Mohl by se tak začít zlepšovat jejich roky zanedbaný stav. V loňském roce se objem vyrobených asfaltových směsí blížil 8 milionům tun. Jedná se tak o jeden z nejlepších roků v historii. Důvodem je především zvýšení objemu financí v rozpočtu ŘSD ČR určených na opravy a rekonstrukce, a to jak dálnic, tak silnic I. třídy, a financí v rozpočtu krajů.

Tuto informaci sdělil v rámci připomenutí IRMD (Mezinárodního dne údržby silnic) jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Svoboda a dodal: „Stále v opravách silnic doháníme minulá období, kdy se do oprav a rekonstrukcí investovalo minimálně.“


Hlavním problémem tak v posledních letech není nedostatek financí, ale nepřipravenost stavebních projektů na výstavbu. Situace je zapříčiněna nejen nekompetentním rozhodováním odpovědných institucí v minulosti, ale zejména naprosto nevyhovujícím stavem legislativy, která se týká přípravy staveb (posuzování staveb z hlediska vlivu na životní prostředí, nevyhovující stavební zákon atd.). Zásadně se projevuje absence systémového přístupu k financování dopravní infrastruktury a dlouhodobého plánování. „Příprava staveb musí začít několik let před plánovanou realizací. S tím souvisí i potřeba systémového řešení financování po skončení OPD 2, kdy České republice zbydou pouze národní zdroje, které nebudou dostatečné. Čas pro řešení se krátí,“ varuje předseda Sdružení pro výstavbu silnic Ing. ­Petr Čížek.
Investoři se k dřívější praxi, kdy stavbaře nutili asfaltovat za velmi nízkých teplot, nevracejí, podařilo se mnohem lépe využít prázdninové měsíce, kdy je doprava (pokud nepočítáme cesty na dovolenou) přece jen méně rušná. „Problémem ale zůstává vyhodnocování uchazečů převážně podle nejnižší ceny. To vedlo v minulém roce k řadě zbytečných bankrotů a dokonce k přerušení modernizace D1,“ opakovaně připomíná ­Petr Čížek.


Sotva se podařilo nastavit optimální údržbu silnic, začínáme mít problémy v dalších oblastech. Kromě nízké připravenosti je to nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a začíná být problémem i dostatek materiálů pro stavbu silnic.
Zájem o studium na středních a vysokých technických školách se neustále snižuje. „Neoprávněně špatná pověst stavařů samozřejmě nepřispívá k zájmu mladé generace o náš obor, přestože se jedná o velice zajímavou práci, kde je vidět její výsledek,“ upozorňuje ­Petr Čížek.
V České republice (podobně jako v dalších postkomunistických zemích) panuje až příliš velká obava z narušování vlastnických práv a devastování životního prostředí. V důsledku tohoto faktu nebyl po roce 1989 otevřen žádný kamenolom. Kamenivo, které je základem pro všechny dopravní stavby, tak začíná docházet.
Pro zlepšení celkové situace v budování dopravní infrastruktury je klíčové zlepšení legislativy a odstranění složitých byrokratických postupů, zejména v procesu přípravy staveb. S tím souvisí i potřeba koncepčního řešení kompetencí jednotlivých ministerstev, které se stavebnictvím zabývají. To, že dnes do stavebnictví „mluví“ minimálně pět ministerstev, začíná být neúnosné. „Potřebujeme systémový přístup k dopravní infrastruktuře. Jinak budeme neustále dokola řešit ty samé problémy a naše silniční a dálniční síť bude trpět,“ shrnul Petr Svoboda.