Podnik je jedním z předních výrobců železobetonových prefabrikátů a dodavatel železobetonových prefabrikovaných konstrukcí i staveb, jejichž dopravu s montáží dokáže kompletně zastřešit. Spolehlivě a kvalitně pokrývá potřeby zákazníků ze státního i soukromého sektoru po celé České a Slovenské republice. Zaměřuje se zejména na pozemní i dopravní stavby, transportbeton a dále výzkum, vývoj a aplikaci ultra vysokohodnotného betonu UHPC. Součástí výrobního programu je unikátní halový systém HalaSystem KŠ PREFA, vyvinutý pro účely výrobních a skladových hal, výstavních a obchodních ploch, logistických center i sportovních hal.

HalaSystem KŠ PREFA

V principu jednoduchý, ale promyšlený konstrukční systém pro va­riabilní řešení zákazníkům na míru. Systémové uspořádání umožňuje stavět designové, bezpečné a odolné stavby sestavené z precizně vyrobených betonových dílců. Železobetonová konstrukce vytváří maximálně flexibilní vnitřní prostor bez sloupů, zajišťuje příznivé stabilní klima a zároveň minimalizuje náklady na energie i údržbu. Tento sofistikovaný konstrukční systém umožňuje velmi rychlou výstavbu, od projekce přes výrobu až po samotnou realizaci stavby.


Variabilita

HalaSystem se skládá z typizovaných konstrukčních prvků. Jde o kompletně prefabrikované základové prahy, patky, zateplené sendvičové stěny a velmi subtilní střešní nosníky. Stěnový systém může být nahrazen sloupy a průvlaky. Díky unifikovanému šířkovému modulu 2,4 metru lze celou konstrukci jednoduchým způsobem sestavovat jako skládačku, ale současně je možné vytvářet architektonicky variabilní haly s otevřenou dispozicí pro široké možnosti využití. Do stěn i střešních panelů je možné navrhnout nejrůznější otvory, okna, světlíky.
Střešní sedlový panel délky až 32 metrů je navržen jako vysoce optimalizovaný subtilní předepnutý prvek. Jeho výška ve vrcholu při maximálním rozponu je pouze 860 mm a sklon horního povrchu 1:40 zaručuje bezpečný odtok dešťové vody.
Obvodové stěny jsou vyráběny již zateplené a s finální povrchovou úpravou jak vnitřního líce tak fasády podle výběru zákazníka. V základním provedení jde o pohledový beton, fasády mohou být opatřeny otiskem matric Reckli. Nosná konstrukce je plně skryta ve stěnách, což umožňuje úplné využití podlahové plochy bez omezení nežádoucími vnitřními sloupy. Každý stěnový dílec v sobě integruje nosnou část, zateplení i fasádu, jejich montáží tak vznikne rovnou z větší části dokončený stavební objekt.
V základním standardu je světlá výška vnitřního prostoru 7,5 m, v případě potřeby je možné ji navýšit. Délka haly není omezená. Pokud zákazník vyžaduje větší šířku prostoru než 32 m, je možno snadno použít vícelodní halu, pak jsou střešní prvky podepřeny vnitřními sloupy.

Bezpečnost

Spolehlivá celobetonová konstrukce poskytuje velmi trvanlivou, odolnou a bezúdržbovou ochranu proti dalším negativním vlivům jako jsou vloupání, mechanické poškození, náraz vozidla nebo živelné pohromy.

Vize

Investovat do HalaSystemu znamená stavět s představou budoucnosti. Nadstandardní ­vlastností je možnost budoucího rozšíření haly, jak o další loď, tak do délky. Všechny dílce jsou demontovatelné, lze je rozebrat, posunout a znovu smontovat. Hala se doplní novými dílci a po rozšíření je připravená plnit nové funkce.


Design

Každá hala je jedinečná, vyrobená na klíč, vyprojektovaná na zakázku podle požadavků investora. Modulový systém umožňuje při návrhu překvapivě velkou volnost architektům. V nabídce jsou různé povrchové úpravy fasád, od hladkého pohledového betonu, až po osobitý vzhled reliéfového nebo grafického povrchu, který lze kombinovat se sklem nebo dřevem.

Efektivita

Cílem projektu realizovaného v tomto unikátním systému je od začátku výstavby i po celou dobu životnosti nabízet ekonomicky zajímavou a úspornou stavbu. Už v samotném návrhu projektu je využito modulového systému, což umožňuje rychlé projektování a zkrácenou délku dodací lhůty. Díky této připravenosti a díky rychlé montáži zkušeným kvalifikovaným personálem lze podstatně snížit náklady na staveniště. Nízké provozní náklady na energie při vytápění, nebo chlazení haly jsou dosaženy použitým tepelně izolovaným betonem, který díky vysoké tepelné kapacitě udržuje stabilní vnitřní teplotu. V porovnání s ocelovou halou odpadají náklady na pravidelnou obnovu antikorozních a protipožárních nátěrů. Další úsporou je konečná povrchová úprava fasádních stěn, které není nutno chránit nátěrem nebo omítkou, betonový povrch je velmi trvanlivý a vysoce odolný povětrnostním vlivům.HalaSystem KŠ PREFA

je spojení jednoduchého řešení, nízkých nákladů a rychlosti výstavby, s ohromující variabilitou vnitřního prostoru. Rozmach investora omezuje jen velikost pozemku. Ve srovnání s běžnými stavbami lze v projekčním stádiu ušetřit drahý čas zejména díky důkladné a kvalitní technické přípravě, jejímž výsledkem jsou standardizované prvky a konstrukční logika. Jiné typy betonových hal mohou jen stěží konkurovat v rychlosti výstavby. V případě potřeby lze objekt později přestavět, či dokonce rozebrat na jednotlivé díly a bez velkých ztrát znovu sestavit na jiném místě. Celá stavba je recyklovatelná. Betonové prvky lze rozdrtit a použít k výrobě nového betonu nebo betonových podsypů.
Společnost KŠ PREFA si je vědoma odpovědnosti za životní prostředí, používá nejmodernější technologie s důrazem na efektivitu výrobních procesů, její železobetonové produkty se vyznačují velmi dlouhou životností, nízkými náklady na údržbu a téměř úplnou možností recyklace.

KŠ PREFA s. r. o.
Jinonická 805/57
150 00 Praha 5
www.ksprefa.cz