Svoje služby poskytuje velkoodběratelům na Slovensku, v Čechách, Rakousku i Maďarsku. Tento rok rozšiřuje svoje působení v Srbsku a Rumunsku.

V rámci svého sortimentu Moderna nabízí více než 300 typů parapetů v různých barvách a vyloženích, k tomu více než 270 doplňků, dále přibližně 41 typů různých dveřních výplní a mnohé další produkty na poptávku svých zákazníků.

Moderna ve svém výrobním procese využívá nejmodernější informační i strojové technologie, ERP systém Navision, který již čtvrtým rokem umožňuje obstarat celý proces od příjmu objedvky až po logistiku k zákazníkům s minimem lidských zásahů. Toto vše zvládá zejména kvůli možnosti komunikace s EDV software na straně odběratelů až po bezpapírovou výrobu na NC strojích využívajících technologii EAN CODE na straně výrobní. Tímto způsobem zpracování zakázek je firma schopna za jeden pracovní týden vyprodukovat kapacitu až 30 000 nařezaných parapetních desek a to v roce 2008 znamenalo přes 1 200 000 m parapetů, které prošly našima rukama.

Moderna - expert na okenní parapetyNeustálá automatizace a profesionalizace výrobního procesu má za pozitivní efekt naprosté minimalizování výrobních vad, což je jeden z cílů, kterého se dlouhodobě snažíme dosáhnout. Pro zpřesnění výrobních procesů a navýšení kapacit jsme vybudovali v loňském roce nové řezové centrum v logistickém parku nedaleko obce Senec, kam byla od 1.8.2009 přestěhována kompletní výrobní kapacita rozlože na ploše 5 500 m2.

 


Moderna s.r.o.
Vajnorská 134/B, 831 04  Bratislava
tel.: + 421 2 491 000 00
GSM: +420 776 888 362
fax: + 421 2 446 323 33
e-mail: pavol.kurilla@moderna.sk
http://www.moderna.sk