Základem celého řešení je akumulátor z kamenného prachu, který se nachází v zemi za opěrnou zdí, kterou vidíte na obrázku. Tepelné čerpadlo Chameleon při chlazení domu ukládá odpadní teplo právě do tohoto akumulátoru.  Další teplo, které se do akumulátoru z kamenného prachu ukládá, je teplo z teplovodních solárních panelů. Akumulátor slouží v létě k uskladnění tepla a v topném období dodává teplo do domu. Další akumulace ve formě elektrické energie je tvořena akumulátory, které jsou nabíjené z fotovoltaické elektrárny.


Řízení celé technologie je přímo z tepelného čerpadla MACH Chameleon.

Tepelná čerpadla MACH Chameleon najdete nejen v rodinných domech, ale i výrobních procesech (až do teploty +75 °C), firmách, školách, hotelích, rybích líhních, penzionech či vinařstvích.

www.tepelna-cerpadla-mach.cz