Je ovšem důležité být v obraze, a proto odborníci ze společnosti Panasonic doporučují znát alespoň tři klíčové faktory, které je stěžejní mít při výběru čerpadla na zřeteli.

1. Výkon a účinnost
Jaký výkon by mělo mít tepelné čerpadlo určíte podle toho, jakou tepelnou ztrátovost má váš objekt. Abyste prostory spolehlivě vytopili, musí být výkon čerpadla vyšší, než je tepelná ztráta. U novostaveb najdete tento údaj v průkazu energetické náročnosti budovy nebo energetickém štítku (ze zákona), u starších budov musíte tento údaj spočítat. „To samozřejmě za vás udělá instalační firma, která díky svým zkušenostem bere v úvahu nejen potřebné parametry jako plochu vytápěných místností, stavební materiály, izolaci ale i případné lokální výkyvy počasí a ty započítat do rezervy výkonu čerpadla,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik divize Heating & Cooling společnosti Panasonic.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Aquarea Generace H


2. Efektivita
Efektivitu tepelných čerpadel vyjadřuje hodnota topného faktoru (COP)
a koeficient energetické účinnosti (EER) v režimu chlazení. COP udává, kolik tepla je čerpadlo schopno vyrobit z dodané elektrické energie. COP 3 tak znamená, že při dodání 1 kW vyprodukuje tepelné čerpadlo 3 kW tepla.
Stejný poměr platí pro EER.
Přesnější hodnotou z hlediska provozu jsou ovšem ukazatele SCOP a SEER, jež představují průměrné hodnoty za sezónu počítající s měnícími se podmínkami v průběhu roku.
U všech parametrů se vždy zaměřte na to, pro jakou teplotu jsou stanoveny. Hodnota 2,5 při 0 °C je samozřejmě horší než při teplotě – 10 °C. Účinnost čerpadel s klesající venkovní teplotou totiž klesá.

3. Bod bivalence
Bod bivalence je teplota, při které tepelné čerpadlo již nedokáže pokrýt tepelnou ztrátu svojí produkcí a potřebuje pomocný zdroj – například elektrickou spirálu, která je přímo součástí čerpadla. Samozřejmě v okamžiku, kdy tepelné čerpadlo začne využívat pomocný zdroj, přestává účinně fungovat a zásadně se zvyšují náklady na jeho provoz. V našich zeměpisných šířkách se z praxe ukazují jako potřebný bod bivalence teploty v rozmezí -7 °C až -10 °C. „Zároveň si pohlídejte, že tepelné čerpadlo, byť s bivalentním zdrojem, je schopno dodávat potřebnou teplou vodu i při velkých mínusových teplotách, například -20 °C,“ dodává Radek Vanduch.

Více o tepelných čerpadlech a klimatizacích se dozvíte na stránkách www.aircon.panasonic.cz.