Nastává otázka, jakým zařízením je nahradit, aby nebyla narušena tepelná pohoda vytápěného prostoru. Přesně pro tyto situace jsou ideálním řešením podlahové konvektory, které se z pozice pomocného vytápění díky moderním technologiím vyhouply na pozici plnohodnotných otopných těles.

Výrobou a vývojem podlahových, nástěnných a samostojných otopných konvektorů se již od roku 1999 zabývá společnost MINIB, s. r. o. Konvektory jsou speciální tělesa, u nichž je teplo převáděno do vytápěné místnosti prouděním – konvekcí. Podlahové konvektory jsou určeny k zabudování do interiéru (podlaha, parapety, sokly). Své uplatnění najdou zejména před francouzskými okny, v zimních zahradách a před vstupy na balkony nebo terasy. Ocení je také majitelé prostor, ve kterých klasická otopná tělesa vůbec nelze použít. Například v interiérových bazénových halách, kde je nutné odolat koroznímu působení vnitřního prostředí. Z hlediska architektonického řešení spočívají přednosti podlahových konvektorů v jejich neviditelnosti. Nášlapná krycí mřížka totiž splývá s okolím, takže nepůsobí rušivě, navíc otopné těleso nijak nepřekáží. Různé barevné varianty krycích mřížek pak zajišťují vhodnost těchto konvektorů do jakéhokoli interiéru.

Typy konvektorů a základní princip FAN-COILů

Na trhu jsou dva základní typy podlahových otopných konvektorů, a to bez ventilátoru (tzv přirozená konvekce) a s ventilátorem (s vynucenou konvekcí). Konvektory bez ventilátoru jsou kvůli menšímu výkonu vhodné jako přídavná otopná tělesa, zatímco konvektory s ventilátorem dovedou zdařile hrát roli hlavního otopného tělesa. Hlavní výhodou ventilátorových konvektorů je především dynamika jejich výkonu i účinku: díky ventilátoru se totiž okamžitě po spuštění vzduch v místnosti prohřeje na požadovanou prostorovou teplotu bez dlouhé prodlevy.

Konvektory společnosti MINIB obsahují tzv. tangenciální ventilátory (ofukují celou délku výměníku), jejichž motory mají velmi malou elektrickou spotřebu. Regulací teploty prostřednictvím termostatu dochází ke spuštění ventilátoru a tím zároveň k okamžité a intenzivní výměně tepla (konvekci) mezi otopnou vodou a vzduchem. Ohřátý vzduch stoupá po celé délce topného tělesa, které je umístěno přímo pod okenními či dveřními plochami, které dosahují až k podlaze (např. francouzská okna, výlohy, balkonové dveře). Pod nimi vytváří tepelnou clonu a částečně obtéká stěny místnosti. Tím dochází k odstranění pocitu chladu od prosklených ploch a právě tento druh konvekčního proudění je principem vytápění podlahovými konvektory. Konvektory je možno vytápět či dochlazovat interiér v celé řadě nejrůznějších budov jako např. administrativní budovy, rodinné domy, bazény atd. U konvektorů určených k vytápění obytných interiérů je podstatná také hlučnost zařízení, proto je důležité při výběru dbát na toto hledisko.

Nadstandardní možnosti výběru tvarů a designu

Společnost MINIB vyrábí široký sortiment konvektorů ve standardních parametrech, ovšem je možné na míru přizpůsobit jejich tvar, rozměry a design specifickým požadavkům konkrétního interiéru. Konvektory mohou být vyrobeny ve tvaru oblouků, ale i v různých úhlech. Rovněž krycí mřížky mohou být vyrobeny z různých materiálů. Jsou dodávány dřevěné v dekoru dub, javor a buk nebo z hliníku  v úpravě - tmavý bronz, světlý bronz a stříbrný elox. Mřížky mohou být segmentové nebo rolovací, jsou velmi snadno snímatelné a umožňují tak snadný přístup k výměníku tepla a jeho čištění. Společnost MINIB se zabývá také výrobou konvektorů nástěnných, stojanových a parapetních. Právě posledně jmenovaná zařízení si rozhodně zaslouží pozornost, protože naprosto dokonale řeší problém rosení skel u oken s nízkou infiltrací vzduchu. Zvýšení povrchové teploty skleněných ploch zároveň přináší lepší tepelnou pohodu v místnosti.

Novinky a trendy současného vytápění

Na moderní trendy v oblasti vytápění zareagovala spol. MINIB tím, že vyvinula novinku v podobě konvektoru PTG (pozn.: samostojný nebo nástěnný konvektor). Jedná se o konvektor s autonomním zdrojem elektrické energie, která napájí 12 V. Konvektory s ofukovacími ventilátory se vyznačují podstatně vyšším výkonem vzhledem k rozměrově shodným konvektorům bez ventilátoru. Nevýhodou běžných konvektorů s ventilátorem je nutnost přivedení elektrického proudu pro motory ventilátoru. V takovém případě je nutné použít vhodný napájecí zdroj. Tento zdroj však v topné sezóně zpravidla trvale spotřebovává elektrickou energii nutnou k pokrytí ztrát napájecího zdroje, což může být 3–5 % jmenovitého výkonu zdroje. Musíme počítat také s náklady na pořízení tohoto zdroje a náklady na elektroinstalaci.

Počáteční vyšší pořizovací náklady konvektoru s PTG jsou později kompenzovány úsporou nákladů na elektroinstalaci včetně napájecího zdroje a úsporou elektrické energie během užívání. Konvektor s PTG tedy nahradí stávající konvektory bez ofukovacích ventilátorů tam, kde je kladen důraz na nízkou spotřebu el. energie, kde je třeba rychlého topného efektu a kde chceme šetřit místem. Výkon konvektorů s PTG je řízen teplotou topné vody. Konvektor má nově ve standardní výbavě termostatickou hlavici. Pro konvektory s PTG se připravuje bezdrátová regulace s bezdrátovým termostatem, která řídí nejen otáčky ofukovacího ventilátoru, ale také přívod topné vody. Použití konvektorů s PTG v kombinaci s bezdrátovou regulací umožní dosažení vysoce efektivního provozu topného systému.

Pro rok 2010 připravuje společnost ­MINIB dva nové produkty s názvy COIL – KZ a ­COIL – DS. V prvním případě se jedná o konvektor s ventilátorem vhodný pro vytápění suchého prostředí, který je určen k instalaci do stěny. Nástěnný model COIL – DS spojuje princip sálání a konvekce a umožňuje tak regulaci teploty místnosti bez velkých výkyvů a tím zvýšený uživatelský komfort. Je vhodný pro vytápění suchého i mokrého prostředí a jeho ploché provedení umožňuje estetické využití přírodních materiálů jako např. žula, mramor apod., které jsou osazeny jako čelní deska otopného tělesa.


Minib, s.r.o.
Střešovická 49, 162 00 Praha  6
tel.: 220 180 780, 604 767 667
e-mail: office@minib.cz
www.minib.cz