Můžete našim čtenářům přiblížit historii vaší společnosti?

Firma AR Brno vznikla v roce 1996 na základě dlouholetých zkušeností s výrobou potrubních dílů a to především přírub, jako obchodní organizace, ze které se postupem času stala výrobní firma. Od roku 1998 sídlíme ve vlastním areálu na ulici Nádražní v Miroslavi, kde se ve výrobních halách nachází kompletní vybavení pro výrobu naších produktů. V areálu je na volných plochách rozlehlý sklad plechů, výpalků a výkovků.

Co spadá do vašeho výrobního programu?

Vyrábíme a dodáváme především příruby, a to ploché, krkové, zaslepovací, oválné a výkresové, dále jsou to T-kusy, Y-kusy, redukce, trubková hrdla, záslepky potrubí, desková dna, prstence, různé návarky, svařované tvarovky a trubky. Tyto potrubní součásti jsou vyráběny z výkovků a výpalků různých jakostí, používaných v tomto oboru.
Naše zboží vyrábíme a dodáváme dle norem EN, ČSN, DIN, ANSI a jiných požadavků. Od r. 2002 jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.

Pro jaký průmysl jsou výše zmíněné výrobky určeny?

Naše výrobky jsou určeny zejména pro vodohospodářství, energetiku, chemický průmysl, plynárenství, jadernou energetiku a jiná další odvětví průmyslu.

A co zahraniční trhy?

Co se týká zahraničního trhu, tak je to především Slovenská republika, kde máme několik stálých obchodních partnerů a odběratelů našeho zboží. Podílíme se také na dodávkách jednotlivých komponentů pro různé obchodní a výrobní firmy, které dodávají své zboží do zahraničí. Například to jsou průtokoměry. Výrobky se značkou AR můžeme najít opravdu po celém světě.

Kdo patří mezi vaše zákazníky?

Výrobky dodáváme jak finálním výrobcům a servisním firmám různých energetických, chemických a podobných celků, tak obchodním společnostem. V současné době máme asi 150 aktivních odběratelů.

Umíte vyhovět i individuálním přáním vašich zákazníků?

Dle požadavků zákazníků vyrábíme různé atypické výrobky, dále nabízíme kovoobrábění, zámečnictví, soustružení do průměru 2700 mm a dělení materiálu. Máme dva pálicí stroje CNC, kde jsme schopni pálit sílu až 300 mm, dále pásovou pilu do průměru 500 mm, do budoucna bychom chtěli řezat ještě větší průměry, na čemž momentálně intenzívně pracuji.

Co považujete za nejvýznamnější akci, na které byly použity vaše výrobky?

Jsou to dodávky do jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně, nebo rekonstrukce elektrárny Tušimice. Jsme spíše subdodavateli, podílíme se dodávkami jednotlivých komponentů firmám, které přímo pracují na těchto zakázkách.

Daří se vám v této nelehké době udržet stabilní obraty?

Krize se určitě projevila nižšími obraty. Jsou způsobeny např. nižší cenou vstupních materiálů, od čehož se samozřejmě obrat odvíjí. Ale je to také úsporou finančních prostředků na různé investiční akce, kdy se objednávají pouze nejnutnější díly.

Doslechl jsem se, že pomáháte realizovat sochy ve světě velmi uznávaného akademického sochaře Pavla Krbálka, co je na tom pravdy?

S Pavlem Krbálkem spolupracuji od r. 2000, ale znám se s ním ještě z doby, kdy jsem působil v Sigmě Miroslav, ale to byly jen takové maličkosti. Naší první společnou kovovou plastikou, která v naší firmě spatřila světlo světa, byla socha Radost. Je to 11,5 metrů vysoká plastika, která stojí v Miroslavi u kulturního domu a stala se jednou z dominant Miroslavi. Potom následovala socha Péče, která je rovněž v Miroslavi před domem s pečovatelskou službou. Je pouze škoda, že se nepodařilo naplnit mistrův záměr z důvodů neporozumění si s představiteli města a rozšířit miroslavskou sbírku plastik. V letošním roce jsem Pavlovi pomáhal s velkou výstavou jeho 17 kovových plastik v Lipníku nad Bečvou a dvou plastik v Náměšti nad Oslavou. Přátelství s Pavlem Krbálkem si velmi vážím, protože mě obohacuje a v této uspěchané době to je zajímavé odreagování a poznání.

Děkujeme za rozhovor
Michal Zmrzlík


AR Brno, spol. s r.o.
Nádražní 1240, 671 72 Miroslav
tel.: 515 334 455, fax: 515 334 444
e-mail: arbrno@arbrno.cz, www.arbrno.cz