Naše redakce tak měla jedinečnou možnost nahlédnout dovnitř a podívat se, jak práce na této památce pokračují.

Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea je jednou z největších a zároveň nejsložitějších stavebních zakázek v České republice. Původní budova Národního muzea byla totiž postavena v roce 1891 a od té doby zde nebyla provedena žádná komplexní oprava. V roce 2011 se již nacházela v havarijním stavu a musela být pro veřejnost uzavřena. Nyní prochází generální rekonstrukcí včetně opravy veškerých technologií, rozvodů energií, bezpečnostních a dalších systémů. Budova je také národní kulturní památkou. To je důvod, proč jsou všechny interiérové i exteriérové prvky restaurovány a jejich obnova podléhá přísnému dohledu památkářů. Díky této rekonstrukci bude historické budově Národního muzea navrácen její nový původní vzhled tak, jak tomu bylo v době jejího vzniku v závěru 19. Století. Ředitel výstavby Muzea Jan Kučera z Metrostavu při naší návštěvě stavby říká:

„Jsme rádi, že můžeme široké veřejnosti ukázat alespoň část naší práce, kterou jsme při rekonstrukci dosud odvedli. Rekonstruovat Historickou budovu je sice krásné, ale i náročné a odpovědné, zvláště za bedlivého dozoru památkářů a investora, kteří hlídají každý detail oprav. Jedná se o jednu z nesložitějších staveb  současnosti, na které se musíme vypořádávat nejen s celou řadou technických záležitostí, ale i složitými zákonnými procesy při každé změně. Věřím však, že zvládneme postup prací tak, jak předpokládá harmonogram,“ dodal.


„Rekonstrukce vrcholí a začíná její závěrečná etapa. Národní muzeum i zhotovitele čeká ještě mnoho práce, ale již se nám pod rukama začíná objevovat obnovená krása této významné budovy. Těším se, že společně se zhotovitelem stavby, sdružením M-P-I vedeným Metrostavem dáme republice hezký dárek k jejím 100. narozeninám a Historickou budovu částečně veřejnosti otevřeme letos 28. října,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Vlastní rekonstrukce začala 15. dubna 2015 po náročných přípravných etapách, během kterých byly dostavěny depozitáře Národního muzea mimo centrum Prahy, podařilo se přestěhovat přibližně 7.000.000 sbírkových předmětů a byly připraveny potřebné projekty a povolení. Ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení M-P-I s cenou díla 1 636 365 865 Kč. V současnosti činí vícepráce, které vznikly vlivem nepředvídatelných okolností, 6,2 % z původní ceny.

Budova bude uvedena do zkušebního provozu a otevřena návštěvníkům 28. října 2018 u příležitosti 100. výročí Československa. Návštěvníci budou moci obdivovat nejen opravené interiéry budovy, ale též navštívit první výstavy. Rozsáhlou Česko-Slovenskou výstavu mapující život Čechů a Slováků ve společném státě. Výstavu 200 let/200 předmětů, která vznikla k 200. výročí od založení Národního muzea a výstavu o Historické budově samotné. Většina expozic pak bude otevřena na podzim roku 2019.


S využitím podkladů Metrostav a.s.

Ivo Románek