Jako výrobci flexibilního potrubí pro rozvody vzduchu KLIMAFLEX SB jsme často konfrontováni s požadavky našich zákazníků a současně také se zkušenostmi realizátorů, kteří s naším potrubím a jeho příslušenstvím pracují. Praxe ukazuje, že ne všechny požadavky na systém rozvodů vzduchu jsou opodstatněné.

Obecně lze říci, že u novostaveb lze všechna kritická místa eliminovat už v rámci projektování stavby. „Problémy se obvykle vyskytnou, když se vzduchotechnické rozvody vymýšlejí na místě, bez projektu,“ upozorňuje Ing. Milan Gabzdyl, odborný znalec v oboru energetika a nízkoenergetická a pasivní výstavba. Největší problém bývá rekonstrukce, v novo­stavbách by měly být všechny prostupy zapracované v projektu, proto není potřeba dodatečně vrtat. Problém může nastat např. při rozvodu vzduchotechniky ve dvoupatrovém domě. „Pokud vedou trubky do patra větvemi přes obývací pokoj, je potřeba myslet na jejich důkladnou izolaci. Do ložnice v patře se může dírami v konstrukci přenášet hluk.“ Proto je nutné důkladně utěsnit všechny prostupy, samotným potrubím se hluk nešíří. Oříškem může být pro realizátory i dům situovaný v hlučném prostředí. Větrací jednotka nasává společně se vzduchem do domu i hluk z ulice, který se nestačí dostatečně akusticky utlumit. Tento problém lze účinně řešit přidáním tlumiče hluku mezi fasádu a větrací jednotku. Standardně se tlumič dává mezi jednotku a distribuční box s přívodem vzduchu. Maximální akustický útlum je možné pojistit ještě přidáním tlumicích pěnových regulátorů přímo do vyústků rozvodných boxů.


Celková hlučnost systému závisí také na správném výběru větrací jednotky. Pro běžné rodinné domy je dostačující jednotka s množstvím vzduchu 350 m3/h při 200 Pascalech. „Je to jako v autě, když zapnete ventilaci na plný výkon, tak hučí,“ upozorňuje Ing. Milan Gabzdyl a dodává: „Pokud jednotky běží přes den na 50 % výkonu a přes noc na 30 % výkonu, prakticky je neslyšíte.“

Jedním z kritických míst řízeného větrání může být nasávání suchého venkovního vzduchu, který následně dýcháme i v domácím prostředí. Větrací jednotka bez entalpie neumí vrátit vlhkost do domu, jednotka s entalpickým výměníkem získá zpět 60 – 65 % vlhkosti. Tento problém odpadá u novostaveb, které mají přirozenou vlhkost a ještě dva až tři roky se vysušují. „V takovém případě bych uvažoval instalovat na první zimu do novostavby neentalpický výměník, který lze později vyměnit,“ doporučuje Ing. Milan Gabzdyl.

Často diskutovaným tématem jsou tlakové ztráty systému řízeného větraní. Podle zkušeností některých realizátorů nehrají tlakové ztráty potrubí takovou roli jako tlakové ztráty ostatních prvků celého systému. Přesto jako výrobci potrubí pro rozvody vzduchu deklarujeme tlakové ztráty, které měříme v akreditovaných laboratořích. Měření je prováděno pro tlakovou ztrátu potrubí jednoho metru, deseti metrů a deseti metrů s ohybem potrubí 90°.

Podrobné informace k flexibilnímu potrubí pro rozvody vzduchu KLIMAFLEX SB a k sortimentu příslušenství najdete na stránkách mat-plasty.cz. Na vyžádání vám dodáme technické listy včetně tlakových ztrát boxů, výkresy v DWG nebo v DXF.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: +420 556 312 477
e-mail: marketing@mateiciuc.cz
www.mat-plasty.cz