Tento fakt je způsoben neustále rostoucími cenami všech běžných paliv. Jelikož se nedá v dohledné době očekávat jejich snížení, je zřejmé, že investice do tepelného čerpadla je objektivně nejvýhodnějším řešením.
V posledních letech zažíváme boom tepelných čerpadel a nás může jen těšit, že tomuto pozitivnímu trendu velkou měrou přispívá i společnost LG se svým tepelným čerpadlem vzduch/voda s označením ThermaV.
V roce 2010 připravil koncern LG novinku – monoblokové venkovní tepelné čerpadlo s vyšší teplotou topné vody (65 °C) s označením THERMA V MONO, můžeme se tedy těšit, že se na trh dostal další významný hráč v oboru tepelných čerpadel. Za zmínku rovněž stojí i další novinka, kterou je tepelné čerpadlo v třífázovém provedení.
Jedná se o zdánlivě běžné tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. V porovnání s ostatními obdobnými produkty na trhu však můžeme říci, že toto zařízení od společnosti LG disponuje nadstandardními parametry.
Úvodem rychlé představení - tepelné čerpadlo LG ThermaV je určeno pro vytápění a chlazení, v kombinaci se solárním panelem rovněž pro přípravu teplé užitkové vody. Vyrábí se ve čtyřech velikostech o výkonech 9, 12, 14 a 16 kW a sestává z venkovní kompresorové jednotky a vnitřní jednotky (tzv. hydro kitu). Ten se skládá z výměníku, expanzní nádoby, čerpadla a elektrického ohřevu. Sestava je dále doplněna o nádrž o objemu 200, resp. 300 litrů. U nových modelů tepelných čerpadel THERMA V MONO, které jsou k dostání ve velikostech 9, 12 a 14  kW v jednofázovém provedení je velkou výhodou, že venkovní jednotka již obsahuje takzvaný hydrokit – vnitřní jednotku a zvýšila se i výstupní teplota na 65° C. Tím u jednotky MONO odpadá instalace chladící části, která je potřebná k propojení vnitřní a venkovní jednotky u klasických modelů tepelných čerpadel LG Therma V. Instalace je tak dostupná jak pro topenářské firmy, tak pro domácí kutily, kteří neměli dostatečnou praxi s propojením chladící části u instalace klasických tepelných čerpadel. Jednoduše řečeno, s jednotkou LG Therma V mono se instaluje jen venkovní jednotka s výstupem a vstupem vody přímo do domu. Pak Vám k instalaci stačí opravdu minimum odborných profesí.
Prvním charakteristickým znakem tepelného čerpadla ThermaV je jeho ekonomičnost, vyjádřená hodnotou COP – tato hodnota se v nominálních podmínkách pohybuje mezi 4,10 a 4,50 dle velikosti zařízení, při extrémně nízkých teplotách dosahuje stále dosti vysokých hodnot v rozmezí 2,35 až 2,60 (teplota vody 35 °C - podlahové vytápění). Maximální teplota topné vody činí 55 °C (modely MONO až 65 °C). Pro úplnost dodejme, že hodnota COP udává podíl mezi získaným výkonem a příkonem, nebo jinak řečeno, COP udává, kolik kW tepla či chladu získáme z 1 kW přivedené elektrické energie.
Další významnou předností je provoz s plynulou regulací výkonu venkovní jednotky (inverter), díky níž značně klesnou náklady na energii oproti běžným jednotkám, pracujícím v režimu zapnuto/vypnuto.
V praxi to znamená, že tato inverterová technologie umožňuje přizpůsobit obnovenou energii aktuálním tepelným ztrátám a požadavkům uživatele.
S tím přímo souvisí i možnost osazení výrazně menších jističů – jednofázové venkovní jednotky pracují s maximálním proudem 24, resp. 32 A, zatímco tato hodnota by u zařízení bez inverteru byla výrazně vyšší, především při rozběhu zařízení.
Třetím významným argumentem pro investici do tepelného čerpadla ThermaV je jeho spolehlivost – v režimu topení pracuje až do extrémní teploty -20 °C, v režimu chlazení již od +5 °C. Sestava je navíc vybavena bezpečnostním režimem, jenž umožňuje zachování vytápění v případě eventuální poruchy. Jedná-li se o drobnou závadu, je indikována na ovládacím panelu bez toho, aby jednotka přestala pracovat. V případě závažnější poruchy se venkovní jednotka vypne, nicméně je okamžitě spuštěno elektrické vytápění ve vnitřní jednotce pro možnost nepřetržitého vytápění.
Unikátnost tepelného čerpadla jistě spočívá rovněž v jeho flexibilitě. Tepelné čerpadlo může být použito buď jen pro monovalentní provoz, kde přebírá roli jediného zdroje tepla a celoročně zajišťuje 100% výkon vytápění (při extrémně nízkých venkovních teplotách je v provozu přídavný elektrický dohřev), nebo i pro alternativní bivalentní (dvojitý) provoz, kde je tepelné čerpadlo integrováno do systému stávajícího ústředního topení. Tepelné čerpadlo v tomto případě nepracuje pouze v momentě, kdy jsou venkovní teploty příliš nízké, v tu chvíli přebírá pracovní zátěž stávající kotel.
Uživatel tepelného čerpadla zajisté uvítá možnosti ovládání. Pomocí komfortního digitálního ovladače, společného pro všechny komponenty, lze řídit výrobu tepla, teplé užitkové vody, solární panel (dodávku nutno zajistit samostatně), samozřejmostí je dále řízení vodního teplotního systému, režimu havarijního zabezpečení vytápění, rovněž i nastavení týdenního programu. Tepelné čerpadlo je rovněž možno ovládat dálkově pomocí PC přes komunikační protokol LGAP.
Další silnou stránkou zmiňovaného tepelného čerpadla je jeho pořizovací hodnota. Systém vzduch/voda je určitě nejlevnějším systémem tepelných čerpadel, hned po systému vzduch/vzduch, v porovnání se systémy se zemními vrty či kolektory jsou pořizovací náklady výrazně nižší. Výhodou je rovněž fakt, že mezi venkovní a vnitřní jednotkou neobíhá voda (nebezpečí zamrzání), nýbrž ekologické chladivo R410a, běžně používané v moderních klimatizačních systémech.
Venkovní jednotka disponuje velmi dobrými hlukovými parametry – maximální hodnota hluku u nejvýkonnější kondenzační jednotky činí 57 dBA (akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od jednotky), což je vzhledem k výkonu zařízení (16 kW) a možnosti plynulého snižování otáček velmi příznivá hodnota. Velkou předností je rovněž možnost značných vzdáleností a převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou (celková délka max. 50 m, z toho převýšení až 30 m). U venkovní jednotky je dále nutno vyzdvihnout antikorozní úpravu výměníku, která výrazným způsobem ovlivňuje životnost a výkonnost zařízení. Tato úprava je standardně u každé venkovní jednotky tepelného čerpadla LG, stejně tak jako funkce odmrazování výměníku.
Tepelné čerpadlo ThermaV lze zákazníkovi navrhnout ve speciálním návrhovém programu, pomocí něhož získá výpočet tepelného čerpadla v závislosti na daných podmínkách, stanovení roční provozní doby, roční spotřebu energie, provozní náklady, případně i srovnání cen s ostatními palivy (zemní plyn, LTO, popř. propan).

Program ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. V současné době došlo k přerušení příjmu žádostí do 28.2.2011 z důvodu zmapování už vyčerpaných finančních prostředků. Vaši rozpracovanou realizaci to ale neohrozí. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak i po ní. Nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Závěrem už jen stručná zmínka o několika dalších výhodách, obecně platných u tepelných čerpadel - tepelné čerpadlo je vysoce ekologické (minimální zátěž životního prostředí), bezpečné (při provozu nehrozí exploze, uvolňování nebezpečných látek, ani vznícení), v neposlední řadě také komfortní (systém lze řídit dálkově přes počítač, popř. místně pomocí dálkového ovladače, jak bylo uvedeno v článku).
Společnost LG Electronics patří mezi největší světové výrobce spotřební elektroniky, domácích spotřebičů, klimatizace i další techniky, jako jsou právě tepelná čerpadla.
Dlouholetým dodavatelem klimatizační techniky LG je velkoobchodní firma Bernako.
Kromě zmíněných tepelných čerpadel dodává také klimatizační jednotky LG s širokým rozsahem použití. Všechny klimatizace LG pracují také jako tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, tzn. lze je využít kromě chlazení také k efektivnímu vytápění až do venkovní teploty -10 °C. Charakteristickým rysem jednotek LG je špičkový design a spolehlivost. Řada ARTCOOL např. nabízí netradiční vzhled zrcadla, kovového povrchu nebo obrazové reprodukce. Multisplitové systémy LG umožňují připojit až 9 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. To vyhovuje i těm nejnáročnějším aplikacím klimatizace rodinných domů nebo kanceláří. Mimo výše uvedených systémů ve spolupráci s LG nabízíme mnoho dalších zařízení, vhodných např. pro velké budovy, až do výkonu 180 kW. V naší firmě Vám navrhneme vhodný typ jednotek, pomůžeme s výběrem podle vystavených vzorků a zajistíme instalaci. O Vaši jednotku se pak budeme starat nejen během tříleté záruční lhůty, ale i po záruce.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ing. Tomáš Nádas

Bernako, spol. s r.o.
Bavorská 856/14, 155 00  Praha-Stodůlky
telefon: 222 722 017, fax: 222 714 001
e-mail: klimatizace@bernako.cz, www.bernako.cz