Jeho široká škála možných nastavení, kompaktní konstrukce a inovativní řídicí technologie představují nové standardy v oboru. Pro snadnější zprovoznění mohou instalatéři pohodlně nastavit novou jednotku proplachování na svém mobilním telefonu pomocí aplikace ­Geberit SetApp a přenést toto nastavení do řídicí jednotky přes Bluetooth.

Bakterie a patogeny, například ­Legionelly, přítomné v rozvodech pitné vody představují vážnou hrozbu pro lidský život. Během sprchování se člověk může nakazit vdechnutím drobných kapiček kontaminované vody. Stagnaci vody účinně zabraňuje vyzkoušená a osvědčená jednotka hy­gienického proplachování Geberit, která zajišťuje spolehlivou výměnu vody v rizikových místech vnitřního vodovodu.
S inovovanou jednotkou hygienického proplachování je nyní možné naprogramovat individuální způsob proplachování. Instalatéři mohou nastavit proplachovací proces tak, aby byl řízen v závislosti na čase, objemu, teplotě nebo spotřebě vody, a splňoval tak specifické požadavky daného systému. Díky teplotním a průtokovým čidlům je vodovod proplachován jen nezbytně nutným množstvím vody. Mezi typické oblasti použití patří hotely a penziony, nemocnice a domovy důchodců, školy, sportovní haly, kasárna nebo rekreační objekty. V takových budovách se někdy nepoužívají celé úseky potrubí po dobu až několika měsíců. Nová jednotka hygienického proplachování dodává do potrubí v pravidelných intervalech čerstvou vodu, a tak zamezuje její mikrobiální kontaminaci.

Vodu v systému vnitřního vodovodu je třeba pravidelně vyměňovat, aby Legionelly a jiné bakterie neměly čas a příležitost se rozmnožit. To může probíhat během normálního používání vodovodu, nebo prostřednictvím jednotky automatického proplachování Geberit. Když do rozvodů opakovaně vstupuje čerstvá voda, nemohou se Legionelly přemnožit nad běžnou neškodnou úroveň. Tuto úlohu plní právě hygienické proplachování Geberit. Proplachuje trubky zcela automaticky a tím spolehlivě zajišťuje pravidelnou výměnu stagnující pitné vody.

Ovládání chytrým telefonem
Geberit kompletně přepracoval řídicí elektroniku proplachovací jednotky, aby byla schopna se vypořádat s nejrůznějšími situacemi. Všechna základní nastavení a parametry daného systému lze nyní naprogramovat pomocí chytrého telefonu. Odpovídající aplikace s názvem Geberit SetApp je k dispozici zdarma.

Řídicí jednotka je nyní rovněž schopna zpracovat signály z různých interních a externích čidel. Instalatéři mohou k jednotce připojit až čtyři senzory v závislosti na typu instalace:
•    Maximálně dvě vnější čidla objemového průtoku (po jednom na kaž­dou potrubní přípojku), která změří, kolik vody protéká v určitém úseku potrubí a určí tak skutečnou spotřebu vody
•    Vnější teplotní čidlo, které měří teplotu vody v daném úseku potrubí
•    Vnitřní čidlo objemového průtoku zaznamená přesný objem vody vyměněný pomocí hygienického proplachování

Tato technologie umožňuje konfigurovat proplachování podle času, průtoku, teploty a spotřeby.

Více informací naleznete na:
www.geberit.cz/proplachovani