Tradice výroby a získané zkušenosti se přenesly až do současnosti, kdy je kladen důraz nejen na vysokou technickou úroveň, ale i nutnost kvalitního zákaznického servisu, marketingového rozvoje a podpory prodejních činností. Na to, jak se daří firmě Yawal S.A. v současné době, jsme se zeptali Ing. Jana Waszka, obchodního ředitele pro ČR a SR.

V posledních dvou letech jsme firmu posílili zejména personálně. Nově příchozí profesionálové přinesli svěží vítr do všech oblastí řízení. Jejich vklad se opírá o praxi získanou jak v oboru výroby hliníkových konstrukcí, tak i mimo ni. Docílili jsme tak kombinace velké tradice, inovace a smyslu pro trend se svěžím pohledem na trh. Co se týče aktuální pozice na trhu, odhadujeme čtvrté místo v rámci skupiny polských výrobců exportujících za hranice Polska. Věříme však, že dojde k postupnému zlepšení naší pozice navýšením prodeje. Potěšující je, že v rámci domácího prodeje se jednoznačně pasujeme na vyšší příčku, což nás motivuje k dalšímu zlepšení.

 

Ing. Jan Waszek, obchodní ředitel firmy Yawal S.A. pro ČR a SR


Jaká je hlavní činnost firmy?

Firma vyvíjí ekologické a energeticky úsporné konstrukční systémy určené k výrobě oken, dveří, fasád, lehkých obvodových plášťů, příček, zimních zahrad, světlíků, balustrád a slunečních clon. Požadavky v oblasti moderní architektury se velmi rychle mění, proto kromě standardní nabídky hliníkových systémů, které jsou zahrnuty v katalogu, nabízí společnost Yawal S.A. také zakázkovou výrobu unikátních konstrukčních řešení určených k implementaci jak v komerčním či průmyslovém stavitelství, tak při výstavbě obytných budov.


Mohl byste krátce charakterizovat vaše systémy?

V našich systémech se odráží aktuální situace na trhu. Jsou na ně kladeny vysoké požadavky na jejich technickou úroveň a široké možnosti využití. Tyto požadavky se nám daří plnit. Dokládají to pozitivní ohlasy zákazníků účastnících se našich školení. Ti si pochvalují komplexnost systému, díky čemuž je šíře jeho využití téměř neomezená. Naše řešení mohou být v podstatě šitá na míru, čehož dosahujeme neustálým zdokonalováním technické úrovně a prováděním certifikace. Náš systém představuje především moderní technologii, která zvyšuje úsporu energie, snižuje náklady na údržbu a v neposlední řadě zkracuje dobu montáže.

Bałtyk Tower Poznań

Pro jaké aplikace jsou vaše hliníkové systémy vhodné a jaké jsou hlavní výhody?

Jak jsem již zmínil, systémy Yawal S.A. se uplatňují v mnoha oblastech. Instalují se v kancelářských a veřejných budovách, bytových a rodinných domech, do vnitřních prostor a vnějších konstrukcí. Systémy jsou vhodné pro energeticky úsporné a pasivní stavby. Systém slouží ke zhotovení jednoduchých i složitých tvarů a konstrukcí.
Pro spotřebitele je zcela jistě zajímavou informací to, že jsou již dávno pryč časy, kdy byl hliník využíván pouze ke komerčním účelům. Rozvoj technologií umožnil neomezené využití hliníku ve všech oblastech našeho života. Hliník je plně recyklovatelný, je tedy vnímán jako ekologický materiál poskytující díky svým vlastnostem energeticky úsporná řešení s dlouhou životností.
Otevírají se nám možnosti doposud nevyužitého potenciálu prodeje hliníkových systémů v oblasti stavby rodinných a obytných domů. Navíc mohou být okna vybavena fotovoltaickými prvky. Hodnoty tepelné izolace a snížení tepelných ztrát pomáhají dosahovat parametrů pasivních a tzv. „nulových“ domů.
Současným trendem domů především v městském prostředí jsou velké prosklené okenní plochy, které umožňují dostatečný průchod světla do interiéru a otevření se tak vnějšímu světu. Pro tyto systémy je hliník optimální volbou. Mám na mysli jeho tvárnost využívanou během výrobního procesu, pevnost a nižší hmotnost hliníkové konstrukce. Přidejme ještě odolnost vůči nepříznivým atmosférickým vlivům, bezúdržbovost, uživatelský komfort a bezpečnost v mnoha aspektech (ohnivzdornost, zabránění vloupání). Nabízíme také možnost výběru ze široké škály barev a vzorů imitujících dřevo.

Jakým způsobem funguje prodej vašich systémů v České republice a na Slovensku?

České a slovenské obchodní zastoupení společnosti Yawal S.A. představuje sehraný tým odborníků. Technické oddělení má na starosti podporu v oblasti kalkulací či konstrukčních řešení a poskytuje našim klientům pomoc v případě dotazů týkajících se programu pro tvoření nabídek Yawal constructor. V kanceláři poskytujeme nejen služby spojené s vyřizováním objednávek, ale zabýváme se také marketingem a podporou prodeje. Mou zodpovědností je vést a dále rozšiřovat obchodní zastoupení v České republice a na Slovensku. Činnost naší kanceláře je podpořena zázemím mateřské společnosti Yawal S. A. v Polsku, která si klade za cíl poskytovat maximální zákaznickou podporu, přizpůsobovat podmínky požadavkům našich klientů, zkracovat dodací lhůty a zvyšovat kvalitu našich výrobků.

Posnania Poznań

Jaké služby nabízíte investorům, architektům a realizačním firmám?

Speciálně pro všechny firmy, které se zabývají navrhováním a montáží hliníkových systémů, ale i pro ty, které se snaží zlepšit kvalitu výroby, a v neposlední řadě projektanty, kteří pracují v systémech Yawal, máme připraven cyklus technických školení. Témata školení se mohou dle potřeb našich zákazníků týkat: technických problémů, obsluhy zákazníků a řešení vzniklých výzev.

Firma Yawal prošla v uplynulé době změnou firemní identity. Co konkrétně se změnilo a co očekáváte od tohoto kroku?

V roce 2016, u příležitosti 25letého výročí založení společnosti, byl zahájen proces rebrandingu, který s sebou přinesl zcela nový způsob komunikace s trhem a úplnou změnu vizáže. Předchozí logo bylo spojeno s počátky společnosti, nová strategie širší expanze na zahraniční trhy však vyžadovala ucelený a sjednocený nástroj prezentace společnosti a komunikace se zákazníkem. Na tomto základě došlo k omlazení obchodní značky. Vzniklo nové logo, logotyp i komunikační kanály. Následným krokem bylo vypracování grafických materiálů, webových stránek a prezentace na sociálních sítích. Všechny materiály jsou dostupné na našich webových stránkách v několika jazycích.
Naším cílem je stát se aktivním účastníkem na poli evropském i světovém, a proto jsme si vědomi nutnosti aktivně reagovat na všechny požadavky trhu. Rád bych vyzdvihl, že se nám dostává z ČR i SR pozitivních ohlasů na vzhled nového loga i na webovou prezentaci. Registrujeme vysokou návštěvnost internetových stránek a pochvalné ohlasy na jejich přehlednost a uživatelskou přívětivost.
Abychom vyšli zákazníkům maximálně vstříc, rozhodli jsme se zpřístupnit možnost stáhnout si zdarma konstrukční řešení ve formátu DWG, což umožňujeme bez nutnosti přihlášení na webových stránkách. Jsou pohodlné, snadno čitelné, dostupné v několika jazycích a uložené ve formátu PDF. To, že se jedná o krok kupředu, víme i z dalších ohlasů a rostoucích statistik, které prokazují účinnost této platformy. Zajišťujeme konzistentní informovanost klientů individuálně přizpůsobenou jejich požadavkům. Mám na mysli koncové zákazníky, architekty, výrobce hliníkových konstrukcí i montážníky.

Nedávno jste uvedli na trh nový profilový systém. Pro jaké projekty je vhodný a mohl byste přiblížit jeho výhody?

Náš nový profilový systém TM 102HI nabízí ty nejlepší tepelně izolační vlastnosti, díky čemuž je systém určen pro pasivní a energeticky úsporné stavby. Vysoká tuhost konstrukce splňuje ty nejpřísnější požadavky z hlediska odolnosti, kvality a estetiky. Jeho vlastnosti v zimě významně omezují přístup chladného vzduchu do interiéru a v létě pak chrání objekt proti nadměrnému ohřívání. Mezi další výhody systému patří možnost využít jakékoliv kování nabízené na trhu, možnost velkoplošné konstrukce a také možnost výroby balkonových dveří s nízkým prahem.
Další novinkou v nabídce společnosti je systém protipožárních stěn a dveří TM62EI. Jedná se o ekonomický systém využitelný k výrobě velmi široké škály stěn s třídou požární odolnosti
El 30, které se používají jako vnější i vnitřní stavební příčky.
Dokonalé tepelně izolační vlastnosti nabízí také novinka DP180, což je systém zdvižně posuvných dveří pro venkovní instalaci. Jedná se o moderní řešení nabízející nové možnosti pro velké plochy zasklení.

Jaké významné stavby z poslední doby, jejichž opláštění je tvořeno z vašich systémů, byste vyzdvihl a čím jsou unikátní?

Osobně bych vyzdvihl budovu realizovanou v Polsku - Bałtyk Tower – kombinaci odvážné vize a inovativní technologie Yawal.
Na místě starého kina Baltyk při kruhovém objezdu Kaponiera v Poznani dnes stojí 67metrový mrakodrap o 17 poschodích a s celkovou plochou 25 000 m2, který je po téměř dvou a půl letech prací nejvýraznějším a nejvíce rozeznatelným prvkem městské krajiny.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Yawal S. A.
Lubliniecka 36, 42-284 Herby
Polska
tel.: +420 737 904 574
e-mail: j.waszek@yawal.com
www.yawal.com/cz