Kromě toho nabízí firma PERI svým zákazníkům různé služby ve fázi přípravy, výběrového řízení a realizace projektu po celou dobu procesu plánování i stavby.

Realizace staveb je stále komplexnější a požadavky na bezpečnost práce na stavbě se neustále zvyšují. Časový harmonogram je napjatější a spolupůsobení různých řemesel vyžaduje velmi často rychlé změny předem daných prováděcích plánů. Lešení musí být proto také během užívání různými účastníky velmi flexibilní a zároveň nabízet tu největší bezpečnost. Rámové lešení PERI UP Easy splňuje tyto požadavky svým novodobým typem konstrukce a kompatibilitou s modulovým lešením PERI UP Flex.

Bezpečnost za všech okolností
Oddělení vývoje PERI kladlo u nové generace fasádního lešení důraz na vytvoření systému bez míst s možností zakopnutí a jiných nebezpečných úseků. Všechny podlahy jsou zarovnané, nevznikají žádné mezery, které by musely být zakrývány dodatečnými konstrukčními díly. To zajišťuje velmi bezpečné podmínky, při kterých se uživatel lešení může při své práci soustředit pouze na svou činnost a nemusí dávat pozor na pracovní prostředí.
Podlahy systému PERI UP ­Easy jsou také vybavené automatickým zajištěním proti nazdvihnutí. Integrovaná pojistka zapadne okamžitě po osazení pod příčník rámu. Podlahy jsou tak bez použití dalších konstrukčních dílů zajištěny ve správné poloze. Vzhledem k tomuto konstrukčnímu detailu mohou být později podlahy bez dodatečných opatření po jednotlivých polích demontovány, což je velmi výhodné především pro změny v konstrukci.
Pro bezpečnou montáž lešení i práci na něm je velmi důležitým prvkem předem montované zábradlí. Zábradlí následujícího patra jsou montována společně s T rámem ze spodní úrovně. Lešenář je tak zajištěn již při vstupu do vyššího podlaží a při stavbě lešení nemusí používat osobní ochranné prostředky. Také předem montované čelní zábradlí je jako stálá ochrana proti pádu z výšky montováno zdola již od spodní úrovně lešení.

Nové fasádní lešení PERI UP Easy

Flexibilní v každé úrovni
PERI UP Easy se vzhledem k možnosti snadné kombinace s lešením PERI UP Flex bez problémů přizpůsobí různým tvarům budovy a postupům montáže. Do integrovaného styčníku na rámu je možné zavěsit přímo bez jakýchkoliv dalších spojek až osm dalších dílů jako jsou příčníky, podélníky, podlahy, konzoly nebo např. diagonální ztužení. Rámové lešení je díky tomu velmi flexibilní.
Na styčník ve tvaru rozety mohou být bez zdvojování sloupků připojena také schodiště montovaná k vnější straně konstrukce lešení. V protikladu k úzkým přístupům, umístěným uvnitř konstrukce s podlahami s průlezy, umožňuje schodiště na vnější straně konstrukce pohodlný a bezpečný vstup na lešení všem řemeslníkům a jiným účastníkům stavby. Ruce zůstávají stále volné a bez problémů může být přemísťován materiál i nářadí.

PERI jako poskytovatel služeb
Od roku 1988 je za bezpečnost práce na stavbě podle nařízení o bezpečnosti provozu zodpovědný také investor. Znamená to, že plánování a výběrové řízení jsou důležitou součástí projektů budov.
PERI podporuje architekty a projektanty v průběhu celé realizace stavby rozsáhlými službami. Nabídka začíná texty pro výběrové řízení a sahá až k návrhu stavby lešení, který zahrnuje i statické výpočty. Zkušení technici a montážní mistři podporují plánování, výpočty i studie realizovatelnosti. Firma PERI disponuje potřebnými kapacitami i mezinárodními znaleckými posudky, které jí umožňují doprovázet profesionálně každý stavební projekt.
Touto vynikající flexibilitou ve fázi plánování a realizace kombinovanou s velmi efektivním a bezpečným systémem lešení ­PERI a obsáhlým balíčkem služeb se firma PERI stará o novou úroveň lešení na trhu.

Nové fasádní lešení PERI UP Easy

Videoreportáž z produktových dnů PERI UP Easy
Více o novém lešení se můžete dozvědět v následující videoreportáži z produktového dne ­PERI UP ­Easy, který se uskutečnil 17. 4. v centrále firmy ­PERI v Jesenici u Prahy. Produktových dnů v Jesenici, ale i o 2 dny později v Prostějově, se zúčastnilo přibližně 100 pozvaných hostů a zástupců stavebních společností z celé ČR. Bližší informace naší redakci poskytl manažer odbytu lešení, pan Roman Bezouška. Video spustíte po přečtení QR kódu vaším mobilním zařízením.

PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311
e-mail: info@peri.cz
www.peri.cz