Naše redakce měla možnost tuto největší podzemní stavbu budovanou v současné době v České republice navštívit se zástupci společnosti Phoenix-Zeppelin. To, že jsou stavební stroje Caterpillar na této stavbě zastoupeny v hojném počtu, nemůže nikoho překvapit. Jedná se především o kolová rýpadla různých typů a modelových řad. Výhody těchto strojů nám přiblížil technický a aplikační poradce ze společnosti Phoenix-Zeppelin, pan Pavel Černý: "Hlavním záměrem při vývoji nových kolových rýpadel Cat série D bylo dosažení větší nosnosti, většího pohodlí a snížení provozních nákladů. Tyto stroje dosahují až o 15 % větší zdvihové síly při podstatně zlepšené stabilitě díky vyššímu provoznímu tlaku hydrauliky a kinematice. Stejně jako pásová rýpadla série D jsou i nová kolová rýpadla Cat vybavena kontrolním systémem stroje Multipro s automatickou volbou priorit a výkonnostního režimu. Především při použití přídavných zařízení poskytuje nové ovládání jedinečné možnosti, neboť uchovává hydraulické tlaky a průtoková množství pro 5 volně volitelných přídavných zařízení a umožňuje při výměně nástrojů optimální nastavení hydrauliky pouhým stisknutím tlačítka. Tím odpadá ruční dodatečné seřizování hydraulického systému.

Zastihli jsme při práci model M 316C s VA výložníkem, při přeložce plynového a vodovodního potrubí v úseku Špejchar - Tyrolka na ulici Badeniho. "Mezi hlavní výhody tohoto výložníku patří možnost prodloužení či zkrácení dosahů stroje. Tato funkce je přímo ovládaná pedálem a může být aktivovaná současně s hlavními funkcemi stroje," říká opět pan Černý. Tato slova potvrzuje Pavel Mašek z Plynovodů Praha, který je za výše zmíněnou přeložku zodpovědný a dodává: "Největším nepřítelem této akce je neutuchající provoz v jejím okolí, ale díky výborné vybavenosti strojů Caterpillar vše zvládneme". Přeložka by měla být hotova dne 20. října a poté obnovena tramvajová doprava. Tím se se alespoň částečně uleví tíživé situaci v dopravě.

O tom, že se o své zákazníky a stroje společnost Phoenix-Zeppelin stará na výbornou, není pochyb. Dokládá to i zahájením výstavby nové pobočky v Ostravě, která by měla být otevřena v dubnu 2010. Od tohoto kroku firma očekává především zlepšení poskytovaných služeb a jejich dostupnost. Na pozemku o rozloze 1,5 ha vzniká nové zákaznické a servisní centrum a předpokládané náklady na jeho výstavbu činí 58,5 mil. Kč.

Za poskytnuté informace děkuje
Michal Zmrzlík


Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 250 71 Modletice
tel.: 266 015 111, fax: 266 015 360, www.p-z.cz