Autorem výtvarného návrhu objektu je Ing. Arch. Pavel ­Červený z architektonického ateliéru Architep HK, dodavatelem materiálů pro realizaci kovových výplní fasády lehkého obvodového pláště je společnost Prefa Aluminium­produkte s. r. o. Zhotovitelem fasády je společnost Pario s. r. o.
V současné době je již budova kompletně dokončena a probíhají zde finální práce na realizaci interiérů. Nepřehlédnutelnou tvář a zároveň punc originality objektu propůjčuje právě zcela nekonvenční - kovová fasáda.

Firmou, která se úspěšně zhostila její náročné realizace je společnost Pario z Hradce Králové.
Co tvoří skladbu fasády, na to jsme se při našem setkání přímo na stavbě zeptali jednatele společnosti Pario, pana Ing. Miroslava Vízka. Ten v úvodu vysvětluje:

Jak můžete sami vidět, tato budova má fasádu takříkajíc „kompletně zabalenou“ do plechu. Postup realizace fasády byl zahájen ukotvením ocelových kotev do nosné obvodové konstrukce objektu. Mezi ně byla následně vložena tepelná izolace. Na kotvy byl dále upevněn svislý hliníkový rošt. Na ten byla upevněna podkladní konstrukce pod oplechování z desek OSB. Jejich tloušťka činí v rovných úsecích fasády 25 mm. Zdvojené desky OSB o tloušťce 12,5 mm byly použity pro podklad zaoblených částí fasády. Zároveň mezi tepelnou izolací a OSB deskou je v celé výšce fasády zachována provětrávaná mezera cca 4 cm.

Jaký materiál byl použit pro finální úpravu fasády?

Fasáda je kompletně provedena z plechu. Byly zde použity dva typy materiálů. Ty se liší v barevném odstínu povrchové úpravy. Převažujícím materiálem ve fasádě je stříbrný fasádní plech Prefalz, který je osazen na jednoduchou drážku. Plocha fasád v tomto materiálu činí 800 m2. Dále zde byly použity kompozitní desky Reynobond (jedná se o kompozitní materiál o síle cca 4 mm), které byly k podkladu připevněny lepením. Jejich plocha činí 400 m2. V obloukových částech fasády byl také použit svitkový plech Prefalz, který byl zpracován na jednoduchou úhlovou drážku v barvě žíhané hnědé.


V čem spočívala složitost a náročnost celé realizace?

Složitostí bylo na počátku skutečně tolik, že jsme intenzivně přemýšleli, jakým způsobem akci vůbec uchopit. Než jsme připravili celý pracovní postup realizace fasády z pohledu technického, rozměrového i technologického, tak jsme se – musím říci – docela zapotili. Poděkování v tomto ohledu patří celému týmu pracovníků naší firmy, ať to byli přípraváři práce nebo náš provozní technik pan Šnábl. Z pohledu provádění fasády je objekt skutečně velmi složitý. Téměř všechny detaily jsou zde atypické, ať již jde o zaoblené plochy nebo průčelní markýzu ve stříbrném provedení. Nebylo zde možné aplikovat jako v jiných běžných případech jeden typ detailu, ale naopak všechny detaily kolem ostění, parapetů i nadpraží se musely vyměřovat, každá deska z Reynobondu se před tím, než šla na stavbu, formátovala na míru na dílně (ohýbání, frézování). Zkrátka detailů je zde celá řada. Nicméně naši pracovníci se s tím úspěšně vypořádali a kvalitu výsledku dnes můžete posoudit sami.

Jaké jsou vaše zkušenosti s aplikací fasádních systémů Prefa?

Se společností Prefa Aluminiumprodukte spolupracujeme od vzniku jejího obchodního zastou­pení v ČR, přibližně 12 let. Standardně pro realizaci fasád využíváme její fasádní svitkový plech Prefalz. Co pro nás bylo na této zakázce nové, je použití kompozitních desek Reynobond. Ty se mohou k podkladu nýtovat, šroubovat nebo lepit. Protože se akce prováděla v zimním období, přikláněli jsme se ke kotvení desek nýty. Požadavek investora však byl desky lepit, aby nebyly ve fasádě vidět žádné další spojovací prvky. Na základě tohoto požadavku jsme desky na dílně upravili a vymysleli montážní způsob, jak tomuto přání vyhovět. Pro nás to znamenalo velmi cennou zkušenost, kterou jsme nyní připraveni zúročit při realizaci dalších, podobných fasád.

Zleva: Ing. Miroslav Vízek, Aleš Slivka, Stanislav Šnábl


Dodavatelem veškerých kovových systémů pro realizaci finálního povrchu fasády byla společnost Prefa Aluminiumprodukte.

Na to, kdy pracovníci této společnosti poprvé zaznamenali požadavek na dodávku materiálů Prefa pro realizaci fasády objektu RaalTrans, jsme se zeptali zástupce vedení společnosti Prefa Aluminium­produkte, pana Aleše Slivky. Ten v úvodu našeho setkání na stavbě říká:

Úplně prvotní informace se k nám dostala na jaře roku 2015, kdy si pan investor nechal zpracovat první verze projektové dokumentace. V té době zde byly pro fasádu navrženy zcela odlišné materiály. Postupem času jsme se o zakázku začali zajímat, kontaktovali jsme architekta projektu, a tak došlo k záměně původně zamýšlených materiálů. V létě roku 2015 se pak začalo pracovat na projektu, který již zahrnoval použití našich materiálů.

Co předcházelo vlastní realizaci fasády?

Byla to zejména celá řada konzultací s architektem a investorem. Poskytovali jsme širokou škálu vzorků, protože pro investora bylo velmi důležité barevné řešení fasády. Vybíral tedy z mnoha námi nabízených barevných variant. Probíhaly také technické konzultace samotného provedení fasády s realizační firmou, skladby jednotlivých částí fasády a řešení detailů.

Jaké jsou obecné výhody fasád z materiálů Prefa?

V první řadě je to zejména dlouhá životnost. Jedná se o hliníkové systémy, jejichž životnost je 100 a více let. Dlouhodobá životnost a spolu s ní i bezúdržbovost fasád je jednou z hlavních předností materiálů Prefa. Například na povrchové úpravy našich systémů poskytujeme záruku 40 let na stálobarevnost. Je to samozřejmě i celá řada technických řešení, která k našim systémům nabízíme, a usnadňujeme tak práci projektantům a architektům, kteří se tak mohou spolehnout na funkčnost jimi navrhovaného řešení.

A jak hodnotí pan Slivka spolupráci s architektem projektu a realizační firmou?

Tím, že na počátku docházelo k záměně zamýšlených materiálů pro konečnou úpravu fasády, bylo nutné se z naší strany vypořádat s určitými technickými problémy. Vedli jsme intenzivní jednání s architektem i realizační firmou, kterým jsme poskytli maximální technickou podporu. Díky této těsné kooperaci zainteresovaných stran se veškeré nejasnosti podařilo v poměrně krátké době úspěšně vyřešit. Pokud tedy mohu hovořit za nás, pak jak spolupráce s panem architektem, tak i realizační firmou byla na výborné úrovni. Navíc realizační firma Pario je jednou z nejzkušenějších na trhu, takže při samotné realizaci již naše podpora nebyla nutná.

Možnost důkladně si prohlédnout výslednou realizaci využili i zástupci naší redakce. Náročná kovová fasáda je skutečně precizně provedena v každém detailu. Díky optimální volbě fasádních systémů Prefa Aluminium­produkte, odvážnému výtvarném návrhu a profesionálnímu zpracování tak vznikl kancelářský objekt, který, pojedete-li kolem, určitě nepřehlédnete.

Ivo Románek

PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 234 496 501, fax: +420 234 496 500
e-mail: office.cz@prefa.com, www.prefa.com