Preventivní dlouhodobá chemická ochrana dřeva proti biotickým škůdcům se provádí různými způsoby – nátěrem, postřikem, máčením nebo vakuovo-tlakovou impregnací. Výsledek impregnace je výrazně ovlivněn smáčením povrchu dřeva kapalinou, důležitá je doba kontaktu kapaliny se dřevem. Je nutné pamatovat na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci a houbami ohrožena nejvíce, tam prakticky vždy destrukční proces začíná.

Jedním z impregnačních fungicidních a insekticidních přípravků, které jsou vhodné pro ošetření stavebního řeziva a dřevěných konstrukčních prvků, tedy i krovů, a má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva, je BOCHEMIT OPTI F. Je to kapalný širokospektrální vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Aplikuje se nátěrem, postřikem nebo máčením.

Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci řeziva, krovů a dalšího stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (třídy použití 1 a 2) i v exteriérech (třída použití 3) staveb je určen BOCHEMIT QB ­Profi. Jedná se o fungicidní a insekticidní kapalný vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou ochranu proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu pro profesionální použití. Aplikuje se nátěrem, postřikem, máčením nebo vakuo-tlakovou impregnací.

Životnost provedené ochrany je u obou přípravků pro třídu použití 1 a 2 (interiér) časově neomezená (doporučuje se pravidelná kontrola), pro třídu použití 3 (exteriér) minimálně 10 let, poté je doporučována kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech. ­BOCHEMIT OPTI F i ­BOCHEMIT QB Profi je dodáván jak v bezbarvé variantě, tak ve variantě zelené nebo hnědé.

Jak postupovat při aplikaci přípravků BOCHEMIT na dřevo, vysvětluje Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., odborník na chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům a výzkumný pracovník ze společnosti Bochemie: „Preventivní ochrana dřeva nátěrem nebo postřikem se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby bylo dosaženo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů nebo postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného příjmu jsou obvykle potřeba jedna až dvě aplikace. Následující nátěr nebo postřik se provádí až po zaschnutí předcházejícího, tj. za 4 – 24 hodin dle vlhkosti dřeva. Preventivní ochrana máčením se provádí ve vhodných nádržích, např. vanách.“

Dřevo je stále velmi oblíbený a v mnoha případech nenahraditelný materiál, který se ve stavebnictví používá již dlouhou dobu. Má celou řadu výborných vlastností, dobře se opracovává, spojuje a navíc působí i esteticky. V ideálních podmínkách může dřevo sloužit desítky, stovky a v některých případech i tisíce let. Bohužel ideálních podmínek lze dosáhnout jen velmi zřídka. Proto je vhodné nežádoucím rizikům v podobě napadení různými škůdci předcházet účinnou ochranou.

BOCHEMIE a. s.
Lidická 326, 735 81 Bohumín
tel.: 596 091 299
fax: 596 013 462
e-mail: bochemie@bochemie.cz
www.bochemit.eu