Nyní společnost Hakov vyvinula a nabízí nový systém stíracího zařízení k čištění hladiny dosazovací nádrže v ČOV.

Stávající řešení

V čistírnách odpadních vod, na konci čistícího procesu, jsou osazovány dosazovací nádrže, kde se sedimentací aktivovaný kal oddělí od vyčištěné vody. Aktivovaný kal sedimentuje na dně dosazovací nádrže a je čerpán zpět do systému. V případě výskytu pěny nebo jiných plovoucích nečistot na hladině dosazovací nádrže jsou tyto z hladiny různými způsoby automaticky sbírány a odváděny do příslušných nádrží čistírny.

Systémů, jak odstraňovat plovoucí nečistoty z hladiny dosazovacích nádrží, je celá řada. Jednotlivé způsoby jsou dány jednak velikostí nádrží, dále jejich tvarem, případně typem odpadních vod. Při požadavku na stírání hladiny u hranatých dosazovacích nádrží byl vždy problém, jak stírání vhodným způsobem mechanizovat, především u menších čistíren. Používá se například probublávání hladiny stlačeným vzduchem, ostřik vodou pomocí čerpadla, atd. Všechny tyto systémy vykazují poměrně malou účinnost sběru plovoucích nečistot z hladiny.

Nové řešení

Z výše uvedených důvodů firma Hakov, spol. s r.o. vyvinula stírání hladiny pomocí teleskopické výsuvné stěrky. Rameno stěrky je poháněno elektropohonem s převodovkou, který je osazen v ose dosazovací nádrže. Stěrka je kyvně uchycena k rameni, upevněnému k pohonu. Po obvodu nádrže je trubkové vedení, po kterém pojíždí jezdec, podepírající konec výsuvné stěrky. Teleskopický princip ramene stěrky umožňuje v každém místě obvodu nádrže její potřebné vysunutí. K rameni je připevněn stírací pružný element, který po celou dobu otáčky ramene sbírá plovoucí nečistoty na hladině a hromadí je před sebou až ke sběrnému žlabu s náběhovou hranou, do kterého nečistoty vyhrne. Dno žlabu je spádováno a nečistoty odtékají gravitačně mimo dosazovací nádrž. V případě potřeby lze doplnit proplach dna sběrného žlabu, proplach je odvozen od průjezdu ramene stěrky nad žlabem. Vzhledem k vysoké účinnosti zařízení nemusí být stále v provozu, průjezd lze snímat čidlem a nastavit v systému řízení časové spouštění pohonu, případně signalizaci poruchy. Uvedené zařízení lze instalovat ve všech tvarech nádrží, tj. hranatých i kruhových, instalovaných v budovách i ve venkovním prostředí.


Hakov, spol. s r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice I-Město
tel.: 581 698 881, fax: 581 698 885
e-mail: hakov@hakov.cz, http://www.hakov.cz