Proces sloučení společností Wienerberger a Tondach je ve finále. Dne 31. 5. 2019 byl proveden zápis změny v obchodním rejstříku. Právním nástupcem se stává Wienerberger s. r. o. Z hlediska účetního se rozhodným dnem sloučení stalo datum 1. 1. 2019. Je tím de jure ukončen proces, který probíhal několik let.

Jak informoval jednatel společnosti Wienerberger Ing. Luděk Bárta: „smyslem sloučení je vytvoření jednoho stabilního a silného podnikatelského subjektu, který bude lídrem na trhu stavebních materiálů.“ „Budeme ještě více koncentrovat energii a zdroje do rozvoje cihlářství a vývoje nových produktů z pálené hlíny“, dodává k tomu Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D., výrobní ředitel společnosti. Protože sortiment obou výrobců se vzájemně doplňuje a výsledkem fúze je mimo jiné široké společné portfolio výrobků, je Wienerberger po sloučení schopen lépe uspokojit komplexní potřeby stavebníků a nabídnout jim služby zahrnující celou keramickou obálku domu. „Je důležité zdůraznit, že značka Tondach, která si na českém trhu vydobyla silnou pozici, tímto krokem nezaniká a nadále bude významnou značkou spojenou s kvalitní pálenou střešní krytinou a tím i jejím symbolem“, dodává Ing. Bárta.

Spojení dvou významných výrobců cihel a pálené střešní krytiny a jejich produktové nabídky do jedné koresponduje se současnými trendy ve stavebnictví. Legislativní tlak i preference spotřebitelů směřují k moderním domům s „nulovou“ spotřebou energií, které jsou náročné na stavební technologie a stavební materiály. Posiluje se synergie jednotlivých části stavebních konstrukcí a jejich provázanost. Wienerberger na to reaguje programem „Wienerberger e4 dům“. Značka e4 představuje novou generaci cihlových domů, jež vyhovují náročným požadavkům směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov platné od roku 2020. Mezi jejich hlavní charakteristiky, které vycházejí z vlastností cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach, patří vynikající tepelněizolační parametry, optimální náklady, teplotní komfort a zdravé vnitřní klima.