Aplikování kogeneračních jednotek pro výrobu tepla a elektrické energie realizuje společnost Zeppelin CZ ve spolupráci s předními provozovateli na energetickém trhu na celém území České republiky. Kogenerační jednotka v Dačicích o výkonu jednoho megawattu spaluje plyn; vyrobené teplo dodává do výrobního podniku THK a v případě malého odběru tepla ho ukládá v akumulační nádrži. Elektrická energie z jednotky je distribuována do distribuční sítě.

Společnost E.ON Energie se rozhodla tuto kogenerační jednotku vybudovat vlastní investicí v těsné blízkosti výrobního areálu THK a následně ji propojit s jeho systémem vytápění.

„Kogenerační jednotky se uplatňují v průmyslu tam, kde je celoroční potřeba teplé vody nejen k vytápění, ale také i pro technologické účely.

 

„Kogenerační jednotka je prostřednictvím dispečinku E.ON Energie provozována tak, aby zajistila dodávku elektrické energie v době vysoké spotřeby a zároveň dodávala tepelnou energii pro areál THK v optimálním rozložení po většinu dne. Hlavní výhodou je samozřejmě vysoká celková účinnost (více než 90%). Další výhodou je snížení emisí CO2 ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. Decentralizovaná výroba elektřiny zajišťuje snížení přenosových a distribučních ztrát.“ vysvětluje největší výhody aplikace kogeneračních jednotek Jaroslav Tvrdík, projektový manažer divize Energetické systémy společnosti Zeppelin.

Ten navíc předpokládá, že budoucí trend budování jednotek bude spočívat v kombinaci s fotovoltaickými panely a akumulací energie do baterií.

Kogenerační jednotka dodává v Dačicích teplo i elektrickou energii

 

„Kogenerační jednotky se uplatňují v průmyslu tam, kde je celoroční potřeba teplé vody nejen k vytápění, ale také i pro technologické účely. V České republice přibývá každoročně asi 30 megawattů (MW) nových kogeneračních jednotek. Zájem o úsporné technologie bude úměrný tomu, jak poroste cena elektřiny a také jak bude nastaven roční zelený bonus KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Tedy faktory, které motivují k provozování kogenerace ve špičkách cen elektřiny. Nutností je samozřejmě akumulace tepla,“ dodává Dalibor Zamykal, vedoucí obchodního oddělení divize Energetické systémy společnosti Zeppelin.