Poskytuje uživateli vynikající standardy energetické účinnosti a nízké provozní náklady. Předností je snadný návrh řešení, volba velikosti, komplexnost dodávky, snadná instalace a uvedení do provozu. To vše od tradičního výrobce plynových spotřebičů – Chaffoteaux.

Nejvyšší účinnost

ARIANEXT M LINK nabízí kvalitní technologii monoblokového tepelného čerpadla typu vzduch – voda s modulovaným výkonem v širokém regulačním rozsahu (inverter) pro topení nebo chlazení. Nabízí vysoké celoroční využití, COP až 5,11, hodnocení energetické účinnosti třídy A+++ (pro výstup 35 °C), použití i při nízké venkovní teplotě (až do -20 °) a max. výstupní teplotě topné vody až 60 °C. Vhodným návrhem tepelného čerpadla lze pokrýt až 90% potřeby tepla z tepelného čerpadla.Snadný návrh

ARIANEXT M LINK je nabízen ve výkonových verzích 5 kW – 7 kW – 9 kW – 11 kW. Pro snadný výběr tepelného čerpadla a jeho návrh jsou uváděny výkony pro venkovní teplotu -7 °C a výstupní teplotu topné vody 35 °C. To poskytuje pro všechny rychlou orientaci při návrhu v porovnání s tepelnou ztrátou objektu. Jednotlivé nabízené verze pak umožňují jednoduchou volbu technického řešení dle potřeb investora:
- PLUS pro topení nebo topení a ohřev TV v zásobníku (zásobník není dodávkou),
- FLEX pro topení a ohřev teplé vody v zásobníku (zásobník dodávkou),
- COMFORT pro topení a ohřev TV v zásobníku (zásobník integrovaný do vnitřní jednotky),
- LITE pro topení a ohřev TV pro doplnění stávajícího zdroje tepla.

Komplexnost dodávky

Výrobce Chaffoteaux  nabízí tepelné čerpadlo ARIANEXT M LINK vždy jako sestavu obsahující vše potřebné pro provoz:
- Venkovní jednotka (­tepelné čerpadlo) vhodného ­výkonu, s napájením 230 nebo 380 V a připravené pro rychlou montáž.
- Vnitřní jednotka (komplexně vybavená a smontovaná) obsahující expanzi, pojistný ventil a další prvky. Nedílnou součástí je záložní zdroj tepla (elektrokotel) o výkonu 4 kW nebo 6 kW a komplexní řídící systém. Vnitřní jednotku lze volit v provední pro jeden nebo dva topné okruhy dle potřeb topného systému.
- Regulační systém tvořený prostorovým termostatem Expert Control a venkovním čidlem pro kvalitní ekvitermní regulaci.
- Systém dálkového dohledu – obsahující wi-fi modul pro snadné ovládání uživatelem a s možností dálkového dohledu pro servis.


Snadná instalace

ARIANEXT M LINK díky své jednoduché konstrukci umožňuje snadnou integraci tepelného čerpadla jak do nové instalace, tak do instalace stávající. Obě jednotky (vnitřní i venkovní) jsou vždy plně vybaveny a kompletně připraveny pro rychlou instalaci. Spojení vnitřní a venkovní jednotky se ­provádí běžným potrubním materiálem, kde teplonosnou kapalinou je voda. Instalaci tak může provádět běžný instalatér (chladivo je pouze ve venkovní jednotce).

Každý topný systém

Vnitřní hydraulickou jednotku je dle potřeby možno volit v provedení jednookruhovém, ale v nabídce najdete i verzi pro dva nezávislé topné okruhy (čerpadlový a směšovaný). V případě potřeby je možno k tepelnému čerpadlu připojit externí hydraulický modul až se třemi nezávislými topnými okruhy. Regulace je připravena pracovat bez akumulace (při zachování požadavku ­minimálního objemu a minimálního průtoku). Případné připojení akumulace topení je snadné a plně funkční.

Snadné spuštění a jednoduchá obsluha

ARIANEXT M LINK se vyznačuje maximálně přívětivým prostředím pro servis i uživatele. Veškerá komunikace a nastavení probíhá přes pokojový termostat Expert Control. Snadnost a přehlednost je samozřejmostí. Součástí dodávky je doplňkový wi-fi modul, který umožňuje uživateli ovládat systém topení prostřednictvím bezplatné aplikace ze svého chytrého telefonu, tabletu nebo jen za pomoci PC. Mimo uživatele umožňuje wi-fi modul dálkový dohled pro servis. Na případné problémy tepelného čerpadla nebo topného systému je tak možno reagovat dříve, než se projeví jako závada.Další přednosti

Regulace je schopna pracovat se signálem HDO, případně systémy řízení připravované pro moderní elektrické rozvody.
Funkcí Comfort pro teplou vodu lze snadno ovlivnit využití doplňkového zdroje tepla – elektro­kotle pro zásobník a snížit tak případnou spotřebu energie. Doplňkový zdroj tepla lze i zcela vyloučit.
Volbou stupně komfortu vnitřního prostředí může uživatel přímo ovlivnit rychlost a četnost použití doplňkového zdroje.
Systém je připraven rovněž pro spolupráci s domácí FVE elektrárnou. Přebytky elektřiny jsou ukládány do ohřevu teplé vody, které uživatel nejsnáze využije.
Další informace o tepelných čerpadlech ARIANEXT M LINK najdete na internetových stránkách dovozce – www.arianext.cz.
FLOWCLIMA, s. r. o.

Šermířská 2378/9, 169 00 Praha 6
tel.: +420 241 483 130, e-mail: info@flowclima.cz
Medkova 7, 627 00 Brno
tel.: +420 548 213 006, e-mail: info.brno@flowclima.cz