Jednou z možností jak snížit akumulaci tepla slunečního záření, je použití světlých barev na povrchu městské zástavby, které sluneční paprsky dobře odráží. Pro tento účel lze využít tzv. barevných asfaltů, které poskytují možnost využití široké palety barev, včetně světlých odstínů. Použitím barevných asfaltů dochází ke snížení absorpce tepla na povrchu městských silnic, chodníků a parkovišť. Maximální teplota asfaltu se může při extrémně vysokých teplotách vyšplhat až nad 60 °C, použití barevného asfaltu tuto teplotu výrazně snižuje.

Barevné asfalty přinášejí kromě snížení tepelné zátěže měst a estetického vzhledu také další benefity. Mezi jednu z dalších důležitých výhod barevných asfaltů patří přínos k bezpečnosti v dopravě. Výrazná barva asfaltu zklidňuje dopravu a zvyšuje viditelnost kritických míst, jako jsou křižovatky, přechody pro chodce, křížení cyklostezek se silnicí, kruhové objezdy apod. Barevný asfalt se také hojně využívá ke zvýraznění jízdních pruhů vyhrazených pro cyklisty a autobusy. Použití světlých odstínů pomáhá nejen ke snížení absorpce tepla na povrchu, ale také v tunelech, kde dochází k lepšímu odrazu světla a tím k výrazně lepší viditelnosti. Uplatnění pestrých barevných asfaltových povrchů ocení zejména děti na dětských hřištích, školních dvorech a sportovištích.Barevná asfaltová směs použitá pro pokládku obsahuje tři základní komponenty: 1. bezbarvé asfaltové pojivo, 2. barevný pigment, 3. kamenivo. Bezbarvé asfaltové pojivo je synteticky vyrobený materiál, který lze obarvit širokou škálou běžně dostupných pigmentů. Synteticky vyrobené bezbarvé asfaltové pojivo firmy Total Česká republika má stejné kvalitativní parametry jako běžné černé asfalty. Modifikací polymerem a aditivací získává bezbarvý asfalt lepší reologické vlastnosti než silniční asfalt, výborné adhezní vlastnosti mezi pojivem a kamenivem, vynikající mechanickou odolnost proti vzniku deformací a trhlin a dlouhou životnost. Další výhodou bezbarvého asfaltového pojiva Kromatis® je aplikace výsledné asfaltové směsi při snížené teplotě pokládky až 150 °C, což snižuje náklady na pokládku a má pozitivní vliv na pracovní podmínky obsluhy. Bezbarvé asfaltové pojivo Kromatis® se dodává ve standardních gradacích 35/50, 50/70, 70/100 a 160/220, stejně jako běžná silniční pojiva a dá se také použít pro výrobu asfaltových emulzí.

Bezbarvý syntetický asfalt Kromatis® je dodáván do obaloven, kde je obarvován přidáním vybraného pigmentu a zároveň je v mísícím zařízení obalovny, tzv. míchačce, smíchán s kamenivem. Mezi nejběžněji používané pigmenty pro barvení asfaltu se používají oxidy kovů, jako jsou oxid železitý pro odstíny červené barvy, oxid chromitý pro odstíny zelené a oxid titaničitý pro odstíny žluté. Obsah pigmentu se pohybuje v množství 1 – 3 % (vztažených na výslednou asfaltovou směs) v závislosti na požadovaném odstínu. Mísení asfaltové směsi a následná pokládka podléhá přísné technologické disciplíně, aby nedošlo ke znehodnocení barevného asfaltu zbytky klasického černého asfaltu. Samotné bezbarvé asfaltové pojivo má světle okrovou, medovitou barvu. Kromatis® je dodáván pro velké objemy v automobilových cisternách, do 190 kg v sudech a do 0,5 kg v plastových pytlících, které jsou rozpustné spolu s pojivem a jsou tak bezodpadové.
Technologie výroby a pokládka barevného asfaltu Kromatis® od firmy Total Česká republika je již dlouhou dobu zvládnutý proces, který může velkou měrou přispět ke snížení tepelné zátěže městských center a obytných částí a tím i výrazně zvýšit kvalitu života nás všech.

Pro bližší informace k barevným asfaltům Kromatis® prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Ing. Michael Machalla

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.
Pobřežní 620/3
186 00  Praha 8 – Karlín
tel.: +420 224 890 511
e-mail: total@total.cz
www.total.cz