Hlavní snahou je samozřejmě ochránit lidské zdraví a dbát nejvyšších možných bezpečnostních opatření. Proto od prvních případů nákazy na našem území bylo u všech zaměstnanců a ve všech budovách a závodech zavedeno povinné dodržování nejpřísnějších hygienických zásad. Ta se od počátku týkají také dopravců. Samozřejmostí je tedy dodržování zodpovědného odstupu na doporučenou vzdálenost, nošení roušek a vyhýbání se kontaktu včetně podání ruky. Společnost také ihned po vypuknutí karanténních opatření vydala zákaz pracovních cest do rizikových oblastí a vnitrostátní pracovní setkání omezila na nezbytně nutná již před zavedením této zákonné povinnosti.

Výroby se tyto změny nijak nedotkly a probíhá v plném rozsahu, pouze za zpřísněných hygienických podmínek. „Nezměnila se ani dostupnost poskytovaných služeb. Díky technologickému zázemí společnosti jsou techničtí poradci a další odborníci schopni flexibilně reagovat na potřeby zákazníků. Zpracovávají dále kalkulace, podporují své zákazníky v jejich individuálních i developerských projektech,“ uvádí k událostem jednatel společnosti Peter Markovič.

„Určitou trpělivost tento vývoj vyžaduje hlavně od menších odběratelů, kteří jsou závislí na prodejnách stavebnin. Tam je na místě sledovat aktuální informace a obracet se na jednotlivé stavebniny. Pokud jde o nás, jako výrobce, svým partnerům závazky plníme. Není třeba se v tomto momentu obávat nedostatku materiálu, i když existují vnější faktory, které mohou situaci v budoucnosti ovlivnit,“ dodává Markovič.

Kvůli pandemii bylo také odloženo mezinárodní setkání poroty vysokoškolské soutěže Xella, které se mělo konat 24. a 25. března v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že při setkání poroty je zásadní osobní přítomnost porotců a jejich vzájemná diskuse, bylo vyhlášení výsledků odloženo zatím bez udání termínu.