Kromě rychlého zpracování přesvědčují nové spojky Viega Smartpress minimálními ztrátami tlaku, které jsou až o 80 procent menší než u standardních lisovacích spojek pro plastové trubky. Instalace pitné vody lze tím pádem dimenzovat v podstatně menších průměrech. Snižuje to investiční a provozní náklady a přispívá k zachování kvality pitné vody.

S inovativními spojkami Viega Smartpress se společnosti Viega nyní podařil velký vývojový skok v oblasti spojování vícevrstvých trubek: Lisovací spojky z ušlechtilé oceli a červeného bronzu nemají O-kroužky, ale vysoce zatížitelná podpěrná tělesa z PPSU. Trubka tak po zalisování těsní celoplošně. Usnadňuje to zpracování, protože na trubku se po jejím zkrácení rovnou nasadí spojka a provede se zalisování. Odpadá jinak obvyklé odstraňování otřepů a kalibrace nebo tvarování trubek.

Menší dimenze

Rozhodující výhodou plochého těsnění je, že jako O-kroužek nezužuje průměr a všechny změny směru mají proudově příznivou geometrii. U standardních lisovacích spojek z mosazi nebo plastu pro vícevrstvé trubky způsobují pravoúhlé změny ve směru proudění a výrazná zúžení průměru kvůli O-kroužkům velké ztráty tlaku.
Spojky Viega Smartpress mají koeficienty odporu, které jsou výrazně nižší než u známých standardních spojek. Vnitřní geometrie ve spojkách Viega Smartpress z ušlechtilé oceli nebo červeného bronzu je naproti tomu optimálně, proudově příznivě vytvarována, a spojky tak mají velmi malé koe­ficienty odporu (hodnoty Zeta).
Díky menšímu odporu při proudění je možné již při plánování sanitární instalace dimenzovat potrubí a spojky s menší jmenovitou světlostí. Šetří se tím náklady na materiál. Při spotřebních špičkách je kromě toho menším dimenzováním dosahováno např. kratší doby přívodu teplé vody do místa spotřeby.


Snadná instalace s kvalitní trubkou

Vícevrstvá spojovací trubka, která patří k systému Viega ­Smartpress, je k dodání v rozměrech 16 až 63 mm. Skládá se ze základní trubky PE-Xc, hliníkové vrstvy a pláště PE-Xc. Tato struktura zaručuje tvarovou stálost, spolehlivou kyslíkovou bariéru, vysokou zatížitelnost a snadnou pokládku odvíjením z role. Trubky se vyrábějí v Niederwinklingu v Bavorsku, kde má společnost Viega továrnu na výrobu plastových trubek.

Pro sanitární a topenářské instalace

Vícevrstvá trubka Smartpress může být použita v instalacích pitné vody a topení. V instalacích pitné vody se potrubní systém ­Smartpress s optimalizovaným průtokem postará o komfortní zásobení pitnou vodou i v situacích vysokého množstevního odběru v jednom okamžiku. Zároveň taková instalace podporuje udržení kvality pitné vody: menším dimenzováním je zajištěna pravidelnější výměna vody. Riziko stagnace je tak značně menší.
Velkým počtem variant napojování zajišťuje Viega v topenářství od zavedení systému Viega Smartpress na trh co nejjednodušší a nejrychlejší instalaci. K dispozici jsou zvláště hospodárné napojovací bloky k topným tělesům a rovněž předizolovaná potrubí.
Lisování inovativních spojek Smartpress se provádí známými lisovacími nástroji Viega a čelistmi určenými pro tento systém.


A ještě tři otázky pro pana Björna Michela, produktového manažera plastových potrubních systémů Viega.

Na trhu již existuje množství potrubních systémů z plastu; proč ještě teď Viega Smartpress?

Známé plastové potrubní systémy pro lisování jsou v podstatě technologicky srovnatelné. Bývají však nevýhodné při zpracování. Konce trubek musí být kalibrovány, aby se nepoškodily O-kroužky spojek potřebné pro těsnost.
Kromě toho O-kroužky silně zužují vnitřní průměr spojek, což násobí tlakové ztráty ve srovnání s kovovými lisovacími spojkami. Tento účinek se dodatečně zesiluje ostrohrannými změnami směru uvnitř spojek.
Spojka Smartpress disponuje naproti tomu těsnicí plochou, která zalisováním zajistí trvanlivé tlakově i teplotně stálé spojení. Tím jsou zajištěny vnitřní průměry, které ve srovnání s trubkou mají pouze malé zúžení průřezu. Všechny spojky mají kromě toho proudově příznivé poloměry, pro které se tlaková ztráta v porovnání se spojkami běžnými na trhu nakonec sníží až o 80 procent.

Jaký užitek z toho má kvalifikovaný řemeslník?

Kvalifikovaný řemeslník nemusí již při instalaci kalibrovat konce trubek. Instalace je bezpečnější, časově úspornější a není k ní potřeba žádné další nářadí. Malé tlakové ztráty současně umožňují menší dimenzování instalací. To snižuje náklady a zvyšuje komfort při montáži.

A pro uživatele, jaké výhody má při provozu zařízení?

Konečný spotřebitel dostane menším dimenzováním a díky nižším tlakovým ztrátám v potrubní síti velmi vysoký komfort zásobování, jelikož tlak v odběrných místech je s přihlédnutím k malým koeficientům tlakových ztrát u Viega Smartpress i v menších průměrech potrubí dostatečný. Komfort zvyšují i menší teplotní výkyvy a kratší doba přítoku média do místa spotřeby. Rovněž z hygienického hlediska jsou menší rozměry optimální, jelikož menší objem pitné vody v celé instalaci efektivně podporuje zachování její kvality.

www.viega.cz