Firma DCK Holoubkov Bohemia a. s. je v současnosti největším českým výrobcem venkovních rozváděčů nn. Spolupráce s energetickými společnostmi se tradují od šedesátých let minulého století a pokračují i v novodobé historii firmy.

Český výrobce s nejdelší historií

Společnost byla založena ­roku 1953 jako Družstvo cementářů a kameníků a původně byla zaměřena na výrobu betonových výrobků. V průběhu šedesátých let byla ve firmě vyvinuta výroba betonových rozváděčů nn z tenkostěnného betonu, která následně tvořila nosný výrobní program. Během roku 1989 se v DCK vyrobilo 30 000 betonových rozváděčů. V 90. letech byla na základě požadavků energetických distribučních společností zavedena výroba rozváděčů z plastových dílů. V současné době je výroba zaměřena především na celoplastové provedení venkovních distribučních rozváděčů nn s roční produkcí kolem 120 000 rozváděčů. Rok 2017 se stal nejvýznamnějším rokem v historii společnosti, kdy firma dosáhla nejlepšího ročního hospodářského výsledku spojeného s největším počtem vyrobených rozváděčů. Ve stejném roce společnost uspěla ve výběrových řízení vyhlášených distribučními společnostmi E.ON distribuce a. s. a ČEZ distribuce a. s., se kterými byly uzavřeny rámcové smlouvy na následující období čtyř resp. šesti let. Společnost tak úspěšně navázala na předchozí výběrová řízení, kdy byla hlavním dodavatelem výše uvedených distribučních společností. Na výrobky DCK jsou taktéž vytvořeny technické standardy pro společnost PRE distribuce a. s. a jsou v těchto sítích běžně používány.

Využití automatizace při lisování plastových dílů rozváděčeVýrobní program společnosti

Společnost DCK má nyní tři kompletní výrobní programy využívající materiály beton, polykarbonát (PC) a polyester (SMC). Z výrobního procesu DCK Holoubkov vycházejí rozváděče distribuční, elektroměrové, rozváděče veřejného osvětlení, přístrojové, plynoměrové. Od každého typu je mnoho různých provedení závisejících na použitém materiálu, způsobu připojení vodičů, umístění rozváděče, uzavírání atd.

Distribuční rozváděče přípojkové
se používají pro koncové nebo průběžné (smyčkové) připojení kabelové elektrorozvodné sítě a jištění přívodního vedení k odběrnému místu.

Distribuční rozváděče rozpojovací jisticí
slouží pro rozpojování, rozbočování, průběžné připojení a jištění kabelových elektrorozvodných sítí.

Elektroměrové rozváděče
jsou určeny jako měřicí zařízení pro měření spotřeby elektrické energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domky, rekreační chaty, chalupy a pro výrobní objekty podnikatelské činnosti. Jsou v provedení jednofázovém nebo třífázovém, v uspořádání pro jednotarifní nebo dvoutarifní měření. Elektroměrové rozváděče lze použít i pro připojení a měření obnovitelných zdrojů energie. Pro objekty podnikatelské činnosti s větší spotřebou energie jsou určeny rozváděče nepřímého měření z hladiny nn, vn, vvn.

Rozváděče veřejného osvětlení
slouží k instalaci přístrojů pro ovládání veřejného osvětlení s možností použití soumrakového spínače, spínacích hodin nebo impulzu ze sítě, použití časových členů, případně dálkové ovládání nebo pouze dohledu.

Staveništní rozváděče
se používají pro napájení elektrických spotřebičů staveniště, jako jsou např. stavební stroje nebo ruční elektrické nářadí. Staveništním rozváděčem lze napájet i stavební buňky.

Zásuvkové rozváděče
jsou určeny pro napájení elektrických spotřebičů a ručního elektrického nářadí. Zásuvkovou skříň lze umístit i do nadzemní části elektroměrových pilířů.

Rozváděče s přepěťovými ochranami jsou rozváděče, ve kterých jsou instalovány svodiče bleskových proudů, jsou určeny pro ochranu objektů před bleskem a přepětím.

Rozváděče kompenzační jsou určeny pro automatickou regulaci jalového výkonu.

Optické rozváděče jsou určeny pro instalaci optických kazet s optickými sváry.

Rozváděče plynoměrové jsou určeny pro ukončení středotlaké plynové přípojky, umístění hlavního uzávěru plynu, regulaci tlaku a měření spotřeby plynu.

Distribuční rozváděč rozpojovací s přípravou pro rozvod optickými kabelyProč kupovat výrobky DCK

Jedná se o ryze český výrobek nejvyšší kvality snadno dostupný po celém území České republiky, vyráběný v souladu s posledními trendy a standardy. Firma pružně reaguje na požadavky a potřeby zákazníků. Díky rozsáhlému portfoliu nabízí také komplexní řešení připojení obytných objektů v podobě sestav rozváděčů integrovaných do jednoho celku se shodnými rozměry, barvou i designem (systém HELGA – foto v inzerátu), díky kterému vynikne stejný vzhled jednotlivých komponentů při individuální výstavbě rodinných domů či řadové zástavbě. Jako další výhodu nelze zanedbat i pozáruční podporu produktů. Veškeré výrobky jsou zkoušeny a certifikovány nejvýznamnější českou zkušebnou EZÚ Praha a jsou vyráběny na úrovni srovnatelné se světovou. Na výrobcích je umístěna značka ESČ, která je symbolem bezpečného výrobku a je známá a žádaná odbornou i laickou veřejností. Několik technických provedení výrobků společnosti je chráněno užitnými vzory. Společnost neustále investuje do vývoje, inovací, návrhu a konstrukce forem. Má vlastní výzkumné pracoviště, které se mimo jiné zabývá vlivem různých faktorů na vlastnosti rozváděče. Konstruktéři jsou během návrhu v kontaktu se zákazníkem ve snaze co nejvíce vyhovět jeho požadavkům a současně i vyhovět požadavkům montážních firem, které s výrobky pracují.

Distribuce produktů

Výrobky firmy jsou dodávány především do konsignačních skladů distribučních společností, dále je distribuce zajištěna velkoobchody elektroinstalačních materiálů a vybranými velkoobchody stavebnin, které disponují rozsáhlou sítí svých poboček po celém území České republiky, a umožňují tak konečným zákazníkům a elektromontážním firmám pohodlný nákup včetně konzultací při výběru správného výrobku. Zákazníci si také mohou vybrat konkrétní výrobky díky propracovanému vyhledávači produktů na firemních internetových stránkách, kde zároveň získají technické parametry, softwarovou podporu a další dostupné dokumenty. Nejvíce používané rozváděče jsou také k okamžitému odběru na centrálním skladu v sídle společnosti, případně je lze dodat pomocí spedičních firem na zákazníkem vybrané místo. Nedílnou součástí prodeje je i call centrum a technická podpora zákazníkům včetně zasílání technických katalogů produktů.

Plány do budoucna

Cílem je především zvyšování kvality a bezpečnosti výrobků a zvyšování jejich užitné hodnoty pro zákazníka. S rostoucí poptávkou souvisí nutnost rozšíření výrobních kapacit s důrazem na včasné pokrytí zakázek. Proto v rámci rozvoje společnosti probíhá pořizování modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí starší zařízení v oblasti lisování, manipulace a výroby rozváděčů, zvýší bezpečnost práce a sníží namáhavost práce s výrobky. Současně spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji nových typů rozváděčů, v kterých jsou používány moderní prvky a technologie současné doby.

Jiří Lang
DCK Holoubkov Bohemia, a. s.

DCK Holoubkov Bohemia, a. s
Holoubkov 336, PSČ 338 01
tel.: +420 371 751 411-2, fax: +420 371 751 413
e-mail: odbyt@dck.cz, www.dck.cz