Kompletní nabídka společnosti Viessmann nabízí individuální řešení díky účinným systémům o výkonech od 1,5 do 120 000 kW pro všechny oblasti použití. V oblasti tepelných čerpadel přichází se svou novinkou, splitovými tepelnými čerpadly vzduch-voda Vitocal.

Splitové tepelné čerpadlo ­Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva. Teplo je pak vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím kondenzátoru do topné soustavy.

Vnitřní jednotka je již z výroby vybavena všemi hydraulickými komponenty, jako jsou trojcestný přepínací ventil, čerpadlo sekundárního okruhu a regulace tepelného čerpadla.

Díky svým kompaktním rozměrům může být vnitřní jednotka instalována jako jakýkoli jiný topný systém ve sklepě nebo v technické místnosti v domě. Již z výroby je jednotka vybavena všemi potřebnými komponenty. Venkovní jednotka může být namontována na vnější stěně budovy nebo může být volně umístěna ve vnějším prostoru.

Viessmann Vitocal 100-SVitocal 100-S se vyrábí v několika variantách pro různé požadavky:
-    jako topný systém pro vytápění místností a přípravu teplé vody,
-    nebo navíc s chladicí funkcí „aktivní chlazení“ pro příjemnou teplotu v místnosti v letních měsících,
-    nebo s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.

Elektrické komponenty pracují mimořádně úsporně a vysoká účinnost oběhového čerpadla pro sekundární okruh je standardní. Při částečném provozním zatížení se kompresor modulovaného způsobu provozu svým výkonem vždy přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, čímž je udržována požadovaná teplota vytápění i chlazení, jakož i teplota vody. V kombinaci s fotovoltaickým zařízením může být pro provoz tepelného čerpadla použita vlastní vyrobená elektřina.
Ovládání tepelného čerpadla je možné díky regulaci Vitotronic 200, která nabízí srozumitelný text a grafický displej. Další možností ovládání je pak aplikace Vitotrol za pomoci bezdrátového připojení WLAN a volitelného modulu Vitoconnect 100, čímž lze tepelné čerpadlo Vitocal 100-S ovládat přes internet nebo pomocí chytrého telefonu.

Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C)/střední teploty (55 °C) je A++/A+.
Jmenovitý tepelný výkon: 4,0 až 16,0 kW

Výkonové číslo COP neboli faktor výkonnosti systému tepelného čerpadla v režimu vytápění:
4,4 až 4,8 (vzduch 7 °C / voda 35 °C) a 3,3 až 3,5 (vzduch 2 °C / voda 35 °C).

Dalšími produkty, které v této oblasti společnost VIESSMANN nabízí jsou modifikovaná splitová čerpadla Vitocal 200-S, Vitocal 222-S a Vitocal 242-S.

Viessmann, spol. s r. o.
Plzeňská 189, 252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
e-mail: viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz