Hrubá stavba začíná odizolováním a výstavbou obvodových zdí. Správná volba materiálu pro jejich zhotovení je mimořádně důležitým rozhodnutím z pohledu dosažení budoucích úspor energií za vytápění.

Cihly s integrovanou tepelnou izolací

Vynikající řešení pro realizaci energeticky velmi úsporného obvodového zdiva domu nabízí současným stavitelům cihly s integrovanou tepelnou izolací. Ty v sobě spojují vedle obecně známých výhod cihel, ke kterým patří výborné akumulační schopnosti, nehořlavost, naprostá zdravotní nezávadnost, pevnost,  bezpečnost stavby, vysoký útlum zvuku nebo propustnost vodních par, také vynikající tepelně izolační schopnosti. Tepelný odpor obvodového pláště je tím vyšší, čím větší je tloušťka cihly. Z cihel s tepelnou izolací největších tlouštěk tak lze stavět pasivní domy v jedné vrstvě zdiva bez nutnosti dodatečného zateplení. Velmi nízkou spotřebou energií se však vyznačují i domy postavené z cihel s integrovanou izolací menších tlouštěk.

Cihla Heluz plněná polystyrenemNasazení cihel s tepelnou izolací má vliv na trvanlivost stavby

O úsporách energií, které ušetříte, pokud pro obvodové zdivo vašeho domu zvolíte cihly s integrovanou tepelnou izolací, jsme již hovořili výše. Jejich použití však má i podstatný vliv na životnost a trvanlivost fasády domu.
Díky nadstandardním izolačním schopnostem cihel totiž již není nutné obvodové zdivo domu dále zateplovat např. izolantem z polystyrenu. Omítka a finální povrchová vrstva fasády je aplikována přímo na cihly, což zajišťuje fasádě vysokou odolnost proti proražení, oděru, uvolnění její části či poškození vlivem drobných prací v okolí domu. To prodlužuje životnost fasády, snižuje náklady na její údržbu a zajišťuje její dlouhodobě pěkný vzhled.
Pokud se tedy chystáte stavět, pak vězte, že s cihlami s integrovanou tepelnou izolací můžete ušetřit hned dvakrát.

Cihla Porotherm plněná minerální vatou