Mezi takové patří i společnost Starp s.r.o. Ta, ač zahájila svou činnost teprve před dvěma lety, má na svém kontě již řadu úspěšných realizací. O současných aktivitách společnosti jsme měli možnost před několika málo dny hovořit s jednatelem společnosti, panem Ing. Petrem Rambouskem. Ten nám v úvodu při naší návštěvě řekl:

Svou činnosti naše společnost zahájila dne 4. 4. 2007. V té době jsem vystoupil ze stavební společnosti s více jednateli a rozhodl jsem se, že dále budu podnikat pouze na svoji odpovědnost.

Na jaké specializace se vaše společnost zaměřila?

Od svého založení se společnost ve své činnosti specializuje na výstavbu komunikací a zpevněných ploch, ať již asfaltových nebo dlážděných, dále na výstavbu inženýrských sítí jako jsou výstavba kanalizačních řadů a přípojek, výstavbu vodovodních řadů a přípojek a také komplexní inženýring. Další naší specializací je výstavba objektů pozemního stavitelství a dětských hřišť.

Na realizaci kterých akcí se vaše společnost v poslední době podílela?

V rámci výstavby administrativního komplexu Futurama v Karlíně jsme provedli řadu přeložek inženýrských sítí a také výstavbu nových vodovodů a kanalizací. Vodovod byl proveden z tvárné litiny o průměrech DN 100 a DN 150 v litině a kanalizace z kameniny v průměrech od DN 300 až do DN 600. Investorem akce byla firma Immorent a generálním dodavatelem stavby byla společnost Züblin. Následně jsme zde provedli také veškeré zpevněné plochy a dlážděné komunikace pro pěší mezi kancelářskými budovami. Další akcí, kterou jsme nyní dokončili pro developerskou společnost Akro Real, je výstavba komunikace a příjezdů k jednotlivým vila domům v ulici pod Císařkou.

Vaše společnost jistě nezahálí ani v současné době ...

Máte pravdu. Nyní provádíme realizaci kanalizačního řadu při výstavbě bytového domu Věneček na Věnečku na Smíchově. Kanalizační řad bude sloužit jak k odvodnění komunikace, tak i k odvodnění bytového domu. Také zde jsme souběžně provedli novou příjezdovou komunikaci s asfaltovým krytem.

Kde vás mohou případní zájemci o spolupráci s vámi kontaktovat?

Provozovna firmy se nachází v Praze - Třebonicích, kde jsou jak administrativní prostory, tak i stavební dvůr a sklad materiálu a drobné mechanizace.

Další vaší specializací je provádění pozemních staveb. Jste v současné době aktivní i v tomto směru?

V rámci naší činnosti v oblasti pozemních staveb nyní zajišťujeme rekonstrukci městského úřadu v Mnichovicích. Zde provádíme práce související s obnovou obvodového pláště budovy. K nim patří výměna střešní krytiny, výměna oken a provedení fasády.

Kolik pracovníků vaše firma zaměstnává?

V současné době firma zaměstnává cca 30 pracovníků.

Na co klade vaše společnost ve své činnosti největší důraz?

Je to samozřejmě rychlost a kvalita odvedených prací. Firma pracuje v souladu s normami ISO 9001:2001 a je držitelem certifikátu řízení jakosti. Veškeré činnosti jsou tedy přesně popsány a dozorovány nezávislými kontrolními orgány.

Promítá se současná krize i do činnosti vaší společnosti?

Určitou nervozitu na trhu bezesporu cítíme. Současnou situaci na trhu jsme proto využili k určité restrukturalizaci naší společnosti. Především jsme se zaměřili na redukci a zkvalitnění našeho pracovního týmu. Věřím, že tato opatření nám pomohou k dalšímu zkvalitnění naší činnosti a dosažení lepších výsledků.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek


STARP stavební firma s.r.o.
K Řeporyjím 8, 155 00 Praha 5 - Třebonice
tel./fax: 251 551 549
e-mail: info@starp.eu, www.starp.eu