Zejména velké stavebnictví přešlapuje, nejsou připraveny projekty v oblasti dopravní či vodohospodářské infrastruktury a stavby, kterým byla udělena výjimka z nutnosti kompletního přepracování posudků EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) nejsou vysoutěženy, a tudíž jejich realizace je zatím v nedohlednu. Když není co stavět, logicky není ani co fakturovat a stavební firmy opět přijímají úsporná opatření. Očekává se, že určitý rytmus by mohlo stavebnictví chytit až v roce 2018, kdy je předpoklad zahájení staveb s udělenou výjimkou a následně s jejich pokračováním by mohlo být vypracováno i nové EIA na dalších cca 80 staveb, které zahrnuje OPD pro roky 2017 – 2023.

Nicméně trh privátního, malého a středního stavebnictví nezahálí. Rekordní je zájem zejména o výstavbu nových bytů a rodinných domů. U bytů je situace poněkud horší, protože developeři nemají připravena k výstavbě bytů nová území, a byty, které se nyní dostavují a jsou v prodeji, již dávno narazily na cenový strop. V Praze se ne zřídka ceny za 1 m2 obytné plochy bytu vyšplhaly k hranici 80 – 100 tis. Kč. Tedy ceny, které již neodpovídají úrovni mezd v našich zeměpisných šířkách.

Logicky tedy roste zájem o výstavbu vlastního rodinného domu a lidé hledají informace nejen v tištěných a elektronických médiích, ale také na výstavách a veletrzích. Konec konců, kde je možné si na vytipovaný materiál sáhnout či získat bezprostřední kvalifikované informace od firemních odborníků?

U nás již tradičně začíná výstavní „maraton“ ostravskou výstavou Infotherma, která je zaměřena na vytápění a úspory energií, a koná se od 23. 1. do 26. 1. na ostravském výstavišti Černá Louka. Zájemci o novinky z oblasti střešních krytin si přijdou na své na výstavě s názvem Střechy Praha, která se koná na výstavišti v pražských Letňanech ve dnech 9. 2. – 11. 2. 2017. Součástí akce je i výstava For Pasiv, zaměřená na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Největší světovou výstavou topenářské a sanitární techniky je veletrh ISH, který se koná ve dvouletém cyklu v německém Frankfurtu nad Mohanem. Tato přehlídka již tradičně určuje trendy v oblasti topenářské techniky a vybavení koupelen. Pravidelně se jí zúčastňují největší firmy z oboru na světě. Veletrh se koná ve dnech 14. 3. – 18. 3. 2017.

V závěru dubna se koná také každoroční stavební veletrh IBF v Brně. Termín jeho konání je 26. 4. – 29. 4. 2017 a uvidíme, zdali se mu podaří alespoň částečně navrátit bývalou prestiž a lesk.

Lépe si na poli stavebních veletrhů vede pražský For – Arch. Tomu se daří udržet poměrně vysokou návštěvnost i slušnou škálu a účast vystavovatelů. Letošní ročník se koná na pražském výstavišti v Letňanech ve dnech 19. 9. – 23. 9. 2017.

Odborných akcí a seminářů s tématikou stavebnictví se koná samozřejmě desítky. Událostí podzimu ve velkém stavebnictví je pravidelná říjnová Silniční konference či navazující konference Železnice. Nicméně základní osa tradičních veletrhů zůstává pro zájemce o bydlení a stavbu rodinného domu bez větších změn.