Letošní ročník byl specifický zejména z důvodu postupující koronavirové infekce, která samozřejmě neblaze ovlivnila celkovou účast. Nicméně veletrh nakonec zdárně proběhl, což se nedá říci o dalších, v daném termínu pořádaných, veletrzích především v zahraničí, které byly zrušeny, resp. přeloženy na pozdější termíny. ­Letošního Aquathermu se celkem zúčastnilo 212 vystavovatelů, kteří obsadili 15 500 m2 výstavní plochy. Účast zrušili ve finále pouze 4 společnosti a z toho dvě na základě rozhodnutí ze zahraničí. Počet návštěvníků oproti roku 2018 poklesl o 32 %, což bylo způsobeno především postupující vlnou informací a faktů o nákaze koronavirem.

OSMA – tradiční vystavovatel na veletrhu Aquatherm

Stabilním vystavovatelem, který si ani letošní veletrh Aquatherm nenechal ujít, je společnost Ostendorf – OSMA s. r. o. Výrobce a dodavatel plastových kanalizačních, odpadních a šachtových systémů stejně jako systémů pro vnitřní instalace z PVC i PP připravil pro návštěvníky velkorysou expozici, na které byly k vidění jak nové i inovované produkty, tak stávající výrobní program.
„Výrobní portfolio firmy by se dalo rozdělit na produkty pro vnitřní a venkovní instalace. Pro vnitřní instalace společnost nabízí systémy výhradně z PP, jako např. HT ­Systém PLUS, ­ULTRA dB či ­Skolan SAFE dB. Z oblasti kanalizací byl představen tzv. KG SYSTÉM, jež zahrnuje trubky a tvarovky, které se používají mimo budovy. Jedná se o produkty z PVC (pro běžné podmínky) a PP (pro extrémní podmínky – např. systém KG 2000),“ říká marketingový manažer firmy, Jan Garai.

Osma na Aquathermu 2020 představila sortiment plastových potrubních a šachtových systémů.


Systém KG2000 Polypropylen® SN16

Ze všech produktů bychom rádi upozornili na rozšíření produktové řady KG2000, která byla doposud nabízena pouze s kruhovou tuhostí SN10. Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® se hodnota jejich kruhové tuhosti vyšší než SN 16.
KG 2000 Polypropylen® SN 16 je moderní systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnicí element, který je opatřen:
- napínacím břitem – zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky,
- vymezovacím břitem – fixuje pozici zasunuté trubky,
- stíracím břitem – odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky,
- hlavním břitem – zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.
Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalické o hodnotě pH 12. Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu (polypropylenu) je celý systém, včetně těsnicích elementů, dlouhodobě odolný teplotám až 90 ˚C.
Chtěli byste si expozici společnosti Ostendorf – OSMA s. r. o. prohlédnout naživo? Podívejte se na doprovodnou videoreportáž, ve které se dozvíte více v rozhovoru s marketingovým manažerem firmy, Janem Garaiem.