Uvedená skutečnost je závazná kromě standardních výplní také pro všechny výrobce uzávěrů v únikových cestách, tedy pro zde použité dveřní výplně dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125. Tyto „panikové dveře“ musí být vždy vyzkoušeny jako celek a takto uvedeny na trh, nikoliv prodány zákazníkovi s certifikáty samostatně na zámky, kování, profil, atd...
V ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 je jasně napsáno, že dveře (okna) v únikových cestách musejí být označeny speciálním štítkem CE s přesnou definicí tohoto výrobku, včetně použité normy k zakování a odkazem na certifikát celého výrobku.

Pokud někdo vyrobí dveře do únikových cest a prodá je dalšímu subjektu bez odpovídají­cího štítku CE, tedy se standardním na klasické dveře s dalšími samostatnými certifikáty, jako je bohužel stále ještě u mnohých výrobců zvykem, vystavuje se tento výrobce postihu od ČOI, stejně jako by prodal jakýkoliv jiný výrobek bez štítku CE  a bez řádné certifikace.

Zbyněk Stloukal

U protipožárních výplní platí obdobná pravidla, tedy vždy certifikát jen na celý výrobek, nikoliv soubor několika samostatných certifikátů na jednotlivé použité materiály = zámek, kování, panty, profil, výplň...
Možností, jak získat daný certifikát, je několik. První je z akreditovaného zkušebního ústavu zkouškou vlastního výrobku, nebo získáním podpisem smlouvy dle ITT od dodavatele profilů či kování, který provedl sám počáteční zkoušku typu.
GU – stavební kování CZ s. r. o. jako jediný výrobce okenní a dveřní techniky, cylindrických vložek, automatických vstupních systémů a systémů řízení budov, v současné době poskytuje výrobcům certifikovaný systém výrobků CE přímo pro únikové (panikové) dveře z PVC profilů pro jedno i dvoukřídlé provedení.
Dále označování oken, balkonových dveří, HS, PSK, skládaček ze dřeva dle ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010 a také poskytuje licenci na výrobu a montáž oken z PVC dle ČSN EN 1627-1630 až na RC 2.

Kromě správné certifikace je dále výrobce povinen upozornit uživatele na nutnost pravidelné kontroly a eventuálního servisu výplní v únikových cestách, o kterých musí vést příslušnou dokumentaci. Kontrolu a servis může provádět pouze odborně proškolená firma vlastnící certifikát o odbornosti a oprávněnosti provádět údržbu těchto výplní.
GU – stavební kování CZ s. r. o. se dnes již často setkáváme s požadavky na rychlé proškolení a vystavení řádných certifikátů, jelikož s danou problematikou je seznámeno stále více zodpovědných projektantů i investorů, kteří v případě nedostatečné certifikace odmítají převzít dodané výrobky od výrobce. Stejně tak i od montážní firmy a následné penalizace vzniklé při kolaudaci přenáší na dodavatele špatně certifikovaných výplní.

Podobná problematika platí i pro výrobky certifikované podle bezpečnostních norem ČSN EN 1627-1630, zařazené následně do výkonnostních tříd RC (dříve WK). I zde platí, že se vždy certifikuje výrobek jako celek, nikoliv jen samostatná výbava. Podle BT se certifikují jen celá okna, dveře a cylindrické vložky. Dle RC (dříve WK) se NIKDY NECERTIFIKUJÍ SAMOTNÉ ZÁMKY nebo SAMOTNÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ. Na zámky existují, co se týče výkonnostních parametrů, jen normy ČSN EN 12209 a nově na vícebodové zamykání EN 15685, na dveřní kování (kliky) pak ČSN EN 1906 a pro protipožární uzávěry ČSN EN 1634.

Zbyněk Stloukal
produktový manažer GU - Stavební kování CZ

GU – Stavební kování CZ, spol. s r. o.
U Pekařky 314/1, CZ–180 00 Praha
tel.: +420 608 073 997, +420 283 840 155
e-mail: office@g-u.cz, objekty@g-u.cz
www.automatickedvere.com, www.g-u.com