řadě případů, zejména při výstavbě nových domů, je k dispozici projekt, který toto řeší, avšak vzhledem ke změnám, které výstavbu a rekonstrukce provázejí, je i projekt pouze základním vodítkem. Dostatek teplé vody je jedním ze standardů příjemného bydlení, a proto uživatel požaduje takový typ zdroje teplé vody, který zajistí, aby teplá voda byla k dispozici vždy a v dostatečné míře podle jeho požadavků. Upřednostňuje se přitom možnost regulace teplé vody se zachováním ekonomického provozu zařízení.

Značka Protherm nabízí uživatelům pro tyto účely sestavy Protherm AQUA-KOMPLET - ideální řešení pro byty, rodinné domy, novostavby i rekonstrukce. Variabilita, stupeň výbavy a spolehlivost jsou největšími přednostmi těchto souprav. Sestavy obsahují vždy kotel - nekondenzační plynový kotel (Panther), kondenzační plynový kotel (Lev), nebo elektrokotel (Rejnok), který je doplněn o zásobník teplé vody B 120S a jsou navrženy tak, aby vyhověly těm nejnáročnějším požadavkům na vytápění a ohřev teplé vody.

Základem sestav Protherm AQUA-KOMPLET je nepřímotopný zásobník TV s označením B-120S. Jedná se o univerzální stacionární zásobník válcového tvaru o objemu 115 l, který lze použít ke všem kotlům Protherm. Vlastní zásobník je vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je opatřen speciální vrstvou mikrosmaltu stejně jako ocelová topná spirála o výkonu 20 kW, která zajistí rychlý ohřev vody v zásobníku. Protikorozní ochranu zásobníku zajišťuje hořčíková anoda. Kvalitní tepelná izolace zásobníku polyuretanovou pěnou minimalizuje tepelné ztráty.

Samozřejmostí je výstup pro připojení cirkulačního čerpadla okruhu TV, který se využívá v těch případech, kdy se jedno nebo více odběrných míst nachází ve větší vzdálenosti od zásobníku. Po instalaci cirkulačního potrubí nemusí uživatel čekat, až mu ze zásobníku přiteče teplá voda, což zvyšuje komfort a zároveň snižuje náklady na provoz. Připojení zásobníku B 120S na rozvody TV i připojení ke kotlům je provedeno v horní části, což výrazně zjednodušuje instalaci. Vzhledem k rozdílným stavebním dispozicím v objektech nejsou součástí sestav propojovací trubky. V praxi se totiž zásobník neumísťuje pouze pod kotel, ale i poblíž kotle podle požadavků zákazníka.

Sestavy AQUA-KOMPLET se nabízí se závěsnými kotli Panther, což jsou závěsné plynové nekondenzační kotle. V základní nabídce je ­AQUA-KOMPLET Protherm ­Panther 24 ­KOO+B120S. Jedná se o plynový kotel s plynulou regulací výkonu 8,5-24,6  kW, s připojením na komín. Pro uživatele, kteří nemají k dispozici komín, nebo z cenových důvodů ho nechtějí stavět, se nabízí varianta kotle Panther 24 KTO. Jedná se o kotel s nuceným odtahem spalin do venkovního prostoru, tzv. turbo, se stejným výkonem. Tyto kotle svým výkonovým rozsahem vyhovují většině objektů a poskytují uživateli nejen maximální komfort obsluhy, ale především vysokou provozní efektivitu. Maximální výkon kotle 24,6  kW se nejčastěji využívá při ohřevu vody v zásobníku. Vzhledem k tomu nedochází k úplnému vyčerpání teplé vody zásobníku, neboť kotel neustále dohřívá spotřebu teplé vody ze zásobníku. Moderní kotle řady Panther označované jako verze 18 nabízí uživatelům špičkové technické parametry v kombinaci s komfortní obsluhou.

Celou sestavu kotle se zásobníkem lze velmi snadno ovládat.Přehledný displej kotle s jednoduchými piktogramy doplněnými LED diodami snadno navedou uživatele nastavením provozních parametrů. Displej ovládacího panelu zároveň poskytuje podrobné informace o provozních stavech kotle. Vestavěný mikroprocesor neustále vyhodnocuje údaje z jednotlivých čidel. V případě nestandardních stavů (přerušení dodávky plynu, ztráta vody ad.) zajistí odstavení kotle nebo zásobníku z provozu. Na displeji se zobrazí kód zprávy a uživatel nebo následně i servisní technik jsou informováni o konkrétním zdroji problému.

Propojení kotle a zásobníku je řešeno tak, že je vždy upřednostněn ohřev teplé vody v zásobníku před vytápěním, to znamená, že kotel dostává připojeným čidlem aktuální informaci o poklesu teploty vody v zásobníku a v tom okamžiku dojde k přestavení trojcestného ventilu v kotli a kotel ohřívá vodu v zásobníku.

V letošním roce rozšířila značka Protherm sortiment sestav AQUA-KOMPLET o sestavu kotle Panther 12 KTO+B120S. Tuto sestavu volí nejčastěji stavitelé nových RD. Důvodem je především skutečnost, že řada novostaveb má poměrně nízké tepelné ztráty (zpravidla do 12  kW) a těmto podmínkám kotel Panther 12 KTO ideálně vyhovuje. Výkonový rozsah tohoto typu kotle 3,4-12,6  kW pokrývá nejen maximální tepelné ztráty, ale především vyhovuje i nižším výkonovým potřebám v období mimo hlavní topnou sezónu. Přestože má kotel Panther 12 KTO maximální výkon 12,6  kW, ohřeje se zásobník za 29 minut (z 15 °C na 60 °C). Právě tato sestava se nejčastěji používá i pro snadnější realizaci odtahu spalin vyplývající z požadavků platných norem. Nadstandardní délka odtahu spalin 10 Em (Em - ekvivalentní metr) koaxiálním potrubím o Ø  60/100  mm nebo děleným potrubím 2x80  mm v délce 10+10 Em umožňuje řešit trasu odtahu spalin mimo objekt téměř ve všech případech. Za 1 ekvivalentní metr se považuje 1  m trubky nebo jedno koleno.

Do skupiny sestav AQUA-KOMPLET patří i závěsný kondenzační kotel Protherm Lev 28 KKO s regulovatelným výkonem 5 - 29  kW. Tento typ kotle se volí především v těch případech, kdy se v objektech realizuje podlahové vytápění. Široký výkonový rozsah kondenzačního kotle Lev vyhovuje téměř všem objektům. Kondenzační kotel zároveň splňuje nejpřísnější nároky na emisní limity, proto je také sestava s kondenzačním kotlem nejčastěji používána v centrech velkých měst, kde platí nejpřísnější kritéria z hlediska ochrany ovzduší. Stejně jako u kotlů Panther i kondenzační kotel Lev má zabudovaný trojcestný ventil pro připojení zásobníku, což výrazně zjednodušuje nejen montáž, ale i regulaci celého kompletu.

Významnou předností pro regulaci u sestav AQUA-KOMPLET s plynovými kotli Panther a Lev je použití řady prostorových regulátorů Protherm Thermolink. Tyto regulátory nabízí uživatelům maximální komfort obsluhy kotle i zásobníku přímo z referenční místnosti. Standardem u běžně používaných prostorových regulátorů je nastavení režimu vytápění, což umožňují i regulátory řady Thermolink. Na rozdíl od běžných regulátorů však Thermolink komunikuje s kotlem prostřednictvím protokolu eBus tzn. neustále informuje kotle o změnách teploty v referenční místnosti a kotelna základě těchto informací přizpůsobuje svůj topný výkon okamžitým potřebám. Tento způsob regulace přispívá k úsporám plynu. Samozřejmostí je u kotlů Protherm ekvitermní regulace, kterou uživatel ovládá též prostorovým regulátorem Thermolink. Prostorové regulátory Thermolink lze využít i pro ovládání zásobníku. Uživatel si nastaví nejen požadovanou teplotu vody, ale i dobu, kdy se má zásobník ohřívat, což vyhovuje zejména těm, kteří preferují ekonomický provoz zařízení.

Do sestav Protherm AQUA-KOMPLET patří také sestava AK 15K+B 120S, což je sestava zásobníku s elektrokotlem s výkonem 15  kW, která je určena uživatelům, kteří své domy vytápějí elektřinou. Stejně jako při použití plynového kotle, i v tomto případě zajišťuje elektrokotel vytápění i ohřev teplé vody v zásobníku. Hlavní předností tohoto řešení, v porovnání s klasickým elektrickým bojlerem, je rychlost ohřevu teplé vody. Elektrokotel díky svému výkonu (max. 15  kW) ohřeje vodu za 28 minut (z 19 °C na 55 °C). V praxi je však ohřev vody ještě rychlejší, neboť k dohřevu vody dochází okamžitě při poklesu teploty o zhruba 3 °C. I v případě použití elektrokotle v sestavě se zásobníkem má ohřev teplé vody prioritu před vytápěním. Nespornou výhodou tohoto řešení je skutečnost, že se jedná pouze o jeden elektrický spotřebič z hlediska příslušných norem - tj. snižují se nároky na připojení a na hodnotu jističe, což uživateli přináší nemalé finanční úspory.

Elektrokotel Rejnok lze navíc připojit k elektrické síti prostřednictvím hlídače proudové hodnoty jističe, což je zařízení, které se používá v případech, kdy objekt nedisponuje jističem o požadované hodnotě. Tento regulátor zajistí, že v případě překročení proudové zátěže (což v praxi znamená okamžité zapojení všech elektrických spotřebičů v domácnosti) se sníží výkon elektrokotle nebo se vypne celý, tak aby nedošlo k výpadku jističe. Při poklesu proudové zátěže (vypnutí některého elektrického spotřebiče) dojede k automatickému zvýšení výkonu elektrokotle. V porovnání s plynovým kotlem sestava AK Rejnok 15K nabízí výraznou cenovou úsporu, neboť odpadá nutnost realizace plynové přípojky, stejně jako požadavek na řešení komínu. Z těchto důvodů je sestava AK Rejnok často používána nejen při individuální výstavbě, ale i v řadě developerských projektů.

Vývoj a výroba všech kotlů Protherm je certifikována podle mezinárodního standardu kvality ISO 9001, což uživatelům garantuje vysokou kvalitu výroby, která ve spojení s výstupní kontrolou každého kotle minimalizuje možné provozní problémy.

Vzhledem k široké nabídce sestav AQUA-KOMPLET značky Protherm si každý může zvolit variantu, která optimálně vyhovuje konkrétnímu objektu z hlediska stavebních dispozic, požadovaného topného média a zejména nárokům na spotřebu teplé vody. Pořizovací ceny sestav AQUA-KOMPLET příjemně překvapí každého zákazníka.
Další podrobnosti o sestavách a dalších výrobcích značky Protherm naleznete na www.protherm.cz.

Jiří Vavřina