případné bordury, ukončovací profily nebo další teracové prvky jako jsou parapety, obklady schodů a soklíkové pásky. Kladení těchto šestiúhelníků se provádí do pásů nebo v kombinaci se čtverci. Další možností netradičního způsobu pokládky je využití centrálního začátku pokládky do hvězdy, a tím vytvoření velmi zajímavých obrazců. Pokládka se provádí do betonového lože nebo do lepidla pro těžké dlažby (dlažba je kalibrovaná). Po zaspárování položené dlažby se doporučuje, pro zvýšení efektu, plochu jemně přebrousit a naimpregnovat, čímž zákazník získá absolutně rovnou a exkluzivní podlahovou plochu.