V budově se nachází také moderní prostory pro školení našich zákazníků. Aktuální informace o připravovaných školeních najdete na našich webových stránkách, případně můžete kontaktovat naše poradce.

Od jara 2017 nabízí PASCHAL tři logistické moduly pro bezpečné, rychlé a účelné vedení práce při transportu a skladování příslušenství bednění. Přepravní rámy, síťové a plechové přepravní boxy jsou upraveny pro manipulaci jeřábem a vysokozdvižným vozíkem. Všechny tyto moduly je možno ukládat na sebe, což redukuje požadavky na ložnou plochu nákladních aut a skladovací plochu na stavbě i ve stavebním dvoře. Přehledná nakládka a následná přeprava prostřednictvím těchto logistických modulů nabízí výhodu rychlé a tím časově úsporné kontroly při výdeji a příjmu materiálu. Pozinkované přepravní rámy slouží pro přepravu dlouhých systémových prvků kruhového průřezu, jako jsou například vzpěry bednění nebo stavební stojky.

Síťový přepravní box
Jeřábem manipulovatelný síťový přepravní box PASCHAL odpovídá normě 435-3 a je v současné době dodáván v rozměrech: 1240 mm (délka) x 835 mm (šířka) x 970 mm (výška). Se síťovým přepravním boxem PASCHAL jsou velké i malé prvky rychle, bezpečně a přehledně naloženy i vyloženy. Pro přesun síťového přepravního boxu na stavbě postačí jeřáb.

Plechový přepravní box
Plechový přepravní box ­PASCHAL slouží pro uložení malých a velmi malých dílů. Tím je umožněna přehledná a efektivní ruční manipulace s malými a velmi malými součástmi, neboť odpadá pracné a zatěžující hledání.

Logistické moduly PASCHAL zjednodušují celý logistický řetězec od balení, přes přepravu a dodávku až po kontrolu, jakož i přehledně organizované přesuny materiálu na velkých staveništích, kde dochází k vícenásobnému použití. Urychlují i proces vracení materiálů jak do půjčovny, tak i do vlastního skladu.

V případě zájmu o tyto manipulační moduly nás kontaktujte na našich webových stránkách, nebo přímo přes naše poradce.

Další novinkou v našem skladu je přechod od původních lakovaných stojek ATLAS s vnitřním závitem na nové stojky žárové, zinkované s otevřeným závitem. Kladné hodnocení kvality našich žárově zinkovaných stojek nás přesvědčuje o správnosti rozhodnutí o zavedení nových stavebních stojek PASCHAL v České republice. Nové stojky budou samozřejmě též nabízeny našim stávajícím i novým zákazníkům k prodeji za velmi výhodných podmínek vzhledem ke kvalitě těchto stavebních stojek.

Věříme, že uvedené novinky přispějí k dalšímu zkvalitnění našich služeb v rámci servisu pro bednění a povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

PASCHAL spol. s r.o.
Vyšehradská 23, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 594 580-599
e-mail: info@paschal.cz

Sklad Beroun:
Lidická ul., 266 01 Beroun
tel./fax: 311 626 623
e-mail: beroun@paschal.cz

Sklad Olomouc:
U panelárny 1, 772 00 Olomouc
tel./fax: 585 313 476
e-mail: olomouc@paschal.cz
www.paschal.cz