Tentokrát se jedná o společný projekt se společností IMK Energy, který byl zprovozněn v téměř rekordním čase. Od prvních výkopových prací do spuštění dodávek elektrické energie investor potřeboval pouhých 6 týdnů, a tak už 7. května FVE zahájila dodávku do sítě o instalovaném výkonu 302 kWp. Druhá etapa o totožném výkonu byla uvedena do provozu na konci června. Celkový instalovaný výkon tak dosáhl 604 kWp. Pro informaci, tato výrobna ročně ušetří až 696 tun emisí CO2.
Na pevných žárově zinkovaných konstrukcích je upevněno pomocí hliníkových profilů celkem 1 680 ks monokrystalických modulů EGING EGM-180, jejichž technické parametry je řadí mezi ty nejlepší na českém trhu. Nainstalovány jsou střídače pesos® PVI10000T (s transformátorem) v počtu 28 kusů. Jedná se o střídače vynikající kvality, mezi jejichž přednosti patří například přímý výstup na třífázovou soustavu a možnost napojení solárního generátoru s poměrně vysokou hodnotou vstupního stejnosměrného napětí, která spolu s velice rychlým a přesným vyhodnocováním MPP dovoluje maximalizovat jak výtěžnost z FV modulů, tak účinnost střídače. Provoz elektrárny o ploše 3/4 ha je monitorován systémem pesos® ­SunControl, který podrobně informuje o výkonech všech střídačů spolu s mnoha dalšími parametry.
V minulosti se firma CZ-elektronika již několikrát podílela na podobných velkých projektech FVE umístěných na pozemku, kupříkladu v Dubňanech, v Mýštěvsi nebo v Oblekovicích u Znoj­ma. Za zmínku stojí i zakázka střešní pevné instalace ve Dvoře Králové n/L o výkonu přes 100 kWp. Firma se zabývá i malými instalacemi již od 2 kWp. Na svém kontě má CZ elektronika již více než 50 menších FVE. Mezi různými způsoby upevnění fotovoltaických modulů v současnosti dominují pevné instalace, nicméně pro dosažení co nejvyšší výtěžnosti systému jsou rovněž v oblibě polohovací jednotky pesos® řady SF a SD o výkonu v rozmezí 2 - 10 kWp. Použitím dvouosého polohování se zákazníkovi nabízí možnost rychlejšího návratu investic.
Na tvrdě konkurenčním trhu si společnost CZ-elektronika, spolu se svými produkty pesos®, díky bohatým zkušenostem ve fotovoltaice vybudovala pevné postavení nejen na českém FV trhu, ale i v Německu, Španělsku, Řecku nebo v Itálii.


Data o FVE:
investor: IMK Energy,
lokace: Žešov,
financováno Českou spořitelnou,
instalovaný výkon 604,8 kWp,
solární moduly: 3360 ks EGM-180
střídače: 56 ks PVI 10000 T,
pevné konstrukce na vrutech,
žárově zinkováno + hliníkové
profily pro upevnění modulů,
monitoring: SunControl
plocha cca 1,5 ha


CZ-elektronika s.r.o.
Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují
tel.: +420 491 477 021
e-mail: obchod@cz-elektronika.cz
www.cz-elektronika.cz
www.pesos-solar.com