Efektivním řešením je volba moderního systému vytápění, s úsporným hlavním tepelným zdrojem, například kondenzačním kotlem, který je doplněn o další alternativní zdroj, jako je třeba solární termický systém.

Jak funguje plynový kondenzační kotel?
Účinnost (normovaný stupeň využití) kondenzačních kotlů se udává na úrovni přes 100 %. Jak je to možné? Jde o reklamní trik? Rozhodně ne. Je tomu tak proto, že při spalování plynu dochází u kondenzačních kotlů k tvorbě vody, která se v důsledku hoření mění na vodní páru. Odcházející spaliny jsou nositeli tzv. „latentního tepla“. Ochlazením těchto horkých spalin pod teplotu rosného bodu se změní díky kondenzaci jejich skupenství a dojde k uvolnění tepla. Uvolněnou energii využívají kondenzační plynové kotle s pomocí výměníků ještě dále k ohřevu topné vody. Takto se tedy zvyšuje jejich procento účinnosti. U běžných plynových kotlů tato energie není využita a je odváděna komínem do ovzduší.
Ve srovnání s klasickými plynovými kotli je sice kondenzační kotel dražší, nicméně počáteční investice se vám rychle vrátí v podobě menší spotřeby paliva. Delší je také životnost kondenzačního kotle a levnější je i tzv. vyvložkování komína, kdy lze v hojné míře využít plastů. Díky vyšší účinnosti plynových kondenzačních kotlů je prokázán pokles spotřeby plynu ve výši 10-12 %. S ohledem na platnou legislativu pro nové instalace stejně jiné plynové kotle než kondenzační nelze v podstatě využít.

Jak funguje solární systém?
Solární termické systémy u nás i přes určitou počáteční nedůvěru v jejich účinnost rychle zdomácněly. Zkušenosti z desítek tisíc úspěšných aplikací po celém území ČR prokázaly, že solární termické panely dokáží v našich klimatických podmínkách pokrýt až 60 % energetických nákladů na výrobu teplé užitkové vody čtyřčlenné domácnosti. Většinou k tomu postačí pouze dva solární panely o velikosti přibližně 4 – 5 m2. A jak systém podpory solárního ohřevu funguje? Za slunečního svitu je při průtoku solárními kolektory ohříváno teplonosné médium, které pak energii předává prostřednictvím výměníku vodě v solárním zásobníku. Odtud je rozvodem vody přivedena do míst spotřeby, nejčastěji koupelny či kuchyně. V případě nedostatku energie ze slunce přebírá ohřev vody v zásobníku bivalentní (doplňkový) zdroj, zpravidla plynový kondenzační kotel. Vše řídí důmyslná regulace, která umí vyhodnotit, zda je příjem energie ze slunce pro ohřev vody dostatečný nebo zda musí být zajištěn její ohřev s pomocí jiného zdroje.

Plynový stacionární kondenzační kotel BRÖTJE TrioCondens BGB
(Nejvyšší kvalita vytápění na nejmenším prostoru)
Jak již bylo uvedeno, kondenzační kotle poskytují mnoho argumentů o komfortním, pohodlném, bezpečném a energeticky úsporném vytápění. Firma ­BRÖTJE v rámci rozšiřování kompletní nabídky kondenzační, úsporné a ekologické techniky nabízí nové kotle řady TrioCondens BGB. Za jejich pěkným a nadčasovým vzhledem se ukrývá inteligentní zařízení, které produkuje nejnižší hodnoty emisí a garantuje nadprůměrnou bezpečnost stejně jako skvělé využití energie (normovaný stupeň účinnosti 109 %).
Pádnými argumenty pro instalaci těchto kotlů jsou: hospodárnost, účinnost a přímočarý, moderní design. Jak už napovídá jejich označení, jsou určeny pro stacionární instalaci, kde jsou kromobyčejně stabilní. Žádný div, že jsou tedy přímo jako stvořeny pro rodinné domy s novým nebo rekonstruovaným systémem vytápění.
Se svými neuvěřitelně kompaktními rozměry zabírá kotel BGB plochu jen 58 x 48 cm, a proto lze pro něj snadno nalézt místo např. v malém výklenku. K tomu je extrémně energeticky úsporný. Díky perfektně sladěné souhře všech technických komponentů a inteligentní regulaci ISR pracuje ustavičně, na základě uživatelských požadavků, v optimální oblasti výkonového rozsahu. Tím uspoří nejen množství energií, ale také pochopitelně náklady na vytápění. Náklady na vytápění prostřednictvím tohoto zařízení lze redukovat o cca 16 % a v porovnání se staršími systémy dokonce až o 30 %.

Dobré argumenty pro TrioCondens BGB, které Vás budou zajímat:
•    ideální pro výměnu za starší stacionární atmosférický plynový kotel
•    topný výkon od 2,9 do 38 kW
•    mimořádně hospodárný díky modulaci hořáku a využití energie, normovaný stupeň účinnosti 109 %
•    rozsah modulace 17 až 100 %
•    minimální zastavěný prostor jen 54 x 48 cm a výška 90 cm – vhodný do různých výklenků nebo snížených prostor – rekonstrukce starších rodinných domů!
•    výměník ze slitiny AlSi, osvědčená konstrukce bez potřeby standardně používat anuloid (hydraulickou váhu)
•    modulační čerpadlo úsporné Grundfos UPM3 15-70 s permanentním magnetem, energetické třídy „A“, až o 50 % snížení el. příkonu
•    vestavěná solární regulace pro ohřev teplé vody
•    standardně vestavěná ekvitermní regulace + čidlo ke kotli
•    možnost řízení až 3 topných okruhů (popř. 2 směšovaných a 1 topného) + ohřev teplé vody přímo z kotle
•    vhodné pro použití do složitějších topných systémů např. v kombinaci s akumulačními nádržemi, kotli na pevná paliva, tepelnými čerpadly apod.
•    možnost sestavování do kaskád až 16 kotlů pomocí komunikačního modulu
•    snadná instalace a údržba bez nutnosti bočních servisních odstupů
•    možnost vzdálené komunikace (web)

Náročné instalace svěřte výhradně odborníkům!
Již při plánování nového topení nebo jeho opravy rozhodně nepodceňujte důležitost odborné montáže. Předejdete tak možným problémům a rizikům, které mohou nastat při amatérské instalaci. Každá realizace nejen rozsáhlých a komplikovaných topných soustav nebo jejich rekonstrukce klade vysoké nároky na odbornost prováděcí firmy. Je nutné si uvědomit, že deklarovaného přínosu vynaložené investice bude dosaženo jen v případě bezchybné a kvalitní montáže celého systému provedené kompletně z dílů od prověřených výrobců. V zájmu spokojenosti zákazníka v tomto ohledu nabízí komplexní služby odborné velkoobchody GC skupiny a zejména jejich prezentační a poradenská centra ELEMENTS.
Pokud hledáte moderní, úspornou a ekologickou tepelnou techniku s příjemným designem, budete u ELEMENTS na té správné adrese. Rádi vám zde poradí s výběrem správných komponentů, pomohou se zajištěním potřebné projektové dokumentace a doporučí certifikovanou odbornou montážní firmu pro realizaci. Přesvědčte se, že takto získáte topení pro tu nejlepší pohodu, prostředí je progresivnější, ekonomicky úspornější i ekologicky šetrnější a znamená pro vás úsporu času i peněz.

GIENGER spol. s r. o.
Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla
tel.: 577 110 611, 800 100 680
e-mail: gienger.zl@gienger.cz

Rajnochova 655/186
718 00 Ostrava - Kunčičky
tel.: 596 229 071
e-mail: gienger.os@gienger.cz

Tuřanka 115 (areál Slatina)
627 00 Brno - Slatina
tel.: 547 424 512
e-mail: gienger.br@gienger.cz

www.gcskupina.cz