I povrch betonu je však třeba zafixovat a ošetřit, aby takové zátěži odolal. Od července 2017 je v oblíbené síti specializovaných prodejen Dům barev v prodeji profesionální nátěr na betonové podlahy SIGMAFLOOR 2K Epoxy Aqua, který kombinuje odolnost vůči mechanické i chemické zátěži s vynikající kryvostí a atraktivním finálním vzhledem.

Postup realizace nátěru betonové podlahy v garáži

1. Příprava podkladu
Nový beton musí být vyzrálý minimálně 4 týdny, se zbytkovou vlhkostí do 10 %. Pokud je již podklad starší a chcete přetírat původní nátěr, zdrsněte ho a odstraňte uvolněné a nesoudržné části. Povrch by měl být před aplikací SIGMAFLOOR 2K Epoxy Aqua čistý a suchý, zbavený mastnoty, prachu a jiných nečistot.


2. Vhodné náčiní
Pak si připravíme potřebné nářadí. Kromě barvy je to především krycí fólie, malířská páska, odměrné nádoby a míchadlo na míchání barvy a vhodný váleček. Hodí se nylonový, např. značky ProGold.
Následně fólií a malířskou páskou zakryjeme vše, kam se nátěr dostat nemá (např. zásuvky), případně si vymezíme prostor, kam až bude nátěr sahat.


3. Namíchání nátěru
Při míchání velmi záleží na dodržení jednotlivých kroků návodu, abyste zachovali vlastnosti nátěru. Pro přípravu první vrstvy nejdříve promíchejte bázi, pak přidejte tvrdidlo, znovu promíchejte a teprve potom vmíchejte vodu pro naředění (20 %). Pro druhou vrstvu už vodou neřeďte. Bázi i tvrdidlo přesně odměřte, abyste dodrželi poměr 1:1. Směs nechte před aplikací 20 minut odstát. Doba zpracovatelnosti je maximálně 1,5 hod., proto si nepřipravujte nátěr pro obě vrstvy.
Je důležité dodržovat i časové lhůty, které jsou uvedeny na obalu. Pokud např. začneme aplikovat smíchanou barvu (báze a tvrdidlo) dříve než za 20 minut, bude mít podlaha nestejnoměrný lesk a dříve nanesená barva bude matnější.


4. Těžko přístupná místa

Štětcem a malým válečkem nejprve natřeme všechna těžko přístupná místa, rohy apod.


5. Velké plochy
Pak už se můžeme pustit do natírání celé podlahy garáže. Nátěr aplikujeme v rovnoměrné vrstvě. Druhou vrstvu nanášejte nejdříve po 24 hodinách po dokončení první vrstvy. Podle odstínu barvy, základního nátěru nebo druhu podkladu může být pro dosažení dostatečného krytí a stejnoměrného vzhledu nutné aplikovat i třetí vrstvu.

Povrch je možné začít opatrně používat s malou zátěží po 2 dnech. Maximální odolnost povrchu od nanesení poslední vrstvy je po 4 dnech.


6. Čištění nářadí a pomůcek
Aplikační zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení prací ihned omýt vodou.

Podrobnější informace naleznete v Technickém a Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání v Domech barev nebo ke stažení na www.velkoobchodbarvylaky.cz.