Navštívili jsme jednatele společnosti, pana Františka Šurala a požádali jej, aby nám přiblížil činnost této prosperující firmy.

Pane řediteli, můžete na úvod čtenářům přiblížit společnost Šural z pohledu jejího historického vývoje?

Rodinná společnost Šural se pohybuje na českém stavebním trhu od roku 1997, kdy ji založil můj otec. Tehdy jsme vystupovali jako fyzická osoba. Postupem času se začala naše firma rozrůstat, a proto jsme se v minulém roce rozhodli změnit právní formu na společnost s ručením omezeným. I nadále si však chceme zachovat statut rodinné firmy.

Čím se vaše společnost zabývá, jaké je její hlavní zaměření?

Hlavní specializací naší firmy je výroba železobetonových konstrukcí, realizujeme schodiště, stropy, betonové skelety bytových domů atp. Dále provádíme kompletní dodávky střech pro bytové i rodinné domy. V tomto ohledu se zabýváme stavbou dřevěných krovů a vazníkových konstrukcí.

V jakých oblastech stavebnictví působíte a co můžete nabídnout investorům?

Převážně realizujeme stavby pro vyšší dodavatele staveb. Těmto firmám můžeme nabídnout dodávky staveb komunikací, mostů, vodohospodářských staveb, ale i staveb pozemních. Dalo by se tedy říci, že záběr máme poměrně široký.

S jakými partnery nejčastěji spolupracujete?

Mezi naše největší zákazníky patří např. firmy OHL ŽS, IMOS, ŽSD, SUBTERRA, STRABAG, SKANSKA atd. Nerad bych ale na někoho zapomněl.

Můžete přiblížit, na jakých zajímavých stavbách jste v poslední době pracovali a co konkrétně jste zde prováděli?

Za dobu naší existence jsme realizovali samozřejmě více zajímavých staveb. V podstatě by se dalo říci, že každá stavba je něčím zajímavá. Dovolím si tedy uvést několik akcí, které vznikaly v poslední době a mně osobně přišly zajímavé. První z nich je podchod pro pěší pod železnicí v Jablunkově. Tuto stavbu kompletně zajišťovala naše firma mimo výtahu a elektroinstalace. Vyšším dodavatelem byla společnost OHL ŽS. Další významnou stavbou, na které jsme se podíleli jako subdodavatel železobetonové konstrukce pro OHL ŽS, byla tzv. Modrá etapa Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích. Mezi další zajímavé stavby bych ještě zařadil bytové domy v Brně-Bystrci (Kamechy) pro společnost ŽSD, golfový klub v Berouně, z vodohospodářských staveb pak ČOV ve Strážnici a Valticích.

Která z nich byla pro vás z technického pohledu nejnáročnější a v jakém ohledu?

Každá stavba má své úskalí. U čistíren odpadních vod je třeba dbát na perfektní vodotěsnost konstrukcí, vysoké nároky jsou kladeny také na technické detaily. Podchody pro pěší jsou zase náročné na celkovou koordinaci, protože na hraně stavební jámy jezdí mnohasettunové vlakové soupravy. Jak již bylo výše řečeno, každá stavba má svá úskalí, se kterými se musíme vyrovnat.

Jaké další služby a garance poskytujete svým zákazníkům?

Poskytujeme nejen technický dozor, ale i záruku oprav vad vzniklých po dobu trvání garance. Na materiál přebíráme záruky, které poskytuje výrobce. Firma vlastní kompletní systém stropního bednění a vybavenou tesařskou halu s prostory pro skladování materiálu. Disponuje veškerými potřebnými dopravními a mechanizačními prostředky i ručním nářadím.

Projevila se u vás zásadněji ekonomická recese?

Musím "zaklepat", že se u nás prozatím zásadnějším způsobem krize neprojevila, alespoň co do množství stavebních akcí. Řekl bych, že se pohybujeme na podobné úrovni jako v roce 2008. Druhá strana mince je ale finanční stránka a platební schopnost zákazníků, kteří bohužel mnohdy neplatí ve stanovených termínech. Zdržování plateb je bohužel koloritem českých firem a obzvláště ve stavebnictví jsou splatnosti velmi dlouhé.

Jakým směrem se budou ubírat další kroky vaší společnosti?

Byli bychom velmi rádi, pokud by se nám podařilo expandovat na celý český stavební trh. Chceme i nadále zkvalitňovat náš tým a rozšiřovat ho, pokračovat v kvalitní práci a pronikat do dalších oblastí souvisejících s železobetonovými konstrukcemi.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický


Šural, s.r.o.
Cvrčovice 6
691 23 Pohořelice
tel.: 519 424 834
e-mail: info@sural.cz
www.sural.cz