Volba optimálních oken v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Dnešní stavitelé rodinných domů od nich očekávají uživatelský komfort související s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a hlukovým útlumem, vyšší bezpečnost, krásný design, dlouhodobou funkčnost, ale také plynulé propojení interiéru se zahradou včetně bezbariérového přístupu.
To jsou hlavní důvody, proč u novostaveb i při rekonstrukcích rodinných domů jsou nyní stále častěji požadovány tzv. HS portály, a to i v nadrozměrných velikostech. Se zvětšujícími se rozměry oken však rostou i nároky na materiály, z nichž jsou vyrobena.
Na tyto požadavky zareagovala společnost REHAU vývojem nového kompozitního materiálu RAU-FIPRO X. K jeho přednostem patří nadstandardní pevnost, tuhost a tvarová stálost oproti standardním PVC profilům. Díky těmto vlastnostem je možné navrhovat nadstandardní rozměry okenních prvků, které atakují segment hliníkových oken, ale přitom mají navrch v otázce tepelněizolačních vlastností.

Přínos HS portálů pro moderní bydlení

Instalace nadrozměrných okenních prvků je dnes trendem v oblasti moderního bydlení. Architektuře rodinných domů dominuje strohý funkcionalistický styl, který se vyznačuje jednoduchými, strohými tvary, volnou prostorovou dispozicí interiéru a instalací pásů posuvně-zdvižných oken na celou výšku podlaží. Toto řešení přináší obyvatelům do jejich obydlí velké množství světla, usnadňuje pohyb mezi interiérem a exteriérem domu a vytváří dojem bezprostředního kontaktu člověka s přírodou. HS portály REHAU Geneo vyrobené z materiálů RAU-FIPRO X jsou připraveny těmto soudobým trendům bezezbytku vyhovět.


Okna Rehau z kompozitního materiálu RAU FIPRO X


Design oken REHAU Geneo – nepřeberná škála barev a možností

V současné době se stále častěji do popředí dostává estetická úloha oken. Jejich tvar, velikost, moderní vzhled a barevné provedení dokáží vtisknout každému objektu punc originality i neopakova­telný charakter.
A jsou to právě okna REHAU Geneo, která dokáží budoucímu uživateli nabídnout nepřebernou škálu designových možností. Velmi zajímavou novinkou pro příznivce přírodních materiálů je kupříkladu možnost opatření profilů Geneo nejmodernějšími fóliemi s názvem Kaleido WOODEC, které jsou k nerozeznání od pravého dřeva. Vybírat lze dále z nabídky celkem 220 designů fólií pro kašírované profily, která uspokojí požadavek na jakýkoliv barevný odstín oken. Náročným zákazníkům jsou k dispozici plně probarvené plastové profily nebo lakované profily z řady REHAU Kaleido Paint, které dokáží propůjčit plastovým oknům atraktivní, s ničím nezaměnitelný vzhled.

Závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že okna REHAU Geneo vyrobená z pokrokového kompozitního materiálu RAU-FIPRO-X uspokojí požadavky zákazníků na jakýkoliv rozměr, tvar i designové ztvárnění okna. Spolu s dalšími výbornými technickými parametry představují okna vyrobená z těchto materiálů budoucnost v oblasti výroby plastových oken

REHAU, s. r.  o.
Obchodní 117, 251 01 Čestlice
tel.: 272 190 111, fax: 272 680 170
e-mail: praha@rehau.com
www.rehau.cz