Tomu tak zejména v devadesátých letech minulého a v první dekádě tohoto století i bylo. Bylo to období, kdy se firma pohybovala zejména v oblasti podzemních a vodohospodářských staveb.

Postupem času, jak společnost rostla velikostí a počtem zakázek a současně i vstupem do segmentu pozemních a nesměle i dopravních staveb, klesal procentuálně objem prací, který jsme realizovali s vlastními pracovníky. Tento stav nastal částečně i naší vinou, protože jsme v některých případech nebyli schopni a ochotni se o naše stavební dělníky řádně postarat a zajistit jim vždy odpovídající práci a vybavení. V neposlední řadě jsme zanedbali nábor a motivaci nových zaměstnanců dělnických profesí. Pouze pro představu lze uvést, že v současné době zaměstnáváme na našich závodech 250 pracovníků, z toho 130 v dělnických profesích.


A tak se stalo, že jsme se pomalu dostávali do skupiny firem, které jsou z velké části závislé na kapacitách trhu. Být závislý na kapacitách trhu zejména v době stavebního „boomu“ znamená, že společnost častokrát neumí efektivně ovlivnit náklady, kvalitu a načasování realizace těch částí staveb, které jsou prováděny pomocí subdodavatelů.

I z tohoto důvodu jsme v roce 2017 zřídili „Středisko monolitických konstrukcí“, které pod vedením Ing. Přemysla Hrona provádí (zatím) vnitropodnikově značnou část těchto prací. Jedná se o monolitické konstrukce pro vodohospodářské, pozemní a podzemní stavby. Objem realizovaných prací v prvním roce existence střediska dosáhl přibližně 50 mil. Kč, výhledově bychom se rádi pohybovali zhruba v objemu 100 – 125 mil. Kč.

Největší výhody v používání vlastních kapacit spatřuje společnost v garanci kvality, cenové konkurenceschopnosti a operativnosti v nasazování kapacit na našich stavbách. Na druhou stranu to ovšem klade zvýšené nároky při plánování a řízení zakázek a také nutnost zajištění dostatečné zásoby práce.
Zkrátka „návrat ke kořenům“, a to je vždy dobrá volba.

Ing. Petr Kašpar, ředitel společnosti

POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
tel.: 233 089 411
e-mail: roztoky@pohl.cz
www.pohl.cz