Kromě důležitých informací má pro účastníky připraven BONUSOVÝ PROGRAM a vstupenku na stavební veletrh SVB Brno. Tato odborná akce je zařazena do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a akreditována 1 bodem.

Organizátoři si pro Vás připravili následující témata semináře:

Situace na trhu dřevostaveb, konstrukce a stavební postupy; Modulová výstavba; Využití moderních materiálů v dřevostavbách – novinky a jejich vlastnosti; Systémové řešení pro dřevostavby; Požární bezpečnost a akustika; Konstrukční detaily a řešení; Důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy; Legislativa; Ombudsman pro dřevostavby. Prezentace bonusového systému.

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím tohoto linku!
Najdete zde i podrobný program.